Feds rentereferat: Rentehopp og nedbygging av balansen nært forestående

Planer for å øke renten og redusere balansen ble diskutert under Federal reserves nylige rentemøte.

Den amerikanske sentralbanksjefen, Jerome Powell
Publisert:

Det kom frem i referatet fra januars rentemøte, et referat som ble sluppet onsdag kveld. I rentemøtet sist måned varslet sentralbanken renteoppgang «snart».

I rentereferatet fremkommer det også at det var enighet om at den nåværende finansielle situasjonen i USA tilsier at nedbyggingen av balansen med billioner av dollar i obligasjoner kan gå fortere enn det som var gjeldende i perioden 2017–2019. Sett i lys av Feds høye verdipapirholdning, vil en betydelig reduksjon være passende, heter det.

Dette er i tråd med det Fed har sagt tidligere, blant annet inneholdt rentemøtet i desember signaler fra Fed-medlemmer om at de også da vurderte å bygge ned balansen. Det er gjennom denne balansen, på nesten 9.000 milliarder dollar, at Fed har utført kvantitative lettelser. En innstramming vil derfor legge en demper på økonomien, isolert sett.

Etter fremleggelsen har de tre nøkkelindeksene på Wall Street steget, om enn marginalt.

Inflasjonen spilte en stor rolle under møtet. Prisøkningene har vært høyere og mer vedvarende enn Fed hadde forventet, noe som gjenspeiler tilbud- og etterspørselsbalansen knyttet til pandemien og gjenåpningen av økonomien, heter det. Det bemerkes også at inflasjonen har begynt å spre seg utover de pandemirammede sektorene og inn i andre deler av økonomien.

Økt inflasjon har vært en byrde for amerikanske husholdninger, spesielt de som var i minst stand til å betale høye priser for viktige varer og tjenester, heter det i referatet.

Renten skal være primærverktøyet

Inflasjonen i USA i januar endte på 7,5 prosent, viste tall fra det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkfløy (Bureau of Labor Statistics). Det var over forventningene på 7,3 prosent, ifølge Bloomberg.

Inflasjonen i januar er den høyeste siden 1982. Kjerneinflasjonen, som er strippet for varer som svinger mye i pris, endte på 6 prosent. Det var også litt over forventningen på 5,9 prosent.

I rentereferatet sluppet onsdag kveld uttrykker medlemmene i Federal Reserves rentesettende Open Market-komite bekymring over inflasjonen og den finansielle stabiliteten, men medlemmene ga samtidig uttrykk over en forsiktig fremgangsmåte når det gjaldt innstramminger i pengepolitikken.

Fed har uttalt at renten skal være deres primærverktøy for å stagge inflasjonen. Sentralbanken har som mål om å holde inflasjonen på rundt to prosent over tid.

I starten av februar kom det også jobbtall fra USA USA for antallet nye jobber som ble skapt utenfor landbruket i januar. «Månedens viktigste tall» knuste forventningene, og endte på 467.000 nye jobber.

– Dette vil si at det fortsatt går godt i amerikansk økonomi og gir Federal Reserve sånn sett grønt lys for å sette opp renten, skrev sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank i en kommentar den gang.

Ved rentemøtet i januar signaliserte sentralbanken at det «snart» var på tide å heve rentene. På en pressekonferanse etter rentebeslutningen utelukket ikke Powell at de kom til å heve rentene på hvert eneste rentemøte i tiden fremover. Powell sa den gang også at de var innstilte på å heve rentene i mars.

Samtidig varslet Fed at de vil avslutte støttekjøpene av verdipapirer i mars.

Publisert: