Akastor-Røkke satser på japansk offshoreallianse

Kristian Røkkes Akastor har funnet tonen med japanske Mitsui. Sammen kjøper de offshoreskipet Skandi Santos, men det kan bare være starten på et større samarbeid i Brasil.

NY DEAL: Akastor-sjef Kristian Røkke har inngått en avtale med japanske Mitsui om å kjøpe offshoreskipet Skandi Santos sammen. Arkivbilde.
Publisert:

Porteføljeselskapet Akastor, som ledes av Kristian Røkke, melder tirsdag at de har inngått en ny samarbeidsavtale med japanske Mitsui. De to danner nå et felleseid selskap (joint venture).

Sammen kjøper de offshoreskipet Skandi Santos fra offshorerederiet DOF Subsea. DOF har eid skipet siden 2009 og har siden da vært leid ut uten mannskap («bareboat») til Akastors datterselskap AKOFS.

I tillegg kjøper de hele dekkinstallasjonen (topside) på skipet fra AKOFS.

Ifølge Kristian Røkkes uttalelser er kjøpet av Skandi Santos bare det første steget i det nye samarbeidet:

– Vi er fornøyde med å annonsere dette partnerskapet med Mitsui og er glade for ytterligere forretningsmuligheter som nå blir utforsket. Denne transaksjonen øker Akastors finansielle fleksibilitet, samtidig som den legger grunnlaget for langsiktig verdiskapning sammen med Mitsui, sier Akastor-sjef Kristian Røkke i en børsmelding.

– Skipet har vært en stor suksess for alle involverte siden dets levering. Selskapene i DOF- og DOF Subsea-konsernet ser frem til å fortsette det utmerkede samarbeidet, sier Mons S. Aase, konsernsjef i DOF og DOF Subsea.

Oljeserviceselskapet Akastor ble til da Aker Solutions ble delt i to i 2014 i to børsnoterte selskaper. Planen med Akastor har vært å skape et såkalt porteføljeselskap, med flere adskilte divisjoner, som kunne bygges opp, selges eller fusjoneres med andre selskap for å hente ut verdier for aksjonærene.

I kjølvannet av oljebremsen har det imidlertid ikke kommet noen store nyheter fra Akastor om kjøp eller salg, selv om ledelsen har uttalt at de stadig er i dialog med flere parter. Det Akastor har gjennomført er salg av forskjellige eiendommer til Aker for 1,2 milliarder, samt salg av Managed Pressure Operations-delen av MHWirth til AFGlobal.

Flere skip kan bli involvert

Akastor ønsker ikke å si noe mer spesifikt om hva de mener med «ytterligere forretningsmuligheter» som de nå utforsker med Mitsui.

Men etter det E24 kjenner til har Akastor og Mitsui diskutert en rekke forskjellige muligheter fremover, og foreløpig ønsker man å starte med Skandi Santos. Det gjør man både for å lære hverandre å kjenne som partnere, og også for å ha tid til å arbeide med hvilke muligheter partene er enige i.

Uansett hva man blir enige om er fokuset for samarbeidet foreløpig på Brasil og mulighetene der. Både Skandi Santos- og Wayfarer-skipene er lokalisert der i dag.

I Akastor anser man Mitsui som en svært god partner, både fordi de har mye kapital og fordi de allerede er på plass i Brasil. I tillegg er man fornøyd fordi avtalen frigjør penger og at man får samlet eierskapet på selve skipet og utstyret på Skandi Santos.

Blant mulighetene som har vært diskutert er at Wayfarer-skipet kan bli kjøpt opp av joint venture-selskapet. Per i dag er AKOFS i forhandlinger med Petrobras om når skipet skal starte på sin kontrakt med det brasilianske oljeselskapet. Wayfarer eies i dag av et annet Aker-selskap, Ocean Yield.

Et annet tema er oppsettet av joint venture-selskapet. Foreløpig er det et rent eierselskap uten driftsorganisasjon fordi Skandi Santos leies ut uten mannskap til AKOFS.
Slik E24 forstår kan det være aktuelt å gå forskjellige veier når Skandi Santos-kontrakten med Petrobras utløper om knappe fire år. Et alternativ er å kjøpe flere båter, og et annet er at Mitsui inviteres inn på drift- og operasjonssiden når Santos igjen blir tilgjengelig for en ny kontrakt.

Uansett hva som skjer, vil partene ta samarbeidet ett steg av gangen. I Akastor er man også opptatt av at utfallet av forhandlingene med Petrobras skal være avklart før man gjennomfører kjøpet av Skandi Santos og opprettelsen av joint venture-selskapet med Mitsui.

DYRERE LEIE: AKOFS må betale langt mer i leie når DOF Subsea selger Skandi Santos til det nye felleseide selskapet til Akastor og Mitsui. Skipet var opprinnelig drevet av Aker Solutions (som avbildet) men ble overført til Akastor da selskapet ble delt i 2014. Skipet er et konstruksjons- og installasjonsfartøy som benyttes av Petrobras på undervannsoperasjoner i Brasil

Skal fortsatt leie skipet selv

Akastors datterselskap AKOFS har i dag kontrakter med det brasilianske oljeselskapet Petrobras som har hyret inn både Skandi Santos og Wayfarer. AKOFS drifter skipene mens det blir joint venture-selskapet og Ocean Yield som eier de to inntil videre.

