UD stanser våpeneksport til Emiratene: Slik rammes norsk forsvarsindustri

Utenriksdepartementet suspenderer all våpeneksport fra Norge til De forente arabiske emirater inntil videre. Kongsberg Gruppen sier de ikke eksporterer våpen dit, mens Nammo er ordknappe.

Arkivbilde fra fabrikkanlegget «Arsenalet» til Kongsberg Defense & Aerospace i Kongsberg.

Foto: Marius Lorentzen E24
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Utenriksdepartementet (UD) annonserte onsdag at det nå innføres en suspensjon på eksport av såkalte A-materiell (våpen og ammunisjon) til De forente arabiske emirater som følge av konflikten i Jemen.

Saudi-Arabia og Emiratene er en del av alliansen som deltar på den ene siden i konflikten i Jemen mot Houthi-bevegelsen. Norge har et forbud mot våpeneksport til Saudi-Arabia, men i 2010 ble det åpnet for eksport til Emiratene.

Dette blir altså nå stanset inntil videre. Utenriksdepartementet skriver også at «terskelen for å avslå lisenser for B-materiell og flerbruksvarer til militær bruk som søkes utført til land som deltar i militære handlinger i Jemen, senkes ytterligere».

– Etter en helhetlig vurdering og i lys av den uoversiktlige situasjonen, har Utenriksdepartementet som et «føre var»-tiltak derfor besluttet å suspendere gyldige lisenser for A-materiell til De forente arabiske emirater, skriver departementet, og legger til at det ikke foreligger informasjon om at norsk ammunisjon er brukt i Jemen.

I desember skrev VG at militæreksporten fra Norge til de krigende landene økte fra 56 millioner før krigen til 319 millioner i 2016, da krigen pågikk for fullt.

Nammo: Vi følger pålegg

I oktober i fjor ble det for første gang siden januar 2016 eksportert varer for 23 millioner fra Norge til Emiratene i kategorien som SSB referer til som «bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og lignende krigsmateriell, samt deler dertil», ifølge VG.

Hvilken bedrift eller bedrifter som sto bak denne eksporten er ikke kjent, men at Nammo er en av aktørene som har eksportert tidligere er klart. Selskapet har kontor i Emiratene og er en av få aktører i Norge som eksporterer såkalt A-materiell. Selskapet er eid av den norske stat og Patria, som igjen er eid av den finske stat og Kongsberg Gruppen.

Kommunikasjonsdirektør Endre Lunde i Nammo sier at de ikke kan kommentere enkelt land eller enkelt kunders bestillinger, og derfor vil selskapet heller ikke opplyse om de har kontrakter for ammunisjon eller andre produkter som nå vil bli påvirket av eksportstansen til Emiratene.

– Generelt kan jeg si at enhver endring i regelverket vil påvirke den norske virksomheten i Nammo. Samtidig forholder vi oss selvfølgelig lojalt til de pålegg og regelendringer som kommer fra UD, sier Lunde til E24.

– Har dere mulighet for å skifte produksjonen til fabrikkene deres i utlandet hvis eksport fra Norge ikke er mulig?

– Det er ikke noe vi spekulerer i. De produktene vi tilbyr fra Norge produseres i all hovedsak i Norge. Vi har en del spesialproduksjon og noe overlapp på tvers av land, men i hovedsak er det ulik produksjon på de ulike fabrikkene, sier Lunde, og peker på at en del teknologi som brukes i Norge i produksjon også er under eksportkontroll.

Kongsberg eksporterer til oljenæringen

VG omtalte onsdag en video som angivelig viser Houthi-opprørere som fisker opp en autonom undervannsfarkost (AUV) av typen Remus 600 fra Kongsberg Gruppen, i selve krigssonen utenfor vestkysten av landet.

En slik AUV har ingen våpensystemer, men kan både brukes sivilt til utforskning av havområder og havbunnen, samt til militære formål som for å lete etter miner, for eksempel. Slike AUVer faller dermed inn under eksportkontrollregimet som «flerbruksmateriell». Selskapet ønsket ikke å kommentere AUV-videoen overfor VG, men en slik AUV kan ha blitt solgt til kommersiell bruk og deretter endt opp hos en annen bruker.

VG har ikke uavhengig kunnet verifisere videoklippet eller bildene, og det fremkommer heller ikke informasjon om hvem som skal ha tatt i bruk fartøyet.

Når det gjelder våpeneksport, så sier Kongsberg Gruppen at de ikke blir påvirket av eksportstansen:

– Suspensjonen gjelder militært A-materiell og det eksporterer vi ikke til Emiratene i dag, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen til E24.

– Eksporterer dere annet forsvarsmateriell utenfor A-kategorien, enten B-materiell eller flerbruksvarer og AUVer som kan bli rammet av suspensjonen?

– Når det gjelder øvrig aktivitet i Emiratene har vi sivile operasjoner innenfor service og vedlikehold til olje og gassproduksjon, men disse aktivitetene blir ikke berørt, sier Lie.

Dermed har ikke Kongsberg Gruppen noe eksport til Emiratene som blir rammet av regelendringen.

Gitt at eksport av annet materiell enn det som faller i A-kategorien vil bli vurdert sak for sak, så er det også usikkert hvordan innstrammingen fra UD vil påvirke Kongsberg Gruppen og annen norsk industri som eventuelt eksporterer til Emiratene.

– Vi tar meldingen til etterretning og ønsker ikke å spekulere i eventuelle konsekvenser utviklingen kan få for Kongsberg Gruppen, men vi vil understreke viktigheten av å ha forutsigbare rammebetingelser for forsvarsvirksomheten, sier Lie og legger til:

– Norge har et meget strengt regelverk for våpeneksport og det er UD som til enhver tid vurderer eksportsituasjonen. Vår oppgave som forsvarsleverandør er å følge disse retningslinjene til punkt og prikke.

Les også

Indonesia kjøper norsk missilforsvar

Les også

– Det blir noen spennende kvartaler fremover

Les også

Ny milepæl for Kongsberg Gruppen: Japan vil kjøpe JSM-missiler

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Kongsberg Gruppen
  2. Solberg-regjeringen
  3. Jemen

Flere artikler

  1. Norge stanser våpeneksporten til Emiratene

  2. Kongsberg Gruppen må forklare seg til UD i Jemen-sak

  3. Oman kjøpte norske våpen for 1 milliard i 2017

  4. Tyskland godkjenner omstridt eksport til Saudi-Arabia

  5. Stortinget sier ja til salg av militært materiell til Emiratene