Selger seg ut av børstaperen Mercell: – Et godt tilbud

Programvareinvestoren Viking Venture mener budet på hele teknologiselskapet er bra, selv om prisen er lavere enn aksjekursen da Mercell gikk på børs.

Viking Venture-partnerne Joar Welde (helt til venstre) og Erik Fjellvær Hagen (helt til høyre) sammen med Mercell-sjef Terje Wibe (til venstre i midten) og daværende finansdirektør Fredrik Eeg da Mercell gikk på børs sommeren 2020.
Publisert: Publisert:

– Dette var et godt tilbud som vi mener det er riktig å slå til på. Avkastningsmålet vårt er oppnådd med god margin, sier Viking Venture-sjef Erik Fjellvær Hagen til E24.

Programvareinvestoren Viking Venture er storeiere i Mercell, som Thoma Bravo-selskapet Spring Cayman Bidco nå ønsker å kjøpe for snaut 3,2 milliarder kroner. Budet på 6,3 kroner per aksje er mer enn det dobbelte av sluttkursen tirsdag.

Viking Venture var med å ta Mercell på børs for snaue to år side. De kom inn på eiersiden allerede i 2018, og vil derfor sitte igjen med avkastning selv om budet er lavere enn tegningskursen i forbindelse med børsnoteringen.

Hagen vil ikke gå inn på hva de betalte da de gikk inn i Mercell for fire år siden.

– Mercell er faktisk den investeringen som har gitt høyest avkastning i kroner og øre for oss, sier Hagen.

Les også

Oppkjøpsfondene sirkler over skadeskutte vekstaksjer: – Alt bør ligge til rette for de første oppkjøpene

Tungt år på børs

Investeringsselskapet er en av dem som har gitt forhåndsaksept til budet. Selv om Viking Venture vil gå ut med avkastning, har det ikke vært noen rosenrød periode på Oslo Børs for Mercell.

Teknologiselskapet, som driver en digital plattform for offentlige anskaffelser, gikk på børs i juli 2020 til en aksjekurs på 6,75 kroner.

Aksjen steg kraftig den første tiden, og var på det høyeste oppe i en stengekurs på nær 13,6 kroner mot slutten av september 2020.

Etter den toppnoteringen har det stort sett gått rett nedover med Mercell-aksjen, spesielt siden april i fjor. Kursen var over prisen i det ferske budet så sent som i starten av januar.

På det laveste var aksjen nede i to kroner tidlig i mars i år.

– At markedet for programvareselskaper faller får vi ikke gjort noe med, sier Hagen.

Viking Venture-sjefen sier det handler om forhold utenfor deres kontroll, som høyere renter og krigen i Ukraina. Han peker på at prisingen av programvareselskaper generelt har falt mer enn 50 prosent det siste halvåret.

– Opp til hver enkelt å vurdere

Styret i Mercell, der blant andre Hagen og Viking Venture-partner Joar Welde sitter, har enstemmig anbefalt å godta budet fra Spring Cayman Bidco.

Et av vilkårene for oppkjøpet er at aksjonærer som representer minst 90 prosent av aksjene i Mercell må godta budet. Det er gitt forhåndsaksept fra investorer, inkludert Viking Venture, som sitter på drøyt 24 prosent av aksjene.

– Tror dere at dere får med de andre aksjonærene på å selge?

– Det er opp til hver enkelt investor å vurdere. Vi ser at styret i Mercell enstemmig har stilt seg bak budet, som tilsier at det er gode muligheter for at det skal gå. En budpremie på 110 prosent fra markedsverdien ved stenging dagen før er langt over den normale budpremien som historiske sett har vært cirka 30 prosent for finansielle kjøpere, sier Hagen.

Mercell-aksjen stengte på en kurs rett over tre kroner tirsdag, mens det ferske budet er på 6,3 kroner. Onsdag steg riktignok kursen, og endte på like over seks kroner.

Selv om Viking Venture nå vil selges seg ut, er han opptatt av å få frem at Mercell er et godt selskap. Ifølge Hagen er også det underliggende markedet for programvare godt, selv om disse selskapene har fått gjennomgå på børs.

– Det er ikke noen tvil om at det er et kvalitetsselskap, noe budpremien reflekterer.

Publisert:

Her kan du lese mer om