Tar krisevarsling på børs med Spetalen og Fredriksen på laget

Det siste tilskuddet på Oslo Børs tjener ennå ikke penger - men belønnes med kurshopp på 22 prosent første handelsdag.

BJELLESEREMONI: Styreleder Reidar Fougner ringer tradisjonen tro med børsbjellen når Unified Messaging Systems (UMS) noteres på markedsplassen Oslo Axess.

Foto: Asgeir Aga Nilsen E24
Publisert:

Når befolkningen skal varsles i en krisesituasjon vil gjerne Unified Messaging Systems at det er deres løsninger som tas i bruk.

Selskapet ble fredag det siste tilskuddet på markedsplassen Oslo Axesss.

Ifølge styreleder og største aksjonær Reidar Fougner er det to grunner til at selskapet valgte en børsnotering.

– Vi er i dialog med mange myndigheter, også utenlandske. At vi er børsnotert gir en økonomisk plattform samt et forretningsmessig stempel som vil være positivt når utenlandske myndigheter gjør sine vurderinger i forbindelse med anbudsprosesser. Det gir også et spillerom man kan bruke i kapitalmarkedet, sier han til E24.

Med Spetalen og Fredriksen på laget

Markedet ble i forkant av børsnoteringen benyttet til å hente 62,5 millioner kroner i friske penger, gjennom en emisjon av 50 millioner aksjer til en tegningskurs på 1,25 kroner. Ifølge styrelederen var interessen stor.

Styreleder Reidar Fougner i Unified Messaging Systems (UMS).

Foto: Asgeir Aga Nilsen

– Vi har fått 1.500 nye aksjonærer som er formidabelt. Jeg tror alle er fornøyd, ikke minst oss, sier Fougner.

De nye aksjonærene har selskap av flere kjente investornavn.

Etter Fougner, som sitter med vel 24 prosent av aksjene etter emisjonen er Eigil Stray Spetalen nest største aksjonær med rundt 10 prosent gjennom selskapet Kristianro.

I tillegg er Øystein Stray Spetalens Ferncliff blant de større eierne med en andel på litt under fem prosent, mens John Fredriksens familieselskap Gerevan Trading eier litt under fire prosent av UMS og Arne Blystads Spencer Trading har en andel på knappe prosenten.

Les også

Stor E24-undersøkelse: Slik stiller selskapene seg til sjeldnere rapportering

– En solid stamme med langsiktige aksjonærer har vært svært viktig for UMS i perioden vi har bygget oss opp, mener Fougner.

Administrerende direktør Espen Gylvik istemmer:

– Vi er privilegerte med en relativt finansiell sterk aksjonærbase.

Selskapet er blant de mindre på børsens markedsplasser med en verdi på 292 millioner kroner. Men sammenlignet med emisjonsprisen på 1,25 kroner har kursen gjort et solid hopp til 1,53 kroner hittil fredag, tilsvarende en økning på 22 prosent.

– I prosent blir det ganske hyggelig, sier Fougner om kursoppgangen.

Les også

Gigantene vil gå etter Farstad

Varsler ved krise

UMS har to hovedområder.

Befolkningsvarsling, der selskapets programvaresystemer er lisensiert til, og installert på kundens lokasjon. Det er et system der myndighetene i en krisesituasjon kan varsle innbyggerne folk i et spesifikt område basert på lokaliseringen av mobiltelefonen.

Administrerende direktør Espen Gylvik i Unified Messaging Systems (UMS).

Foto: Asgeir Aga Nilsen

Selskapet leverer også en massevarslingsløsning for å kommunisere servicemeldinger via tekstmeldinger, talemeldinger og e-post, for eksempel nødreparasjoner av vannrør, endringer i tidsplaner for avfallsinnsamling eller strømbrudd.

– Primærforretningen har vi i det segmentet der kundene etterspør litt mer avanserte varslings- og kommunikasjonsløsninger. Det kan være de som har behov for å kalle inn mannskap, for eksempel Røde Kors eller sykehus hvis det skulle inntreffe en krise, kommuner, blålysetater, energi, vann og avløp og større nasjonale komplekse leveranser, sier Gylvik.

Han sier hovedtyngden av kundene frem til nå er i offentlig sektor.

– Vi begynner å se en gradvis i etterspørsel fra private bedrifter, spesielt innenfor industri, olje og gass, bank og forsikring. Det er kunder som har et ansvar fordi det de driver med har mulige følgeskader hvis noe skulle skje, eller de har en stor kundemasse de ønsker rask kommunikasjon med.

Tapte penger i fjor

Det er imidlertid røde tall som preger regnskapet.

I de ni første månedene av 2016 fikk UMS et underskudd på 14,6 millioner kroner av inntekter på 71,3 millioner kroner. I samme periode året før var underskuddet på 4,9 millioner kroner og omsetningen på 66,1 millioner kroner.

Fougner har fokuset rettet mot vekst.

– Med våre 1.200 kunder har vi kontrakter som går fra ett til tre år. Det er lisensbasert, slik at de betaler noe for tilgangen og da en årlig lisens for bruk og support som beløper seg til 80 millioner i 2016. Vi forventer en økning på 20 prosent i år, sier han.

Les også

Årets taperaksjer på Oslo Børs: – Vi beveger oss sidelengs langs bunnen

Les også

Ny sjef tok børsflopp til topps

Les også

Her er årets vinnere og tapere på asiatiske børser

Her kan du lese mer om