Blom klarer ikke å betale gjelden

Kartteknologiselskapet kaller inn til møte etter pengetrøbbel.

SLITER MED GJELDEN: Kartteknologiselskapet Blom klarer ikke å betale gjeldene på lånene sine. Bildet viser et skjermbilde fra Bloms programvare Blom 3D på mobil.

BLOM
Publisert:,

Det børsnoterte kartteknologiselskapet Blom klarer ikke betale gjelden på lånene sine, fremgår det i en børsmelding fra Blom torsdag.

E24 BØRS: Følg utviklingen i aksjen her

«Utsteder har ikke tilstrekkelige likvide midler til å imøtekomme låneforfall under nåværende forfallsstruktur på utsteders obligasjonsgjeld», heter det i børsmeldingen.

Videre kaller selskapet inn til obligasjonseiermøte i itsteders tre obligasjonslån for å behandle «forslag til restrukturering av selskapets gjeld».

Aksjen får svi på Oslo Børs etter nyheten, og er ned 18 prosent.

Kjøpte seg opp i Blom

I august ble det kjent at investeringsselskapet Merckx sikret seg 36,45 prosent av aksjekapitalen i Blom til en kurs på 10 øre per aksje. Aksjen ble omsatt for 1,35 kroner per aksje på Oslo Børs samme dag.

LES OGSÅ: - De sitter i realiteten med kontrollen

Samtidig har Merckx kjøpt obligasjoner i selskapets tre utestående obligasjonslån tilsvarende mer enn to tredjedeler i hvert av lånene.

Det betyr at det nå er Merckx som er både største eier og største kreditor i Blom, noe som kan bety at investeringsselskapet kan sluke kartteknologiselskapet.

Merckx har tidligere varslet at det i løpet av fire uker fra 16. august ville bli fremsatt et pliktig tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet.

- Massiv utvanning

Da kjøpet ble kjent, skrev DNB Markets at de øvrige aksjonærene være altfor optimistiske.

«Aksjene Merckx har kjøpt er kjøpt for 10 øre per aksje, og med selskapets finansielle situasjon vil det slik vi ser det være et spørsmål om å akseptere et bud betydelig under fredagens sluttkurs eller eventuelt en ny massiv utvanning», skrev meglerhuset i en rapport.

Blom er det største selskapet i Europa innen innsamling og prosessering av kartdata. Blom besitter unike databaser av kartdata og har utviklet applikasjoner og tjenester for «Location Based Services» og navigasjon.

Blom-aksjen har de siste tre årene falt med over 99 prosent.

Den største eieren i Blom, Folketrygdfondet, har solgt til sammen 8.513.137 aksjer i Blom (henholdsvis 2.837.713 fra Statens obligasjonsfond og 5.675.424 fra Statens pensjonsfond Norge) og eier etter dette ingen aksjer i selskapet.

Hardt rammet av finanskrisen

Utviklingen i Blom har vært begredelig over lengre tid, og senest i fjor ble selskapet reddet fra konkurs.

Den vedvarende makroøkonomiske uroen i flere av de regionene hvor selskapet har virksomhet har svekket selskapets lønnsomhet og likviditet. En stor del av Bloms kunder er offentlige institusjoner som kjøper karttjenester.

- De har hatt stor aktivitet i Italia og Spania, og har solgt seg delvis ut av disse virksomhetene. Spesielt Italia sto for en stor del av omsetningen, og som kjent har offentlig sektor i kriselandene i Sør-Europa barbert budsjettene, sier Krohn.

Etter årets første seks måneder hadde Blom et driftsunderskudd på 25 millioner kroner, mot et overskudd på driften på 10 millioner kroner i første halvår i fjor. Omsetningen falt i samme periode fra 169 til 138 millioner kroner.

LES OGSÅ: