Utvalg skal vurdere lakseskatt: – Klok beslutning

Flertallet på Stortinget ber regjeringen utrede følgene av en eventuell skatt på oppdrett. – Klok beslutning, sier sjømatnæringen.

ØNSKER UTREDNING: Arbeiderpartiet, KrF og regjeringspartiene ber regjeringen utrede konsekvensene av en eventuell grunnrenteskatt eller produksjonsavgift på oppdrettsbransjen. Dermed er næringen sikret forutsigbarhet, for en eventuell skatt kommer først om to år.
Publisert: Publisert:

Et flertall i Stortingets næringskomité ber regjeringen utrede skatter på oppdrettsbransjen.

Stortingets marsjordre kommer i innstillingen etter et SV-forslag om produksjonsavgift på oppdrett, som ville gitt en avgift per kilo som produseres.

Det ønsker ikke flertallet på Stortinget å gå inn for nå. Regjeringspartiene, KrF og Arbeiderpartiet ber i stedet om en utredning fra et partssammensatt utvalg.

Utvalget skal vurdere ulike former for beskatning, inkludert produksjonsavgift og grunnrenteskatt. Den skal også se på konkurransesituasjonen og hva som skal til for at næringen holder seg lønnsom.

– Beskatningen må innrettes slik at næringen har et godt grunnlag for kunnskapsutvikling, innovasjon, investeringer og bærekraftig vekst, skriver flertallet i innstillingen.

Regjeringen varslet i slutten av april at den ville utrede et forslag om nettopp grunnrenteskatt, noe som førte til at lakseaksjene falt på Oslo Børs.

Les mer: Utreder ny oppdrettsskatt – lakseaksjene faller

Stortingsflertallet sier at de ønsker at saken skal sluttføres våren 2020, slik at en eventuell skatt kan komme i midten av 2020. Dette er i tråd med det regjeringen sa i sitt forslag fra april.

– Klok beslutning

– Å sette i gang en bred offentlig utredning for å vurdere om det er grunnlag for en ny særskatt på havbruk, er en klok beslutning av politikerne på Stortinget, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en melding.

Han er fornøyd med at det kommer en offentlig utredning som anslår hvilke følger en eventuell skatt vil få for bransjen.

Sjømat Norge er bekymret for konkurransekraften i næringen, og for eventuell utflagging av aktivitet hvis lønnsomheten utfordres. De siste årene har vært svært gode for sjømatnæringen, men det kan også komme tøffe år.

– Det er stor enighet om at laksenæringen vil være viktig for verdiskapingen for landet i årene som kommer. Paradokset er at for hard skattlegging vil hindre mulighetene for å skape enda flere arbeidsplasser og produsere enda mer sjømat, sier Ystmark.

Laks, ørret og regnbueørret

I sitt forslag fra april sa regjeringen at en eventuell grunnrenteskatt for oppdrett skal gjelde laks, ørret og regnbueørret.

Stortingsflertallet sier at det er viktig å sikre inntekter til de kommunene hvor anleggene ligger.

– Ett av målene med utredningen er at vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen også når det ikke er vekst, skriver flertallet.

Oljebransjen betaler 55 prosent grunnrenteskatt og til sammen 78 prosent skatt, mens vannkraften betaler 35,7 prosent grunnrenteskatt og til sammen 58,7 prosent skatt.

Les også

Skattefrykt blåste bort nær åtte laksemilliarder

Les også

Sjømatbransjen frykter «oljeskatt» etter eventyrlige år: – Gir et feil bilde

Les også

Utreder ny oppdrettsskatt: Lakseaksjene faller

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om