Høyesterett avviser robotanke

De to tiltalte investorene i den såkalte «robotsaken» ble frifunnet i Høyesterett.

AVVIST: Høyesterett har forkastet Økokrims anke og investor Svend Egil Larsen (bildet) og Peder Veiby er dermed ferdig med det årelange rettsprosessen.
Publisert:

Høyesterett har forkastet politiets anke i den såkalte «robotsaken».

Investorene Svend Egil Larsen og Peder Veiby ble dømt i tingretten og frikjent i langmannsretten. De to investorene ble opprinnelig dømt for 72 tilfeller av markedsmanipulasjon.

- Jeg er lettet, sier Larsen til E24.

- Jeg har ingen kommentar, sier Veiby til E24.

Det var med minst mulig margin de to investorene vant. Høyesterett stemte til fordel for investorene med tre mot to stemmer.

AKSJE-NM: Lyst å prøve deg som investor? Da kan du vinne 50.000 kroner uten innsats.

Markedsmanipulasjon

Høyesterett peker i dommen på at det daglig foregår handler som strengt tatt kan defineres som markedsmanipulasjon.

«For noen slike handlemåter er det gjort unntak i verdipapirhandelloven §3-12. Men også utover dette er det en rekke eksempler på veletablert markedsadferd som faller inn under definisjonen av markedsmanipulasjon, men som ikke straffes», skriver Høyesterett.

De peker eksempelvis på tilfeller hvor markedsaktører ønsker å skjule sin reelle interesse for en aksje, og derfor legger inn små kjøpsordrer. Slike disposisjoner kan falle inn under begrepet markedsmanipulasjon, men det er ikke denne typen virksomhet paragraf 3-8 er rettet mot, står det å lese i dommen.

- Ikke skjønt noe

- Vi skal nå studere dommen nøye, men det viktigste er selvfølgelig at min klient har blitt frikjent, sier Larsens forsvarer, advokat Halldor Chr. Tjoflaat til E24.

- Mitt førsteinntrykk er at Høyesterett ikke skjønt noen verdens ting om verdipapirmarkedet og aktørenes behov. Det er i dommen ikke trukket noen linjer av betydning for forståelsen av loven, verken nasjonalt eller internasjonalt.

Det var på forhånd forventet at dommen i «robotsaken» kunne få store konsekvenser for hvordan rettsapparatet i Norge i fremtiden kunne håndtere fremtidige saker.

- Høyesterett har med denne dommen kastet bort en unik mulighet til å trekke prinsipielle grenselinjer med støtte i internasjonal juridisk forskning, og dermed kompensere for det svake lovverket på dette området, sier Tjoflaat.

- Vinnerne i saken er de tiltalte investorene, mens den store taperen er Oslo Børs som først oppdaget forholdet. Dette gjorde de fremfor å stoppe Timber Hill med hjemmel i eget reglement, slik de kunne.

Kommunikasjonssjef Per Eikrem ved Oslo Børs har følgende svar på Tjoflaats uttalelse:

«Vi rapporterte saken til Finanstilsynet som en sak vi mente de burde se nærmere på. Det er vår befatning med denne saken, etter det er det andres rolle å ta den videre», skriver han i en e-post til E24.

Splittet Høyesterett

Høyesterett mener det er flere argumenter for at de tiltalte har drevet ulovlig markedsmanipulasjon.

«På den annen side har de sakkyndige – og en rekke markedsaktører – gitt uttrykk for at de tiltaltes handlemåte anses allment akseptert i markedet», skriver retten, og fortsetter:

«Handlemåten er dessuten med på å fremme lovens formål ved å fjerne en ineffisiens i markedet, ved at Timber Hill sluttet med sin irrasjonelle justering av kursen ved enhver transaksjon(…)».

Med argumenter i begge retninger havner Høyesterett – under tvil – på at Larsen og Veiby skal frifinnes.

«På denne bakgrunn har jeg under tvil kommet til at den generelle rettsstridsreservasjonen gjør at de tiltalte må frifinnes, og at anken må forkastes», skriver dommer Bergljot Webster.

Dommer Bård Tønder er ikke enig, og mener de tiltalte har handlet lovstridig. Tønder får støtte av en dommer, mens Webster får støtte fra to dommere.

Halvannen dag

Høyesterett brukte halvannen dag på å gå gjennom fakta i den såkalte «robotsaken», hvor det ble benyttet to sakkyndige i saken, for å belyse de tekniske aspektene.

Og nå, over én måned senere, kom dommen inn per faks til de tiltalte og Statsadvokaten.

Saken har tidligere fått internasjonal oppmerksomhet, og er den første i sitt slag i verden.

E24 har ikke lykkes å komme i kontakt med statsadvokaten.

Les også:

Publisert: