Meglerhus venter børsopptur for Trøims Borr Drilling

Fearnley Securities tror Borr Drilling-aksjonærenes børsverdier vil løftes markant av en forventet bedring i markedet for oppjekkbare rigger.

Tor Olav Trøim var John Fredriksens høyre hånd før de to brøt fra hverandre i 2014.
Publisert:

Tor Olav Trøims riggselskap, Borr Drilling, har ifølge Fearnley Securities gjort en imponerende jobb i år når det kommer til sikring av nye kontrakter og reaktivering av rigger i varmt opplag.

Meglerhuset gjenopptar onsdag dekningen av Borr Drilling-aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 27 kroner per aksje.

Riggaksjen ligger onsdag på formiddag på 15,1 kroner på Oslo Børs.

Fearnley skriver videre at de tror den nåværende medvinden i riggmarkedet vil gjøre det mulig for selskapet å komme til enighet med kreditorer om å forlenge gjelden på om lag 1,9 milliarder dollar, som forfaller i 2023.

Deres 2023-estimater viser et ebitda-resultat (driftsresultat før av- og nedskrivninger) og fri kontantstrøm på henholdsvis 410 millioner og 245 millioner dollar, som ifølge meglerhuset er tilstrekkelig for den nåværende gjeldsbelastningen.

Dette gir videre en avkastning på fri kontantstrøm mot selskapsverdi (EV) på 13 prosent, som Fearnley omtaler som attraktiv.

Borr Drilling har en markedsverdi på 2,1 milliarder kroner. Ved årsskiftet 2019/2020 var markedsverdien på 8,5 milliarder kroner.

Bakgrunn: Øyner riggopptur neste år: «Vil være på alle investorers lepper»

Kuttet tapene

Borr Drilling la i starten av november frem resultatene for tredje kvartal.

Tallslippet viste et nytt underskudd, men tapet var kraftig redusert.

Resultatet etter skatt landet på minus 32,6 millioner dollar, tilsvarende et underskudd på 280 millioner kroner. I tredje kvartal i fjor var underskuddet på 61,9 millioner dollar.

Øverst i regnskapet steg inntektene til 73 millioner dollar fra 59,2 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor.

I samme periode ble tapet på driften redusert til 8,7 millioner dollar fra 44,6 millioner dollar.

Jobber med å håndtere gjeld

Oljeprisfall, coronasituasjonen og budsjettkutt hos oljeselskapene rammet oljeleverandørene hardt, men nå ligger oljeprisen på over 70 dollar fatet.

Flere riggselskaper har vært tynget av gjeld og har også vært gjennom runder med konkursbeskyttelse for å rydde opp i finansene.

Borr Drilling har også vært gjennom flere runder for å lette gjeldsbyrden.

Borr Drilling skrev i høst at selskapet har en «potensiell» ordrereserve på 688 millioner dollar, etter at det har fått en rekke nye kontrakter så langt i år.

Selskapet har 17 rigger som enten er, eller skal på kontrakt. Flåten teller for øyeblikket 23 oppjekkbare rigger, men i tillegg kommer fem rigger som er under bygging. I rapporten pekte Borr på økende utnyttelse av den globale flåten av oppjekkbare rigger, segmentet som selskapet har satset på.

Selskapet omtaler anbudsaktiviteteten som «sterk». De neste 12 til 18 månedene kan det være et behov for over 30 rigger, forventer Borr Drilling.

Publisert: