Småaksjonærer ut mot Flyr: – De bruker pengene på at folk skal få billige billetter

Flyr gjennomfører sin tredje emisjon på et år. Småaksjonærer i selskapet reagerer på at de nok en gang sitter igjen med slikk og ingenting, etter å ha tapt mye penger. Nå erkjenner Flyr at de gjorde en tabbe.

FLYR IKKE: Det er lite luft under Flyr-aksjens vinger om dagen.
Publisert:

Onsdag fulltegnet Flyr kriseemisjonen de kunngjorde for en uke siden; den tredje emisjonenemisjonenInnhenting av frisk kapital gjennom utstedelse av nye aksjer. i det unge flyselskapets historie.

Løsningen de landet på innebærer at de henter inn 250 millioner kroner i første omgang.

Deretter vil de etter planen hente totalt 700 millioner kroner innen utgangen av første kvartal 2023. Dette vil skje gjennom flere runder med emisjoner og reparasjonsemisjonerreparasjonsemisjonerEn reparasjonsemisjon er en kapitalinnhenting som rettes mot eksisterende aksjonærer som ikke har fått delta i en rettet emisjon. Dette gjøres som oftest for å likebehandle aksjonærene..

I den første runden har blant andre Jan Petter Sissener, Nicolay Grove, og Erik Braathen bekreftet at de har tegnet seg med et ønske om å bli tildelt nye aksjer. Sistnevnte ble det torsdag kveld bekreftet at fikk det han ønsket, mens det ikke er kjent hvilke andre som fikk aksjer.

Felles for emisjonene er at samtlige siden Flyrs første emisjon har vært rettede - altså at den såkalte fortrinnsretten man vanligvis har som aksjonær, har blitt satt til side. Det reagerer flere småaksjonærer sterkt på.

Les på E24+

Flyr-løsningen sender flyselskapet ut på stram line

Amar Alalo har tapt om lag 50.000 kroner på Flyr. Han føler seg overkjørt av ledelsen i selskapet.

Føler seg svindlet

– Jeg har en dårlig opplevelse med Flyr, sier Amar Alalo.

Han forteller at han satt 50.000 kroner på selskapet da det gikk på børs. Da han kjøpte var kursen på rundt fem kroner. I dag er den ni øre.

Alao understreker at han er fullstendig klar over at man tar en risiko når man investerer i børsnoterte selskaper. Han sier han investerte penger han har råd til å tape.

Likevel reagerer han på kommunikasjonen og styringen av selskapet.

Les på E24+

Nå kan du bli med på Spetalens gribbefest

– Man stoler på at de vet hva de driver med. Det er smarte mennesker som driver selskapet. De burde hentet mer penger til å begynne med. Da hadde ikke folk tapt så mye som de gjør nå. Nå er det jo for sent, sier han.

– Burde hentet mer penger

Etter at denne saken ble publisert, tok Flyr kontakt og ønsket å si følgende om forutsetningene for å drive flyselskap med et krevende marked både i Norge og globalt.

– I etterpåklokskapens lys er det helt klart at vi burde hentet mer penger i første runde, så det var en stor feil fra vår side. Vi hadde ikke forutsett at pandemien skulle vedvare med både delta- og omikron-utbrudd, at Russland skulle gå til krig mot Ukraina og at drivstoff- og energiprisene skulle stige til rekordnivåer, sier kommunikasjonsdirektør i Flyr, Anita Svanes.

I emisjonen som kommer i første rekke nå, vil Flyr tegne opp 25 milliarder nye aksjer. Det betyr at de eksisterende aksjene vil utgjøre 2,5 prosent av den nye eierstrukturen.

Eksisterende aksjonærer får tegningsrett, og tilbud om å kjøpe seg inn ved neste runde. Likevel synes Alalo prosessen tråkker på småsparerne.

– Man blir vannet ut. Man sitter igjen med ingenting. Store investorer kjøper seg inn, og småaksjonærer blir svindlet, rett og slett, sier Alalo.

Les tilsvaret fra Flyr i bunnen av saken.

Mange med store tap

Ragnar Christiansen er småsparer, og moderator i en gruppe for Flyr-investorer på Facebook.

Han har selv solgt nesten alt av aksjer i selskapet, og har kun en liten andel igjen for å følge med.

– Egentlig så er jo pengene tapt. Man får en mulighet til å få tilbake noen kroner, men det koster jo nesten mer å selge. Annet enn skattefordelen, så er dette tapt, sier han.

Christiansen sier at han alltid er forberedt på å tape penger han investerer i aksjemarkedet, og at «det er spillet». Men han har også fått henvendelser fra fortvilede aksjonærer som har gått på store smeller.

– Jeg er mer bekymret for de som har gått inn med surt oppsparte penger. Det er småsparere som setter penger i aksjer i stedet for i banken. Det har man oppfordret til de siste ti årene. Jeg tror det har vært et ønske blant mange å få et alternativt flyselskap. Så har man hatt tro på det, og da handler man like mye med hjerte som med hodet, meg selv inkludert, sier han, og fortsetter:

– Jeg har fått veldig mange henvendelser fra småaksjonærer. Noen er så store at de har opp mot en million aksjer. De har vært helt fortvilet. De skjønner ikke hvordan de skal forholde seg til det. Noen har tapt veldig mye penger, sier Christiansen.

Les også

Sissener om eget Flyr-forslag: – Om selskapet leverer, går dette bra

– Tilliten er borte

Han sier at han forstår den siste emisjonen, fordi selskapet er tvunget til å handle for å overleve. Han er derimot langt mer kritisk til de tidligere emisjonene, da selskapet ikke på samme måte var truet av konkursspøkelset.

Tall fra Aksje Norge viser at 22.000 nordmenn har investert i Flyr siden de gikk på børs i 2021. Christiansen skjønner ikke hvorfor selskapet ikke forholdt seg til fortrinnsretten i de to foregående emisjonene.

– Her har tilretteleggerne i meglerhusene fått flere millioner for jobben de har gjort. Samtidig har Flyr mange tusen småaksjonærer. Hvor mye hadde det vært mulig å hente inn med en normal emisjon? De har aldri tatt seg tid til å vurdere det, mener han.

– Jeg vil si at det er betenkelig. Den siste emisjonen er være eller ikke være. Fordi den er for sent ute.

– Synes du det er urettferdig behandling av aksjonærene?

– Ja, så lenge fortrinnsretten fravikes, så sier man jo rett ut at det er ikke likebehandling. Og det har Flyr gjort konsekvent.

Nå tviler han på at aksjonærene har tro på at Flyr får selskapet på rett kjøl.

– Tilliten til det sittende styret, og til dels ledelsen, er borte blant småaksjonærene.

Les også

Småsparere rusher til Flyr: – Åpenbart ikke lært av Norwegian

Føler han har sponset billige billetter

Amar Alalo sier han nå vurderer å bruke tegningsretten og kjøpe noen få aksjer, i et forsøk på å kutte tapet. Han gjør enten det, eller selger de han har og skriver ned tapet i skattemeldingen.

Han mener Flyr kunne gitt mer presis informasjon om hvordan det egentlig har gått økonomisk.

– Man har tillit til et selskap, og der har hele tiden signalisert at dette skal gå fint. De har jo sagt når de kjører emisjon at de bare skal bare hente penger denne gangen, og klare seg, sier han.

– Synes du det er urettferdig at storinvestorene nå kommer inn i et forsøk på å tjene penger?

– De er bare smarte. Det er litt urettferdig for meg, men noen må tape for at andre skal tjene. Sånn er det bare.

Han er mest irritert på at han føler han har sponset en forretningsmodell som ikke fungerer.

– De bruker pengene på at folk skal få billige billetter, og til å betale lønninger. Det er jo ikke det jeg betaler for. Men det er det man gjør hos Flyr, sier Alalo.

– Lei oss for de som har satset

Når den første emisjonen er gjennomført, har eksisterende aksjonærer altså fått tegningsrett til reparasonsemisjonen som vil komme i bølge to.

Flyr sier at hele hensikten med denne reparasjonen er å sikre likebehandling av eksisterende aksjonærer.

De ønsker ikke svare på hvorfor de ikke har gjennomført vanlige emisjoner, der eksisterende aksjonærer får fortrinnsrett. Videre sier de at det vikitg for dem å igjen bli en aksje folk ønsker å eie.

– Mange småaksjonærer har investert mye av sin kapital, og vil etter emisjonen sitte igjen med en svært utvannet eierandel. De har også tapt mye penger. Hva ønsker dere å si til dem?

– Vi er lei oss for at de som har satset på oss til nå ikke har fått den avkastningen de hadde forventet seg, men med den nye planen vi nå legger fram, håper vi også at vi snart kan begeistre aksjonærene like mye som vi har begeistret gjestene våre, sier kommunikasjonsdirektør Svanes.

– En aksjonær vi har snakket med sier han føler han har sponset billige flybilletter og lønninger, og sier at han «føler seg svindlet». Ønsker dere å kommentere det?

– Vi er trygge på at vi skal levere på den finansielle planen vi har valgt og presentert, og at emisjonen ble overtegnet er et bevis på at investorene mener det samme. Denne finansieringsplanen betyr at vi henter kapital i flere omganger, i 2022 og innen utgangen av mars 2023. Denne planen er støttet av alle som deltar i den pågående emisjonen, og det betyr at vi innen 31. mars 2023 kan vente å ha sikret 700 millioner kroner i frisk kapital.

Publisert: