«Uvanlig» forsikringsoppgjør gjør Protector til torskeoppdretter

Protector Forsikring seiler opp som storeier i Codfarmers.

INN I TORSK: Konsernsjef Harald Dahl i Codfarmers.
Publisert: Publisert:

Det børsnoterte forsikringselskapet Protector Forsikring

OSE

PROTCT

blir en av torskeoppdretten Codfarmers'

OSE

COD

største aksjonærer.

Det skjer ved at Protector deltar med 10 millioner kroner i en Codfarmers-emisjon som forsikringsoppgjør etter en brann på Codfarmers slakteanlegg på Halsa.

- Det er sant at dette er et oppgjør som ikke er helt vanlig. Vi har aldri gjort det tidligere i Protector, men det er ikke første gang det skjer i Norge, sier skadedirektør Fredrik Messel i Protector Forsikring til E24.

Største forsikringsoppgjør

Slakteanlegget på Halsa, som ble kjøpt av Codfarmers for 7 millioner kroner i 2007, var fullverdiforsikret for 60 millioner kroner, men ledelsen i Codfarmers ønsker ikke å bygge opp anlegget igjen etter at deler av det brant ned i mai i fjor.

I tillegg til emisjonsbeløpet på 10 millioner kroner, betaler Protector 8 millioner kroner i kontant for anlegget, 10 millioner kroner for maskiner, inventar og utstyr og 4 millioner for å rydde tomten.

- Totalbeløpet kommer på rundt 35 millioner kroner, og er det største i Protectors historie, sier Messel.

Codfarmers har over en lengre periode vært hardt rammet av rekordlave torskepriser på 20 kroner per kilo. Selskapet går med store underskudd, er konkurstruet og markedsverdien er på 37 millioner kroner.

Spekulasjoner

Messel innrømmer at hendelsen har ført til spekulasjoner om at brannen var påsatt.

- Det har vært spekulert i om denne brannen kan ha vært påtent, og Codfarmers ønske om kontant skadeoppgjør og ikke bygge anlegget opp igjen fremskynder slike spekulasjoner. Det er ingen tvil om at Codfarmers har slitt i markedet, men slike spekulasjoner vil det alltid være, og vi er trygge på at dette er en dekningsmessig skade, sier Messel.

Protector har brukt over en halv million kroner på å engasjere egne brannetterforskere, samt tidligere politiansatte i saken.

- Vi var ikke fornøyd med den jobben Kripos gjorde til å begynne med, fordi de ikke fikk tatt seg inn i bygget da de fryktet at det ville rase ned. Men det er ren rutine at vi ansetter egne folk i slike saker. Vi vet at noen kan ha motiver for slike branner, men ledelsen i Codfarmers har samarbeidet godt med oss hele veien, sier forsikringsdirektøren.

- Fra vår side har dette ikke vært noe tema eller spekulasjon. Man kan selvfølgelig ikke sette fyr på noe og få penger for det. Det stemmer at både Økokrim og privatetterforskere har vært involvert, men det har også vært for å finne eventuelle feil ved bygge som gir forsikringselskapet regressmuligheter mot leverandørene til byggeprosjektet, sier konsernsjef Harald Dahl i Codfarmers til E24.

Codfarmers er fornøyd med forsikringsoppgjøret.

- Dette er vinn-vinn for begge selskaper. Etter brannen på Halsa har vi revurdert vår strategi når det gjelder å eie eget slakteri, og det er betydelig billigere for oss å bruke eksisterende slakteri fremfor å bygge nytt, sier Dahl.

Skal hente penger

Selskapet har et lån på 49 millioner kroner fra Innovasjon Norge, samt et konvertibelt lån på 15 millioner kroner fra de største aksjonærene. 30 millioner av Innovasjon Norge-lånet forfaller i løpet av 2010 og 2011.

Codfarmers vil nå hente 40-60 millioner kroner i en emisjon som skal sluttføres innen utgangen av juni. Protectors emisjonsbeløp på 10 millioner kroner forutsetter at selskapet greier å hente 50 millioner kroner.

- Det er tre ting som må på plass for oss nå. Det er avtalen med Protector, sørge for at eksisterende og nye aksjonærer vil bidra med friske penger, og få avtalt en ny nedbetalingsplan med Innovasjon Norge, sier Dahl.

Han håper å gi Protector valuta for emisjonsinvesteringen.

- Vi mener det er liv laga og at torskenæringen går lysere tider i møte med høyere hvitfiskpriser.

Protector har en lock-up periode på 6 måneder for aksjeinvesteringen, men avviser at dette er selskapets strategi til tross for en aksjeportefølje på flere hundre millioner.

- Denne investeringen betyr ikke nødvendigvis at vi ser på oppdrettstorsk som et fremtidens marked. Vi kommenterer ikke våre investeringer, men dette er nok ikke en langsiktig investering fra vår side, sier Messel til E24.

Flere nyheter på E24

Publisert:

Her kan du lese mer om