Når DOF Subsea nå selger Skandi Santos til Akastor og Mitsuis nye selskap, kommer de til å inngå en leasingavtale som gjør at AKOFS leier skipet like lenge som har kontrakt med Petrobras.

Petrobras hyret inn Skandi Santos første gang i 2010 i en fem år lang kontrakt. Den ble forlenget i fem år til fra 1. mars 2015, til en verdi på 2,5 milliarder, ifølge AKOFS.

DOF skal fortsette å levere ROV-tjenester (fjernstyrte undervannsfartøy) og andre marine tjenester ombord på skipet, i henhold til avtalen om å levere subseautstyr til Petrobras.

Det er en rekke summer som skal bokføres som følge av handelen som nå gjennomføres:

  • DOF opplyser at de frigjør rundt 350 millioner kroner i likviditet ved å selge Skandi Santos, etter at kostnader og gjeld er dekket og betalt
  • AKOFS vil ifølge børsmeldingen realisere en kontantgevinst på 66 millioner dollar (550 millioner kroner) fordi de får solgt topside på skipet (dekkutstyret)
  • Akastor anslår å bokføre en regnskapsgevinst på rundt 19 millioner dollar (158 millioner kroner) i fjerde kvartal, om lag halvparten av den totale salgsgevinsten på 38 millioner dollar (315 millioner)
  • Prisen AKOFS må betale for å leie Skandi Santos vil øke med 8,5 millioner dollar i året (71 millioner kroner) for resten av kontraktsperioden.

Akastor hevder at kontrakten med Petrobras fortsatt vil gi en samlet gevinst, til tross for den økte leiekostnaden på skipet. Den økte leiekostnaden kommer av at AKOFS nå skal leie både båt og dekkutstyret (topside) mens de tidligere eide topside-utstyret selv.

– Det gir stor verdi for AKOFS å inngå et strategisk partnerskap. Vi har nå en sterk og dedikert partner som vil styrke vår forpliktelse og vårt forhold til Petrobras ytterligere. Vår ambisjon om en høy driftsstandard ovenfor Petrobras står sterkt og deles av vår samarbeidspartner DOF Subsea, sier Geir Sjøberg, som er konsernsjef i Akastor-selskapet AKOFS.

Partene presiserer at transaksjonen må godkjennes av Petrobras og andre instanser, og at man forventer å ha alt klart i løpet av fjerde kvartal i år.

I prosessen er det Clarksons Platou Securities som har bistått Mitsui & Co Ltd., mens Arctic Securities og advokatfirmaet BA-HR har bistått Akastor.

I forhandlinger med Petrobras

Situasjonen for Akastor-selskapet AKOFS har til tider vært utfordrende.

AKOFS-skipet Wayfarer har siden slutten av 2015 vært på et verft for å bygges om for Petrobras-kontrakten, men dette arbeidet ble ferdig i sommer. I den siste kvartalsrapporten kommer det frem at Akastors AKOFS forhandler med Petrobras angående når kontrakten med Wayfarer skal starte.

Man forventer å konkludere med disse forhandlingene innen utgangen av måneden.

AKOFS eier i tillegg brønnintervensjonsskipet Seafarer (tidligere Skandi Aker), som har ligget uten nevneverdig arbeid siden Total kansellerte kontrakten med skipet i 2014. AKOFS kjøpte skipet fra DOF Subsea i februar 2015 for 122,5 millioner dollar.

Selv om leiekostnaden for AKOFS øker med 71 millioner per år, får selskapet inn 550 millioner ved å selge topside-utstyret. Selskapet får dermed mer økonomisk handlingsrom i dag til tross for at leieprisen per år øker.

AKOFS har nemlig vært i forhandlinger med kunden Petrobras over lengre tid fordi Petrobras ønsker å få ned prisen de betaler for å bruke de to skipene Santos og Wayfarer. Petrobras har som kjent havnet i en gigantisk korrupsjonsskandale og bedriver en stor ryddeoperasjoner der alle kostnader og strukturer gjennomgås. Oljenedturen presser ønsket om å kutte kostnader der man kan.

Om AKOFS og Akastor risikerer å måtte kutte i faktureringen sin til Petrobras eller ikke gjenstår å se, og Kristian Røkke uttalte følgende da han fikk spørsmål om situasjonen under en kvartalspresentasjon i mai:

– Vi har fått mange spørsmål om skipene. Vi er i en produktiv dialog med Petrobras. Selv om vi har faste kontrakter, jobber vi med kunden for å finne frem til en løsning som bistår dem i å nå kostnadsmålene sine. Det er alt vi kan si nå, sa Røkke til forsamlingen.

Les også

Kreditorene gir Olympic Shipping nytt pusterom

Les også

I disse Aker-virksomhetene er usikkerheten størst

Les også

– Vil alltid føle et press på å levere

Publisert: