1 cent fra Fredriksen

Kraftig løft for Golden Ocean. Nå blir det også utbytte på aksjonærene. 

BEDRING I TØRRLAST: John Fredriksen kan glede seg over at tørrlastrederiet Golden Ocean har økt inntektene. Selskapet varslet fredag at det betaler utbytte etter andre kvartal, for første gang på to år.
Publisert:

«Til tross for fortsatt svak global økonomi i løpet av første halvår, har etterspørselen etter tørrlasttransport økt gradvis. Foreløpige tall viser en økning på 5,1 prosent hittil i år, med kull og jernmalmtransport i føringen».

Det skriver styret i Golden Ocean i kvartalsrapporten for årets andre kvartal.

John Fredriksens tørrlastrederi kan vise til inntektsøkning etter årets andre kvartal, og nå foreslår styret at det skal utbetales utbytte.

Fredag la rederiet frem et resultat etter skatt på 43,5 millioner dollar, opp fra 6,4 millioner dollar i samme periode året tidligere.

Driftsinntektene steg fra 64 millioner dollar til 104,7 millioner dollar, mens driftsresultatet endte på 39,8 millioner dollar, opp fra 14 millioner dollar.

I rapporten skriver selskapet at det er inngått et forlik vedrørende en ti år gammel charterkontrakt, som har gitt selskapet 30 millioner dollar.

I tillegg til forliket, har det vært høyere aktivitet på kortsiktige kontrakter, som har økt både inntekter og kostnader.

Styret i Golden Ocean varsler et utbytte på 0,01 dollar per aksje.

Ifølge utbyttehistorikken fra selskapets hjemmeside kom forrige utbytte i Golden Ocean etter andre kvartal 2011.

Golden Oceans nybyggprogram består av ett isklasse Panamax-skip fra Jinhaiwan, to Supramax-tankere fra Japan Marine United Program og tre Supramax-skip fra Chengxi.

Gjenstående driftsinvesteringer for skip under bygging var ved utløpet av kvartalet på 179 millioner dollar.

Kina

Når det gjelder utviklingen i tørrlastmarkedet viser Golden Ocean til at i 2003 var 20 prosent av markedet rettet mot kinesiske havner. 10 år senere har den kinesiske andelen økt til 40 prosent, mens 80 prosent av den gradvis økende veksten i tørrbulkhandel stammer fra den kinesiske veksthistorien.

Dermed, mener styret i Golden Ocean, at det som er viktig for tørrbulketterspørselen, er hvordan kinesiske myndigheter greier å håndtere det enorme landets overgang til en ny æra.

- Det er riktig å si at skepsisen blant flere analytikere har vokst over de siste seks månedene. På den andre siden er det flere som observerer at nedturen i Europa har bunnet ut, samtidig som at amerikansk økonomi viser tegn til bedring, skriver styret.

Les også:

Publisert:

Her kan du lese mer om