Seismikk-sjefen bekrefter: Ser lysning i horisonten

Konsernsjef Jon Erik Reinhardsen i Petroleum Geo-Services forteller at de venter «noe mer aktivitet», men analytiker tror at også 2017 kan bli et tungt år.

MOT LYSERE TIDER? Petroleum Geo-Services (PGS) er noe mer positive til markedet fremover. Her seismikkskip Ramform Titan.
Publisert: Publisert:

Under tittelen «Sterkere i et svakt marked» inntok konsernsjef Jon Erik Reinhardsen i Petroleum Geo-Services torsdag scenen i et av auditoriene på Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo.

Etter flere magre år har selskapet nå styrket sin finansielle posisjon, og dessuten våger de – for første gang på lenge – å gi et mer oppløftende bilde av markedsutsiktene.

Selskapet har troen på at markedet er i ferd med å snu.

– Det er nok riktig at vi forventer noe mer aktivitet, og det handler om de mulighetene vi tror finnes basert på hvordan vi leser markedet, sier Reinhardsen til E24.

Når det gjelder oljeselskapenes samlede pengebruk, tror PGS den skal opp med syv prosent i år. Til sammenligning var økningen 11 og 10 prosent i 2010 og 2003, da syklusen snudde i næringen sist.

Tidlig i syklusen

Pengebruken offshore er ikke ventet å være like positiv, men selskapet viser til at marin seismikk er tidlig i syklusen. Enkelt fortalt er pengebruken på seismiske data og undersøkelser det som kuttes først, men også det kommer først tilbake i en opptur.

Prognosene er basert på markedstrender, analyser og kundedialog, og dette reflekteres i dagens rapportering for fjerde kvartal.

Konsernsjef Jon Erik Reinhardsen i Petroleum Geo Services (PGS).

Under utsiktene skriver selskapet følgende:

«PGS venter at høyere og mer stabile oljepriser og bedring i kundenes kontantstrøm, kombinert med økt press på tilgjengelige streamere i industrien, vil komme det marine 3D-seismikkmarkedets fundamentale forhold til gode i tiden fremover».

Dette står i kontrast til det PGS har sagt de siste årene.

Senest ved tredjekvartalsrapporteringen var tonen en annen, og selskapet opplyste da at de «venter et utfordrende marked fremover», til tross for høyere oljepriser.

Trenger EBITDA på 400 mill.

I kvartalsrapporten fremgår det ellers at PGS brutto driftsresultat (EBITDA) endte på 313,3 millioner dollar i fjor.

Etter at selskapet annonserte en større refinansieringsplan før jul, opplyser de torsdag at de trenger EBITDA på minst 400 millioner dollar i 2017 for å ikke trekke på kontantbeholdningen.

Dersom selskapet oppnår et slikt driftsresultat, vil de kunne dekke rundt 275 millioner i estimerte multiklient-investeringer, 65 millioner i vedlikeholdsinvesteringer i flåten og 55 millioner dollar i renteutgifter på lån.

Her regner man ikke med avdrag på rundt 50 millioner dollar, eventuelle nyinvesteringer i flåten og endringer i arbeidskapital.

Frykter ikke flåtevekst

I anslagene ligger det en dreiing mot multiklient, altså data som selskapet henter inn til sitt bibliotek og så kan selge videre til flere kunder.

– Fordelingen har endret seg i favør av multiklient over mange år, og vi spiller på den trenden. Vi hadde mindre investeringer i fjor enn det trendlinjen skulle tilsi, nå justerer vi mer tilbake på trendlinjen i 2017, sier Reinhardsen.

Les også

TGS etter «knallbra» tall: – 2017 blir tøft

– Er det noen større usikkerhetsmomenter i prognosen, for eksempel at flere skip i opplag kan bli hentet tilbake igjen?

– Dette er et forsøk fra vår side å si noe om hva vi tror aktivitetsnivået vil være, og ikke så mye om hvor mange skip som er eller ikke er aktivitet, sier Reinhardsen.

– Men det er ikke veldig sannsynlig at det kommer så mange skip ut av opplag i år, for det er ikke kabler til det (seismikkabler, journ.anm.) og de er det leveringstid på.

Analytiker er skeptisk

Under seansen ville analytikerne gjerne vite mer om hvilke marginer PGS tror de vil kunne levere i år, men der var ledelsen ordknapp.

– Vi ser det an i hvert bud vi gir hvor langt vi kan dytte det oppover, for det er jo ikke mye mer kapasitet tilgjengelig i markedet nå, sa Reinhardsen til forsamlingen.

John Olaisen, leder av ABG Sundal Colliers analyseteam på olje og oljeservice

– Vil økt volum slå proporsjonalt ut i mer omsetning for dere?

– De prøver å hale det ut av oss, men det kan vi ikke si så mye om nå, sier Reinhardsen med referanse til analytikerne.

– Men jeg tror ikke man kan dytte marginene noe særlig lavere enn de er nå, legger han til.

ABG Sundal Colliers erfarne analytiker John Olaisen var blant den som spurte ut PGS-ledelsen, og han tror ikke det blir noen stor oppsving i år.

– Dette er en finjustering. Jeg tror ikke aktiviteten vil ta seg nevneverdig opp i år, sier Olaisen til E24 i én av pausene og fortsetter:

– Jeg tror kanskje det kommer mer neste år. Vi får håpe det.

Olaisen forklarer at det man pleier å se i syklusen er at multiklient-salget tar seg opp først, før kontraktssalget øker året etter. Økt multiklientsalg trenger i seg selv ikke bety at det faktisk hentes inn mer seismikk, så lenge dataene som selges er for områder som er allerede er undersøkt.

– Tror du oljeselskapene vil legge seg på et varig lavere kostnadsnivå og velge mer multiklient fremover?

– Det er nok noe strukturelt, men hvis prisnivået kommer opp igjen vil mye gå over på kontrakt igjen, sier Olaisen.

Les også

Taper fortsatt store penger, men nå er tonen endret

Les også

Tror ikke det snur i oljeservice før neste år

Les også

Norsk selskap skal skyte seismikk i USAs heteste oljeområde

Publisert:

Her kan du lese mer om