Svakere resultat fra DNB

«Bank-Bjerke» når ikke opp til forventningene.

RESULTATET INNFRIDDE IKKE: DNB, her ved finansdirektør Bjørn Erik Næss, konsernsjef Rune Bjerke, kommunikasjonssjef Trond Bentestuen i DnB og direktør Leif Teksum i DnB under resultatfremleggelsen for tredje kvartal i fjor.
Publisert:

AksjeLongname: DNBTicker: DNBMarked: OSEOrganiasonsnummber: 981276957TSID:Trade time: 2012-04-26 17:30:00Last: 70.3Close: 71.95Periode: 7days

Bankkonsernet DNB kan konstatere at det til tross for at det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt, går det bra i Norge.

Fredag morgen rapporten konsernet for årets første tre måneder. Rapporten nådde imidlertid ikke opp til analytikerforventningene.

DNB oppnådde et resultat før skatt på 2.738 millioner kroner i første kvartal, ned fra 3.805 millioner kroner i samme fjorårsperiode.

Ifølge SIX Estimates hadde analytikerne ventet seg et resultat før skatt på 3.544 millioner kroner.

Netto renteinntekter var på 6.653 millioner, en økning på 10,6 prosent fra 6.018 millioner kroner i samme periode i fjor. Analytikerne hadde sett for seg netto renteinntekter på 6.906 millioner kroner.

– Vi har god vekst i utlån til norske små og mellomstore bedrifter, og vi fortsetter å ta markedsandeler innenfor sparing og utlån til norske forbrukere. Utlånene til våre aller største kunder økte også med nær 14 prosent i første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor. Det er vi godt fornøyde med, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

DNB skriver at nedgangen i resultatet skyldes at markedsverdien på såkalte basis-swapper endrer seg veldig mye fra kvartal til kvartal.

«Den negative inntektseffekten av slike swapper i første kvartal 2012 var 2.432 millioner kroner, en økning fra 584 millioner i første kvartal 2011. Dette er sikringsinstrumenter hvor inntektseffekten i regnskapet over tid blir null» skriver konsernet i rapporten.

Utlånsvolumet økte i gjennomsnitt med 8,9 prosent, og innskuddene økte med 13,8 prosent fra første kvartal 2011.

Økte shipping-tap
DNBs samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 784 millioner kroner, en reduksjon på over 100 millioner kroner fra første kvartal 2011.

Og nedskrivningene innenfor shipping har økt.

– Som ventet har vi en økning i nedskrivningene innenfor shipping, mens vi har en vesentlig reduksjon i nedskrivninger fra virksomheten vår i Baltikum og Polen. Våre shippingkunder er stort sett store industrielle aktører som har vært gjennom markedssvingninger før. Svake konjunkturer i deler av shippingmarkedet påvirker oss likevel, sier Bjerke.

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier ventes å ligge på omtrent samme nivå i 2012 som i fjor.

Bjerke advarer
DNB-sjef Rune Bjerke konstaterer imidlertid at den innenlandske norske økonomien ser ut til å bli relativt lite påvirket av internasjonal uro.

- Vi har 80 prosent av virksomheten vår i Norge og ser derfor positivt på våre muligheter til vekst og inntjening i denne delen av banken, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Konsernsjefen advarer imidlertid om at økende finansieringskostnader og strengere krav til kapitaldekning og likviditet trolig vil påvirke konkurransesituasjonen for hele finansnæringen i de nærmeste årene.

- De finansielle ambisjonene står fast, men de vil bli mer krevende å nå som følge av nedjusterte renteforventninger og negativ regnskapsmessig effekt av sikringsinstrumenter, sier Bjerke.

Den rene kjernekapitaldekningen uten fondsobligasjoner ble 9,3 prosent i kvartalet. DNB arbeider for å styrke kapitaldekningen opp mot 10 prosent ved utgangen av 2012 gjennom resultatoppbygging og kapitaleffektivisering.

LES OGSÅ:

Publisert:

Her kan du lese mer om