Kraftig rentehandelsfall etter nye EU-regler

Starten på året brakte med seg en betydelig reduksjon i omsetningsvolumet i obligasjonsmarkedet. Årsaken kan være EUs nye finansmarkedsdirektiv.

NEDGANG: Omsetningsvolumet i europeiske statsrenter var lavere enn normalt etter at Mifid 2-regelverket ble innført.

Foto: Michael Probst AP
  • Anders Park Framstad
Publisert:

Nedgangen er ventet, ettersom den nesten 7.000 sider lange andreutgaven av «Direktivet om markeder for finansielle instrumenter» (Mifid 2) stiller strengere krav til hvordan finansselskapene må lagre handelsdokumentasjon.

Spesielt store er utslagene når det kommer til appetitten på statsgjeld.

– Dersom man går til det europeiske obligasjonsmarkedet, som er så stort at det er et fornuftig sted å teste, var omsetningen i annenhåndsmarkedet i går 25 prosent lavere enn snittet av de siste 30 dagene, sier analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets til E24.

FØLGER RENTEMARKEDET: Analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets.

Foto: Daniel Sannum Lauten VG

Han understreker at erfaringen strekker seg til én dag, men til gjengjeld er ikke sammenligningsgrunnlaget det vanskeligste.

– Det er for tidlig å konkludere med hva som vil skje med likviditeten, men den første observasjonen er at den er vesentlig ned, sier Ringholm.

Kan komme tilbakesteg

Grunnet den begrensede erfaringen mener Ringholm det er for tidlig å slå fast om nedgangen i volumet er en vedvarende effekt av strengere formalkrav eller et utslag av usikkerhet eller omstilling.

Han understreker imidlertid markedets tilpasningsevne.

– Finansmarkedene har i alminnelighet en fantastisk evne til å tilpasse seg det meste. Sånn er det gang på gang, og sånn vil det også være med denne veldig omfattende reformen, selv om det kan komme tilbakesteg underveis, sier han.

Handelsreduksjonen ser først og fremst ut til å finne sted i markedet for statsobligasjoner. Ifølge Wall Street Journal var det ingen nedgang i euro-denominerte selskapsobligasjoner.

Økte kostnader

Slik E24 tidligere har omtalt, trådde Mifid 2 i kraft onsdag denne uken.

Mest oppmerksomhet har det kanskje fått at meglerhusene nå må ta seg betalt for analysemateriell, men det er svært mye mer som omfattes når regelverket fra 2007 blir oppdatert.

DNB opplyste tidligere denne uken at de har hatt rundt 50 ansatte som har jobbet med implementeringen på fulltid. De norske meglerhusene trekker spesielt frem dokumentasjonskravene som sentrale.

– Vi får definitivt økte kostnader som følge av Mifid 2, selv om det er vanskelig å tallfeste økningen, sa aksjesjef Alexander Opstad i DNB Markets.

Her kan du lese mer om

  1. Rente
  2. EU

Flere artikler

  1. – Det er ekstremt omfattende

  2. Analysesjefer mener Mifid 2 har virket mot sin hensikt

  3. Strateg: Investorene har utviklet «motstandsdyktig skjold» mot politisk usikkerhet

  4. Annonsørinnhold

  5. Odin-fondene kutter analytikere fra flere meglerhus

  6. Oslo Børs: Nå hemmeligholdes meglernes identitet