Solid vekst for Olav Thon

Økte leieinntekter og mindre finanstap førte til sterk topp- og bunnlinje for Olav Thon.

Publisert:

Det var forbedring i nesten alle deler av regnskapet til Olav Thon Eiendomsselskap i andre kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Selskapet hadde driftsinntekter på 601 millioner kroner, 360 millioner kroner i driftsresultat og 316 millioner kroner før skatt, viser regnskapet. Årsaken til forbedringen var økning i leieinntekter, andre driftsinntekter og en redusering i tapene fra "netto øvrige finansposter".

Konsernets investeringseiendommer ble oppjustert med 256 millioner kroner i andre kvartal, i hovedsak som følge av økt markedsverdi på "enkelte av de største kjøpesentrene".

I første halvår overtok Olav Thon Eiendomsselskap 68 prosent av aksjene i Vestkanten i Bergen kommune. Selskapet som eier kjøpesenteret omsatte i 2009 for 1,2 milliarder kroner.

Publisert: