Norges Bank øker kronesalget: – Peker mot svakere krone

Kronen svekker seg etter at Norges Bank overrasket med å øke kronesalget til 1,9 milliarder kroner, bare en måned etter at de kuttet.

KRONEKURSEN kan påvirkes når det blir store endringer i sentralbankens daglige vekslinger.
Publisert:

Norges Bank øker det daglige kronesalget med 400 millioner kroner til 1,9 milliarder kroner per dag i februar, ifølge en melding fra sentralbanken.

I januar solgte Norges Bank 1,5 milliarder kroner per dag. Kronesalget (vekslingen) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet.

– Dette peker mot en svakere krone isolert sett, skriver Nordea Markets-økonomen Dane Cekov i en kommentar.

Han tilføyer at forventede pengestrømmer fra olje og gass er halvert på grunn av lavere gasspriser, noe som betyr at Norges Bank trolig vil redusere kronesalget fremover.

Les på E24+

Disse fondene får terningkast seks akkurat nå

Norges Bank har i flere år kjøpt kroner på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet.

Men fra april i fjor snudde situasjonen og betydelige kronesummer fra oljeselskapenes skatteinnbetalinger selges hver dag.

Kronen svekker seg

Kronen svekker seg mot både euro og dollar etter nyheten om kronesalget. Det betyr at en euro nå koster 10,88 kroner, rundt 7 øre mer enn på det rimeligste tirsdag morgen.

Svakere krone betyr at det blir dyrere for oss å handle fra utlandet eller reise ut, mens norske eksportører lettere får solgt sine varer til utlandet.

KRONEN SVEKKET seg umiddelbart etter klokken 10, da nyheten om kronesalget kom. Det betyr at en euro nå koster 10,88 kroner, rundt 7 øre mer enn på det rimeligste tirsdag morgen.

Nordeas Cekov påpeker at Norges Banks kronetransaksjoner bidro til kronesvingningene i fjor, og at dette også kan skje i år.

Norges Bank har som regel forsøkt å jevne ut kronetransaksjonene utover i året, for å unngå unødig uro i valutamarkedet. Det siste halvåret har det imidlertid vært uvanlig store endringer.

Overrasket økonomene

På forhånd ventet DNB Markets en oppjustering til 1,8 milliarder kroner.

«Statens inntekter i kroner fra aktiviteten i oljesektoren overstiger nå budsjettunderskuddet, og dette overskuddet må derfor konverteres til valuta og plasseres i oljefondet», skrev DNB i morgenrapporten, og tilføyde:

«Vårt anslag er oppjustert primært fordi oljeskattebetalingene for første halvår i år ser ut til å bli større enn tidligere anslått.»

Nordea Markets trodde derimot på en nedjustering til 1,35 milliarder, mens SEB og Handelsbanken ventet uendret på 1,5 milliarder, ifølge Bloomberg.

Publisert: