Oljefondet kaster ut Yara-konkurrenter

Statens pensjonsfond utland (SPU) har solgt sine aksjer i to av Yaras konkurrenter etter pålegg fra Finansdepartementet. Bakgrunnen er råvarekjøp fra Vest-Sahara.

Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland.
  • E24
Publisert: Publisert:

Etikkrådet som er nedsatt av Finansdepartementet for å ettergå investeringene til Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet, har anbefalt uttrekk fra investeringer i selskapene FMC Corporation og Potash Corporation of Saskatchewan.

Begge selskapene er store gjødselprodusenter og konkurrenter til Yara International (YAR), hvor staten gjennom Nærings- og handelsdepartementet er største eier.

Uttrekket begrunnes i de etiske retningslinjenes kriterium om særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer. Årsaken er selskapenes kjøp av fosfat fra ikke-selvstyrte områder i Vest-Sahara.

Begge selskapene kjøper fosfat fra det marokkanske selskapet Office Cherifien des Phosphates (OCP), som driver utvinning det ikke-selvstyrte området som kontrolleres av Marokko.

Etikkrådet vurderer det slik at lokalbefolkningens interesser ikke tilgodeses av OCPs virksomhet, hvilket bryter med en betenkning fra FNs juridiske rådgiver fra 2002. Det er «denne uakseptable situasjonen som utgjør kjernen i det etiske normbruddet i den aktuelle saken», skriver Finansdepartementet.

Alstrom til observasjon

I tillegg settes det franske energiselskapet Alstom S.A til observasjon «fordi det risiko for grov korrupsjon i selskapets virksomhet». Dette innebærer at Etikkrådet skal overvåke Alstom i fire år.

«Departementet har blant annet lagt vekt på at det for tiden pågår rettsprosesser mot Alstom i mange ulike land hvor utfallet ennå ikke er klart. Den videre utviklingen vil også avhenge av selskapets systemer for håndtering av korrupsjonsbekjempelse» heter det i pressemeldingen.

PetroChina får bli

For øvrig har Finansdepartementet besluttet ikke å følge Etikkrådets tilrådning om å utelukke selskapet PetroChina fra Statens pensjonsfond utland sitt investeringsunivers.

- Statens pensjonsfond utland skal forvaltes på en ansvarlig måte, og i henhold til de etiske retningslinjene. Vi benytter oss av flere virkemidler i arbeidet med ansvarlig investeringspraksis, blant annet utelukkelse, observasjon og aktivt eierskap, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

- Korrupsjon er et alvorlig problem som går til kjernen av god selskapsstyring. Dagens beslutning om observasjon er første gang dette virkemiddelet tas i bruk etter at det ble inkludert i de etiske retningslinjene. Vi legger vekt på å bruke de virkemidlene som etter en totalvurdering framstår som best egnet, fortsetter finansminister Johnsen.

Fra tidligere er 53 selskaper utelukket fra fondet av etiske hensyn. Selskapene er blant annet utelukket på grunn av produksjon av klasevåpen, alvorlig miljøskade, tobakksproduksjon og grove krenkelser av menneskerettigheter.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Yara

Flere artikler

  1. Kaster ut selskaper fra pensjonsfondet

  2. Betalt innhold

    Kaster ut selskaper fra oljefondet

  3. Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

  4. - Oljefondet er vår største mulighet til å bedre miljøet

  5. – Oljefondet må ta grep mot økonomisk kriminalitet