Tapte halv mrd. på tre måneder

Svakt kvartal, men bedring. SAS-sjefen tror fortsatt på overskudd i år.

TAPER FORTSATT: Adm. direktør Rickard Gustafson må tirsdag formiddag leggefrem et nytt underskudd.
Publisert:

Flyselskapet SAS leverer et underskudd for årets tre første måneder som er lavere enn ventet. Analytikerne som følger selskapet ventet i snitt et underskudd på 609 millioner svenske kroner.

I kvartalsrapporten som ble lagt frem tirsdag morgen, opplyser SAS at resultat før skatt endte på minus 554 millioner kroner. Det er også en bedring fra fjorårets første kvartal, som endte med et underskudd på 978 millioner kroner.

Driftsinntektene endte på 9.217 millioner kroner, ned fra 9.495 millioner kroner. Dette er imidlertid lavere enn analytikernes forventning om en omsetning på 9.755 millioner kroner, ifølge estimater SIX Estimates har hentet inn fra ni analytikere.

SAS AB

Kostnadsbesparelser i overfylt marked
Konsernsjef Rickard Gustafson, som overtok lederposten i SAS i begynnelsen av februar, sier at selskapet kan legge frem et forbedret resultat som er drevet av kostnadsbesparelser, i et marked som preges av overkapasitet.

- Første kvartal er preget av fortsatt av økonomisk gjeninnhenting. Den gode utviklingen forventes å fortsette gjennom 2011, fremfor alt i SAS-konsernets hjemmemarked. Veksten forventes å være sterkest i Sverige og Norge, og lavere i euro-landene, sier Gustafson.

SAS-sjefen skriver videre at til tross for rekordhøye drivstoffpriser har flere aktører i Norden i løpet av de siste månedene økt kapasiteten utover den estimerte markedsveksten.

Følg SAS-aksjen på E24 BØRS

Tror på overskudd i år
Da Gustafson tiltrådte, uttalte han at han har tro på at SAS skal greie å levere overskudd for 2011. I mellomtiden har oljeprisen gått til himmels, noe som øker kostnadene til flyselskapet dramatisk.

- Første kvartal er alltid det sesongmessig svakeste for SAS. Forbedringen i forhold til resultat før skatt i første kvartal i fjor er på 339 millioner kroner, og dette forklares først og fremst av kostnadsreduksjoner gjennom spareprogrammet Core SAS.

SAS-sjefen sier at de i februar anslo at gitt en fortsatt gjeninnhenting i hjemmemarkedet, og at ingen ufoutsette hendelser inntreffer, finnes det gode forutsetninger for at SAS-konsernet skal kunne oppnå et positivt resultat før skatt for hele 2011. Imidlertid gjør den siste tidens kraftige økninger på flydrivstoff at denne forventningen blir stadig mer utfordrende.

- Antall bookinger i månedene fremover ser relativt positivt ut, og under forutsetning av at innførte drivstofftillegg i løpet av andre halvår i større grad kompenserer for de økte drivstoffprisene, finnes det fortsatt forutsetninger for at SAS-konsernet skal kunne oppnå et positivt resultat før skatt for hele 2011, mener Gustafson.

LES OGSÅ:

Publisert:

Her kan du lese mer om