Finansdepartementet om aksjeroboter: - Denne uroen må tas på alvor

Finansdepartementet uttaler seg om E24s undersøkelser av aksjeroboter på Oslo Børs.

AKSJEROBOTER: Statssekretær Morten Søberg i Finansdepartementet tar aksjerobotenes inntog på Oslo Børs med ro, men tar kritikken på alvor.

S. Nilsen/E24
  • Sverre Rørvik Nilsen
Publisert: Publisert:

På oppdrag for E24 analyserte den amerikanske eksperten på aksjeroboter, Eric Hunsader, samtlige ordrer og handler ved Oslo Børs i november i fjor.

Det var en formidabel mengde data. I løpet av november ble 40 millioner ordrer lagt inn i handelssystemet til Oslo Børs. Kun én av 20 ordrer resulterte i en handel.

E24 har presentert funnene for statssekretær Morten Søberg i Finansdepartementet.

- Vi er kjent med at teknologiutviklingen og fragmenteringen av markedet også har skapt nye utfordringer, blant annet når det gjelder såkalt høyfrekvenshandel, sier Søberg til E24.

- Det er viktig at dette blir fulgt opp ved å sikre tilstrekkelig regulering og tilsyn.

Uroen må tas på alvor

I fjor høst stormet det på Stockholmsbørsen i Sverige, og mange pekte ut aksjerobotene som den store skurken. Det førte til at det svenske tilsynet foretok en undersøkelse om hvilke effekter algoritme- og høyfrekvenshandel har på handelen.

- Hovedkonklusjonen er at de skadelige effektene av høyfrekvens- og algoritmehandel generelt er mindre enn fryktet, og at mange av spørsmålene vedrørende algoritmehandel vil bli håndtert i de kommende europeiske direktivforslag, sier Søberg.

- Det svenske tilsynet påpeker likevel at aktørenes uro for markedsmisbruk er betydelig, og at denne uroen må tas på alvor.

Regulering og tilsyn

Finanstilsynet vil i år sende rundt nye retningslinjer for børser og verdipapirforetak, og i 2014 kommer det helt nye regelverket knyttet til aksjehandel i Europe. Disse dokumentene kan bremse ned, eller stoppe aksjerobotene.

- I mellomtiden vil vi sammen med Finanstilsynet følge opp arbeidet i EU med utviklingen av retningslinjer for håndtering av algoritmehandel innenfor nåværende direktiver, sier Søberg.

- Undersøkelsen til det svenske finanstilsynet viser til at det allerede i dag finnes et regelverk for markedsmisbruk som er anvendelig, men at muligheten til å oppdage misbruk avhenger av markedsplassenes overvåkning.

Søberg og Finansdirektoratet legger til grunn at funnene i den svenske undersøkelsen har overføringsverdi til norske forhold.

(Saken fortsetter under denne animasjonen)

FORVIRRET? Denne animasjonen forklarer i detalj hvordan robothandel fungerer.

Utbredt

Analysen gjennomført på oppdrag for E24 viser at nær én av tre ordrer på Oslo Børs ble slettet i løpet av 16 millisekunder (16 tusendedelers sekund) – eller enda raskere. I november utgjorde dette mer enn 11 millioner ordrer.

Innen ett sekund var 56 prosent av ordrene forsvunnet.

Men slike problemer, med voldsomme mengder ordrer som slettes eller trekkes tilbake, er ikke unike for Norge.

Derfor har nå en rekke markedsplasser startet å innføre tiltak, i fravær av tydelige tiltak fra myndighetene.

Les om børsenes tiltak:

  • Nasdaq slår hardt ned på hyperaktive aksjeroboter
  • Børseier bøtlegger aksjeroboter

- En eventuell modell for felles europeisk markedsovervåkning antas å ta tid, og det er derfor inntil videre behov for å tilstrebe best mulig samordning mellom markedsplassene og mellom de europeiske tilsynsorganene innenfor gjeldende regelverk, sier Søberg.

- Utfordringene når det gjelder høyfrekvenshandel er ikke særegne for Oslo Børs. Det er derfor viktig med internasjonal samhandling på dette området, siden handel i verdipapirer er konkurranseutsatt og i stor grad skjer over landegrensene.

Les også:

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Robot

Flere artikler

  1. Sveriges finanstilsyn frikjenner aksjerobotene

  2. Oslo Børs i dag: Slik herjer robotene** Tar jobben til meglerne ** Danker ut traderne** Spyr ut ordrer som slettes umiddelbart

  3. Børsen innfører robot-avgift

  4. Annonsørinnhold

  5. Oslo Børs om ordreaktivitet: - Det er mange naturlige forklaringer

  6. Her leker robotene seg mens Frontline dundrer i bakken