Lima vs. Lima: Forskerkampen i hjertet av Hydro-krisen

To forskere med samme etternavn har blitt sentrale i det norsk-brasilianske dramaet. Marcelo Lima beskylder Hydro for å ha forurenset elvene rundt Barcarena, mens Elizabeth Lima hevder at den første rapporten hans er full av feil.  

Publisert: Publisert:

-

FORSKER MOT FORSKER: Duellen mellom de to brasilianske forskerne Marcelo Lima og Elizabeth Lima står nå i sentrum av Hydro-krisen. Bildet er tatt på en fektekamp under OL i Rio de Janeiro i 2016.

I påskeferien har Hydro-krisen i Brasil tatt flere dramatiske vendinger.

Dagen etter at det brasilianske instituttet IEC slapp en knusende andre rapport om Hydros utslipp, slo det norske selskapet hardt tilbake mot instituttets første rapport.

IEC-forsker Marcelo Lima beskylder nå Hydro for å ha forgiftet åtte ulike elver i området rundt Barcarena – til fare for både økosystemer og menneskers helse.

Samtidig lener Hydro seg på vurderingene til den innleide forskeren Elizabeth Lima, som har funnet en rekke svakheter i den første IEC-rapporten publisert 27. februar.

E24 har intervjuet de to forskerne om tre sentrale spørsmål i kampen om sannheten:

1. Feil i tabellene

Elizabeth Lima kaller den første IEC-rapporten «veldig svak og lite profesjonell».

– Særlig tabellene var et skikkelig virvar, sier hun.

– Du kan ikke lage en rapport hvor du har noen data i tabellene og andre data i grafene. Noen datalinjer virket også som direkte «klipp-og-lim». Jeg tror de må ha hatt det travelt med å publisere den første rapporten.

Hydros innleide forsker fulgte pressekonferansen til IEC onsdag kveld, hvor instituttet innrømmet å ha gjort typografiske feil.

– Nå gjør Marcelo Lima noen endringer, men den første rapporten har vært ute i en måned uten at han har forstått at han må korrigere den. Den andre rapporten virker mye bedre med tanke på presentasjon av data, bruk av måleenheter og lignende, sier hun.

– Jeg tror han har skjønt at mange følger nøye med, så denne gangen var han mye mer forsiktig.

Les også

Knusende rapport om Hydros utslipp i Brasil: Utslipp verre enn antatt

Marcelo Lima føler seg helt trygg på at dataene i den første rapporten lever opp til strenge kvalitetskriterier.

Han kontrollerer nå om det har vært en feil i overføringen av data fra regneark til tabellene i rapporten, men understreker at resultatene og konklusjonene i den første rapporten er korrekte.

– Det kan ha vært et problem med dataoverføring. Hvis det ble en feil, var det bare i overføring av data til tabellene, sier han og påpeker åpenheten under pressekonferansen onsdag kveld.

– Det er ingen hemmeligheter her, da både statlige og føderale påtalemyndigheter allerede har blitt informert om dette.

2. Metodene som ble brukt

Elizabeth Lima kritiserer IEC for å ha brukt metoder som instituttet ikke har akkreditering fra myndighetene til å bruke.

I sin vurdering påpeker Lima at IEC delvis mangler akkreditering fra Det nasjonale instituttet for metrologi, standardisering og industriell kvalitet (INMETRO) i Brasil.

– Akkrediteringen fra INMETRO er veldig viktig fordi den garanterer for resultatenes kvalitet, kredibilitet og validitet samt laboratoriets kompetanse, sier hun.

– Det er derfor et stort problem at instituttet har akkreditering til å bruke visse metoder, men istedenfor har brukt andre metoder, konkluderer hun.

Hun understreker at hun hadde liten kjennskap til IEC fra før, utover at det ligger under helsedepartementet, og at hennes eneste oppgave har vært å vurdere metodene den første rapporten – ikke på generell basis.

Les også

Hydro slår hardt tilbake: Rapport om Brasil-utslipp inneholder alvorlige feil

Marcelo Lima har tre motargumenter i spørsmålet om metoder og akkreditering.

– For det første er det ikke rimelig å tenke at en analyse kun er gyldig dersom laboratoriet er akkreditert av INMETRO eller noe annet nasjonalt eller internasjonalt organ. Hvis dette var sant, bør majoriteten av resultatene i vitenskapelige artikler og tekniske rapporter verden over nullstilles.

– For det andre inneholder rapporten essensielle data for å sikre kvaliteten på resultatene, inkludert henvisning til metodene som brukes og våre kvalitetskontroller, som er basert på internasjonalt sertifiserte prøver.

– For det tredje begynte IEC sitt trinnvise sertifiseringsprogram med INMETRO i 2017. I det første trinnet har vi allerede sertifisert fire parametere og i år sertifiserer vi mange andre parametere, inkludert analyser av metaller.

3. Kredibiliteten til forskerne

Elizabeth Lima vil ikke si hvor mye hun har fått betalt av Hydro, men er klokkeklar på at hennes vurdering er «uavhengig og profesjonell».

– Jeg ville aldri satt navnet mitt på en rapport hvis jeg ikke står inne for innholdet, uansett pris, sier hun.

Det hun kan fortelle er at Hydro tok kontakt med henne i forrige uke, etter at en advokat anbefalte henne på bakgrunn av en lang karriere innen fagfeltet.

– Jeg har blant annet jobbet i et statlig miljøbyrå i lang tid, hjulpet til i forbindelse med flere store miljøulykker i Rio de Janeiro og drevet en del konsulentvirksomhet tidligere, forklarer hun.

– Jeg har ikke noe personlig forhold til Hydro i det hele tatt, bortsett fra at jeg leser nyhetene som alle andre.

Les også

Hydro dømt til å betale medisinske tester for 300 personer

Marcelo Lima tror ikke at tredjepartsvurderingen vil påvirke kredibiliteten til IEC eller den første rapporten i det hele tatt.

– Det er fordi våre data er korrekte og ikke utført på bestilling. Husk at IEC er det nasjonale referansepunktet til helsedepartementet i Brasil for slike analyser, sier han.

Han sier at det ikke er IEC sin oppgave å dømme uavhengigheten til Elizabeth Limas vurdering og at han respekterer meningene hennes.

– Men hun burde hatt mer informasjon før hun signerer en rapport som setter spørsmålstegn ved kjemiske analyser fra en gruppe fagfolk med rundt 40 publikasjoner på fagfeltet, understreker han.

– Vi forstår ikke hvordan denne vurderingen kan komme fra en person som knapt kjenner området, dynamikken til de utførte testene, vår tekniske og teknologiske struktur og kapasitet, eller våre rutiner for kvalitetssikring.

Les også

Knusende rapport: Hydro-utslipp verre enn antatt

Les også

Hydro slår hardt tilbake: Rapport om Brasil-utslipp inneholder alvorlige feil

Les også

Hydro kan bli tvunget til nedstengning i Brasil

Publisert:

Her kan du lese mer om