E24s regionale mini-nettverk: Merker fortsatt effektene av oljebremsen

Pilene peker oppover i deler av det norske næringslivet, men det er fortsatt for tidlig å friskmelde den delen som lever av aktivitetsnivået på norsk sokkel.

DELT UTVIKLING: Temperaturen i deler av norsk næringsliv er høy, eksempelvis innen reiseliv. Bedriftene som leverer til oljeselskapene har fortsatt mer å stri med.

Foto: VG/Agility Subsea
Publisert:

Det viser E24s regionale mini-nettverk, hvor vi har snakket med ledelsen i bedrifter i forskjellige bransjer i forskjellige deler av landet. Anledningen er fremleggelsen av Norges Banks offisielle rapport Regionalt nettverk, som slippes tirsdag klokken 10.

Ringerunden kan i hovedsak oppsummeres med at det går bra i flere deler av næringslivet, men at aktører som leverer til oljeindustrien melder om vedvarende effekter av en periode med lav investeringsvilje hos kundene.

E24s regionale mini-nettverk er en høyst uvitenskapelig undersøkelse uten statistisk signifikans om situasjon i næringslivsnorge. Men undersøkelsen gir et bilde av situasjonen i bedriftene, som representerer en side av norsk næringsliv man ikke nødvendigvis finner på avisenes forsider.

Fredag offentliggjør Norges Bank en ny nettverksrapport. Den er basert på langt flere og langt grundigere intervjuer enn det som ligger til grunn for E24s regionale-mininettverk.

Les også

Denne ukens nøkkeltall kan avgjøre Olsens neste rentetrekk

Rapporten fungerer tradisjonelt som en svært viktig indikator for situasjonen i realøkonomien og blir tradisjonelt tillagt stor vekt når Norges Bank skal fastsette styringsrenten.

Måtte ty til permitteringer

– Det siste kvartalet var dårlig. Vi tapte penger, sier administrerende direktør Tove Nilsen Ljungquist i Subsea Agility Fabrication.

Selskapet, som har anlegg i Tønsberg og Skien, produserer subsea-strukturer og manifolder (forgreningsrør), samt såkalte SURF-strukturer (kabler og rørledninger).

Årsaken til de magre tidene er at ordreinntaket i sektoren har vært svakt de siste to årene. Dette har medført at selskapet det siste året har måttet permittere rundt 100 personer, hvorav omtrent 50 i siste kvartal.

Selskapet planlegger likevel å investere i digitalisering av utstyr og kompetanseheving, og de har nylig vunnet en stor kontrakt på norsk sokkel som gjør at det ser lysere ut.

Ljungquist sier at det kommer ut mer arbeid nå, men at det er mindre prosjekter fordi det ikke er gitt konsesjon til mer leting.

– Dette drar oss ikke kraftig opp, men gjør at vi kan opprettholde aktivitetsnivået vårt, sier hun.

Mangler investeringskapasitet

Hos Raufoss Offshore, som produserer industriprodukter til sektorene offshore, bil og forsvar, beskriver økonomiansvarlig Tom Pettersen utviklingen som «stabil».

Han legger imidlertid ikke skjul på at de gjerne skulle hatt større investeringskapasitet.

– Ønsket er nok større enn evnen. Det er om å gjøre å følge med i markedet, og det krever investeringer som vi ikke har midler til, sier han.

Bedriften, som har 45 ansatte, ser ikke store endringer på bemanningssiden. Utviklingen for bedriften avhenger av tilstanden i oljebransjen.

– Investeringene i oljeindustrien er det viktigste for oss leverandører. Det er prispress hele veien, så det er ikke bare-bare, sier Pettersen.

– Har klart oss bra

Daglig leder Geir Øren ved Luster Mekaniske Industri i Sogn og Fjordane forteller at de opplever en stabil utvikling nå. Bedriften leverer forskjellige typer rørsystemer til industribruk, og særlig til subsea-installasjoner.

– Det var jo en nedgangsperiode i næringen med fallet i oljeprisen, men vi har klart oss ganske bra gjennom perioden og de siste par årene har situasjonen vært ganske stabil for oss, sier Øren.

Les også

Bransjen preges av høy gjeld: Giek venter ny bølge med restruktureringer

Sjefen for Luster Mekaniske Industri forteller at de derfor forventer å ha samme antall ansatte fremover og ikke planlegger noen større investeringer.

– Hvordan har det gått med deres bedrift i den siste tremånedersperioden, målt mot tremånedersperioden i forveien?

– Det er stort sett det samme og vi er i en tilfredsstillende situasjon, sier Øren.

Han forteller at Luster Mekaniske også leverer rørsystemer til for eksempel kraftstasjoner til Hydro og Statkraft, men at 90 prosent av deres aktivitet kommer fra offshoremarkedet.

– Det som skjer i offshore er avgjørende for oss, og særlig subsea-markedet.

Nyter godt av svak krone

Det er gode tider på Beitostølen i Oppland, der Beitostølen Resort har etablert seg som en helårsdestinasjon for ferierende nordmenn og utlendinger.

Administrerende direktør Atle Hovi forteller at de opplever medvind.

– Det å være i fjellet, å stå på ski og gå fotturer om sommeren, er en kjempetrend, sier Hovi.

En betydelig makrofaktor har også bidratt positivt for reiselivsnæringen, nærmere bestemt svak kronekurs.

– Vi får også hjelp av en svak krone, som gjør at flere utlendinger kommer til Norge. Og så får vi mange tilbakemeldinger om at det faktisk blir dyrere å dra til utlandet for nordmenn, så da er Norge et godt alternativ, sier Hovi.

Saken fortsetter under bildet ...

SVAK KRONE: Grafen viser hvor mange norske kroner man har måttet punge ut med per euro de siste tre årene. Jo flere kroner, jo svakere krone.

Foto: Infront

Beitostølen Resort har hatt sterk økning i antall gjestedøgn de siste årene, og opplever fortsatt vekst. Dette betyr at de kan gjøre kontinuerlige investeringer i boenhetene og i aktivitetstilbudet, og det gir utslag på bemanningssiden.

Les også

Rekordår for norske hoteller i 2017

– Det er klart at når gjestetilstrømningen øker, er det naturlig at vi må ha flere servitører og flere på rom. Der det er variable inntekter må man bemanne opp etter hvert, og vi har hatt økning jevnt og trutt, sier direktøren.

Varierende marked

Kunnskapsparken Nord (Kupa) arbeider for nyskaping og industriutvikling i Nord-Norge. Selskapet har kontorer i Harstad, Tromsø og Finsnes.

Administrerende direktør Trond Slettbakk forteller at de har hatt positiv utvikling i omsetningen gjennom den siste tremånedersperioden. De er nå 16 ansatte, men skal bli 17.

– Vi er et konsulentselskap og investerer i folk. Vi har gjort én ny ansettelse nå, og vil få inn en ny person første juni, sier Slettbakk.

Det viktigste for Kupa er aktiviteten innenfor olje og gass i nord, og innenfor havbruksnæringene. Slettbakk forteller at forholdene her har vært helt forskjellige.

– Oljen nådde for vår del et veldig bunnivå i 2017, men 2018 ser helt annerledes ut – i positiv forstand. Havbruksnæringen var en virkelig stor kunde for oss i 2017, og det tror vi den fortsetter med fremover, selv om vi ikke ser så store endringer fra 2017 til 2018, sier han.

– Anlegg går bra

Konserndirektør Arild Moe med ansvar for anleggsvirksomheten i AF Gruppen.

Foto: AF Gruppen

– Anleggsvirksomheten i AF Gruppen går bra og vi har levert solide resultater gjennom 2017, sier konserndirektør Arild Moe i AF Gruppen.

Anlegg er et av seks virksomhetsområder i det børsnoterte konsernet. I anleggsområdet var omsetningen på 4,48 milliarder kroner i 2017, med et tilhørende resultat før skatt på 311 millioner kroner.

– Vi investerer i takt med vårt aktivitetsnivå som fortsatt er på en stigende trend, sier Moe.

– Vi har over en lengre periode hatt et stabilt og godt marked og vi ser at dette også vil fortsette i tiden fremover, sier konserndirektøren.

Skal oppbemanne

Administrerende direktør Jan Skrefsrud i Gudbrandsdalens Uldvarefabrik forteller at omsetningen har gått litt ned de siste tre månedene fra den foregående tremånedersperioden.

Bedriften produserer møbeltekstiler og bunadstoff ved fabrikken på Lillehammer.

– Vi har en løpende treårsplan på investeringer som vi prøver å holde oss til. Det vil bli opptrapping. Noen større investeringer står for tur, sier Skrefsrud.

Han sier bedriften har ansatt flere, og planlegger ytterligere oppbemanning.

– Vi har litt høyere budsjett i år enn i fjor og tatt høyde for litt flere årsverk, sier Skrefsrud.

Mulig brexit-effekt

Pelagia AS drifter 26 fiskefabrikker i Norge, Storbritannia, Irland og Danmark, og leverer både pelagisk fisk til folks middagsbord og fiskefôr. Selskapets utsikter er knyttet til bevegelsene i naturen, gjennom tilgangen på fisk.

OK KVARTAL: Pelagia-sjef Egil Magne Haugstad, her i samtale med statsminister Erna Solberg, ser mulig brexit-effekt for deres virksomhet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Daglig leder Egil Magne Haugstad beskriver siste kvartal som «stort sett helt ok», og forteller at de venter en stabil bemanningssituasjon. Selskapet planlegger store investeringer.

På sikt ser utsiktene gode ut, men Pelagia vil blant annet kunne bli påvirket av brexit-forhandlingene.

– Vi er avhengige av rammene for ressursforvaltningen, fordeling av kvotene og regler ulike land lager seg. Året i år er et rikt år for de ressursene vi lever av. Vi har bra tilvekst og forholdsvis bra kontroll, men man er alltid litt usikker på hvordan fremtiden blir. Brexit og andre spørsmål kan påvirke vår situasjon, sier han.

På lengre sikt viser han til at ingen venter at tilgangen på villfisk vil øke i fremtiden.

– Når det da blir tre milliarder flere mennesker på jorden over noen tiårsperioder er det ventet å gi ringvirkninger i tilgangen på villfanget fisk. De fleste i vår bransje er derfor optimistiske.

Les også

– En veldig viktig milepæl

Les også

Venter boligbrems og oljevekst

Les også

– De har nylig lært en lekse og vet hva de skal se etter

Her kan du lese mer om