Inviterer resten av bransjen til fusjon

Og Rem Offshores to gjeldstyngede naboer i Fosnavåg kan godt bli de nye brikkene i Aker-konsernets puslespill i offshoreskip-markedet.

SLÅS SAMMEN: Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad (fra venstre), Aker-sjef Øyvind Eriksen og Rem Offshore-sjef Arild Myrvoll.
 • Johann D. Sundberg
Publisert:

Konsernsjefene Lars Peder Solstad, Øyvind Eriksen og Arild Myrvold er tydelige på en ting.

Når Solstads Solstad Offshore og Myrvolds Rem Offshore er ferdigfusjonert, ønsker de og Eriksens Aker, som blir storaksjonær i selskapet, å fusjonere med flere offshorerederier.

– Ved at to sentrale industrielle aktører nå er blitt enige om en slik sammenslåing, håper vi at også andre offshorerederier vil vurdere den samme muligheten, sier Eriksen til E24.

– Jeg forstår det slik at det sammenslåtte selskapet er åpen for dialog med de kollegene i industrien som deler synet på behovet for kostnadskutt, mer effektiv drift og andre samarbeidsformer med oljeselskapene, legger han til.

– Så hvis Rem Offshores naboer i Fosnavåg, for eksempel, banker på, så åpner dere døren?

– For dialog, så vil det være ganske åpenbart, sier Eriksen med en ivrig nikkende Solstad ved sin side.

Les også

Åge Remøy om offshore-fusjon: – Vemodig

– Så får vi se om de passer inn i de fusjonerte selskapet, legger Eriksen til.

– Hva med deg, Myrvoll. Du kjenner vel dine naboer i Fosnavåg. Passer de?

– Flåtesammensetningsmessig så tror jeg at jeg kan si at de kan passe inn, sier Rems konsernsjef Myrvoll som fikk løfte fra Akers Eriksen om jobb i det nye selskapets konsernledelse på direkten under E24s intervju.

– Hva med det finansielle?

– Nå er Rem Offshore og Solstad i ferd med å gjennomføre sin refinansiering. Skal det sammenslåtte selskapet snakke med andre aktører så er det behov for at de har gjennomgått samme prosess. Alle har behov for refinansiering, sier Myrvoll.

Les også

Akers Solstad sluker Rem Offshore

Tøffe tider

Så godt som samtlige offshorerederier sliter tungt for tiden. I årene frem til 2014 ble det bygget og bestilt nye offshorebåter for mangfoldige milliarder kroner som i stor grad ble lånt av bankene og i obligasjonsmarkedet.

Etter oljeprisfallet i 2014 har imidlertid oljeselskapenes ønske om å leie skipene falt kraftig.

Resultatet er at en rekke offshoreskip nå ligger i opplag i fjordarmer langs kysten, eller seiler på elendige kontrakter som ikke gjør eierne i stand til å betjene gjelden.

Blant andre har Rem Offshores nabo, Havila Shipping, i formell forstand misligholdt betingelsene for sin milliardgjeld.

Den andre naboen i Fosnavåg, Olympic Ship, har avtale om at de for tiden slipper å betale alle avdrag på gjelden, i påvente av utfallet av forhandlinger om en refinansiering.

Og i Ålesund er Farstad Shipping i en tilsvarende situasjon som Olympic i Fosnavåg.

Og listen over offshorerederier i gjeldskrise kunne blitt gjort mye lenger.

Les også

E24-kartlegging: Gjeldsbomben i oljebransjen

– Denne fusjonen eller flere fusjoner løser vel ikke problemet med at det rett og slett er for mange skip?

– En sammenslåing av selskapene løser ikke markedsutfordringen. Det vi nå gjør og det vi har lyst til å gjøre videre er å sette selskapet best mulig i stand til å gå gjennom nedgangsperioden og ikke minst være best mulig forberedt når oppgangen kommer, og det vil den gjøre, sier Solstad.

– Vi har sterk tro på at markedet kommer tilbake igjen, legger han til.

– Det er helt rett at det kreves flere og større endringer i denne industrien for å få en bærekraftig balanse mellom tilbud og etterspørsel, supplerer Eriksen.

Mener de eldste skipene må bort

– Kan det være aktuelt for dere å hugge opp skip?

– Det må båter permanent ut av offshoremarkedet. Den eldste biten må vekk. Opphugging, eller andre løsninger, sier Solstad uten å være konkret med hensyn til Rem Offshores og Solstad Offshores skip.

– Generelt så vil det være sånn at det må en del båter ut av markedet, legger Solstad til.

– Kan en måte å oppnå det på være å bruke Akers finansielle ressurser til å tvinge frem konkurser i bransjen?

– Vi er mer opptatt av vår egen styrke enn andres svakhet, sier Eriksen som uansett mener det er en reell risiko for konkurser i bransjen.

– Men dere kom inn i denne prosessen som følge av Rems svakhet?

– Og som følge av Rem Offshores behov for en løsning med sine kreditorer og hvor Aker var en av kreditorene, sier Aker-sjef Eriksen.

Vil ikke kommentere andre trekk

Aker var obligasjonseier i Rem Offshore og da selskapet i slutten av juni la frem en refinansieringsplan kjøpte Aker seg ytterligere opp i obligasjonslånet slik at de kunne stemme ned hele refinansieringsplanen på et obligasjonseiermøte.

Nå gjennomføres likevel refinansieringsplanen, men det viktige tillegget at Rem Offshore fusjoneres inn i Solstad Offshore.

– Har dere andre tilsvarende nøkler i andre offshorerederier?

– Det hverken kan eller vil Aker kommentere, sier Eriksen.

– Er fremgangsmåten som ble brukt i Rem aktuell fremover?

– Som investeringsselskap vil Aker alltid vurdere hva som kan være attraktive investeringer. Vi har vært gjennom en periode hvor aksjekurser og obligasjonskurser har vært lave i supplybransjen.

– Det ligger i et investeringsselskaps natur at vi har vurdert det, men om Aker har investert i andre supplyrederier, vil jeg ikke kommentere, sier Eriksen.

Les også

Åge Remøy om offshore-fusjon:
– Vemodig

Les også

Akers Solstad sluker Rem Offshore

Les også

Vil sluke konkurrent for andre gang: – To helt forskjellige situasjoner

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aker
 2. Farstad Shipping
 3. Havila Shipping
 4. Rem Offshore
 5. Solstad Offshore

Flere artikler

 1. Rem Offshore-sjefen går av

 2. Slik er brikkene i supply-puslespillet

 3. Sier nei til Akers fusjonsinvitasjon

 4. Betalt innhold

  – Fusjonen skjer på en mer aggressiv måte enn ventet

 5. Betalt innhold

  – Fusjonen skjer på en mer aggressiv måte enn ventet