GIKK PÅ RENTESMELL: Thon tapte 29 mill.

Eiendomskongen Olav Thon måtte tåle røde tall i første kvartal - grunnet en rentesmell.

Junge, Heiko
Publisert:,

Olav Thon Eiendomsselskap

OSE

OLT

tapte 29 millioner før skatt i første kvartal. Hovedårsaken er at eiendomskongen har gamblet på å inngå fastrenteavtaler - noe som slo feil da renten falt i første kvartal.

Se Olav Thon-aksjens utvikling det siste året

Selskapet opplyser at fastrenteavtalene er nedskrevet med 173 millioner kroner, som følge av fall i det langsiktige rentenivået. Avtalene er inngått for å sikre en mer stabil kontantstrøm i forhold til betjening av gjeld.

Konsernets gjennomsnittsrente har hittil i år falt fra 5,7 prosent til 4,6 prosent. Tre måneders NIBOR-rente var til sammenligning på 2,97 prosent ved utgangen av kvartalet.

Kraftig forverring

Dessuten er verdien av eiendommene til selskapet er skrevet ned med 63 millioner kroner. Dessuten tapte selskapet 142 millioner på øvrige finansposter.

Resultatet på minus 29 millioner står i skarp kontrast til for ett år siden, da boligkongen håvet inn 212 millioner før skatt i første kvartal. Driften er imidlertid på stø kurs og leieinntektene har steget fra 388 millioner til 413 millioner.

Robuste kjøpesentre

Olav Thon forventer en nedgang i norsk konsum ut året, men at kjøpesentrene i stor grad går klar av krisen, fordi de omsetter mindre konjunkturfølsomme varer.

Selskapet melder at kjøpesentrene har vist stabil eller økende omsetning så langt i 2009.

Fallende kontorpriser

For kontorlokaler er spådommen dystrere.

"Sysselsettingen viser nå en fallende tendens og ledigheten i kontormarkedet er økende. Leieprisene for kontoreiendommer forventes derfor å vise en fallende utvikling i tiden fremover", skriver styret med Olav Thon i spissen i sin kvartalsoppdatering.

Thon-gruppen kontrollerer 72 prosent av aksjene i selskapet. Nest største aksjonær er Folketrygdfondet med 10,8 prosent.

Flere nyheter på E24.

Her kan du lese mer om