RAKETT? Det kan være duket for nyttårsraketter på Oslo Børs. Investtech deler sine favorittaksjer før julekjøret begynner.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Kommentar: Julefest på Oslo Børs – disse aksjene bør du handle

Det er første desember og snart står julen og nyttår for tur. Januareffekt-perioden starter nå!

  • Geir Linløkken
    Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech.
Publisert:

Hovedindeksen på Oslo Børs viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal og videre oppgang indikeres. Indeksen har imidlertid reagert noe ned fra toppnoteringen og dannet motstand rundt 820 poeng. Brudd opp gjennom dette nivået anses som et nytt positivt signal. Ved videre reaksjoner ned ligger det støtte ved 793 og 728 poeng på henholdsvis kort og mellomlang sikt.

Investtechs kortsiktige og langsiktige optimismeindekser, hausseindekser, ligger på 43 og 57 poeng. Dette indikerer at det er en liten overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene, mens det er en liten overvekt optimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

Foto: Investtech

Det har vært stor handelsaktivitet hos direktører, styremedlemmer og andre meldepliktige innsiderne på børsen de siste ukene. Siste måned har innsiderne rapportert 95 signifikante handler. Av disse er det 73 kjøp, noe som gir en kjøpsandel på 78 prosent på månedsbasis. Av alle innsidehandler siste år, er kjøpsandelen også på 79 prosent. Mange nøkkelmedarbeidere viser dermed optimisme og tro på kursoppgang for egne selskaper.

De siste ti årene frem til 2017 har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 2,5 prosent i desember. Januar har i snitt vært negativ med 2,2 prosent, mens Børsen fra februar til mai i snitt har steget over åtte prosent.

Grafen under viser hvordan Oslo Børs i gjennomsnitt har utviklet seg. Grafen begynner tre måneder før 1. desember og slutter seks måneder etter. Den svarte kurven viser utviklingen i 2017, mens den blå er gjennomsnittet de siste ti årene. Vi ser at det historisk har vært samlet oppgang på rundt åtte prosent i perioden fra nå og ut mai.

Foto: Investtech

Fjord1 ligger i en stigende trendkanal på kort til mellomlang sikt. Volumutviklingen er positiv med høyt volum nær toppene og lavt volum nær bunnene i kurskurven. Dette indikerer aggressive kjøpere og passive selgere, og styrker aksjen.

Kursen ligger nær rekordnivå, og det er lite motstand over dagens nivå. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mellom cirka 41 og 40 kroner. Fjord1 er positiv på innsidehandler etter at COO Andre Høyset i begynnelsen av november kjøpte seg inn for 97.000 kroner.

Foto: Investtech

Nel ligger i en stigende trendkanal på kort til mellomlang sikt. Dette viser at investorene over tid stadig har gått oppover i pris for å kjøpe seg inn i aksjen. Kursen har brutt over den tidligere motstanden i underkant av tre kroner og et nytt kjøpssignal er utløst. Positiv volumutvikling styrker aksjen.

Vær oppmerksom på høy risiko, da aksjen historisk har svingt med over 20 prosent på månedsbasis.

Foto: Investtech

B2Holding ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og har utløst kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Volumutviklingen er positiv og en videre oppgang indikeres.

Aksjen har støtte mellom 19 og 18 kroner. B2Holding er positiv på innsidehandler etter kjøp fra regiondirektør Henrik Wennerholm den 8. november, CFO Erik Johnsen i mars og styremedlem Kari Skeidsvoll Moe i juni. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Foto: Investtech
Les også

Statoils nye gigant er verdens største skip – uansett klasse

Les også

– Usikkert om Vipps overlever

Les også

Storbank: Her er det størst risiko for boligboble