Kreditor om Dofs redningsplan: – Veldig stor usikkerhet om verdiene

Mens dagens aksjonærer taper det aller meste i kriseplanen til Dof, får obligasjonseierne bedre betalt. Usikkerheten er likevel stor, mener forvalter.

REDNINGSPLAN: Dof har lagt frem en plan som kutter gjelden med til sammen 5,7 milliarder kroner.
Publisert: Publisert:

– Når man skal vurdere hva obligasjonseierne sitter igjen med er det veldig avhengig av hvor mye selskapet kommer til å tjene fremover, sier renteforvalter Erlend Lødemel i Fondsfinans.

De to høyrentefondene han forvalter satt med obligasjoner i Dof Subsea med en markedsverdi på til sammen rundt 30 millioner kroner ved utgangen av mai.

Onsdag la offshorerederiet frem en redningsplan etter flere år med forhandlinger med kreditorene.

Les også

Dof inngår redningsavtale – omgjør milliarder i gjeld til aksjer

Dof, som ble hardt rammet av krisene i offshorenæringen, vil kutte gjelden og få lettere betingelser på lånene som gjenstår. Dagens aksjonærer kraftig utvannet i planen.

Dof har 3,2 milliarder kroner i obligasjonsgjeld. Av dette skal 2,5 milliarder kroner bli omgjort til aksjer, mens resten blir lagt inn i et nytt lån, ifølge planen.

Bankene skal i tillegg gjøre om 3,2 milliarder til egenkapital.

Det vil gi obligasjonseierne en eierandel på 53 prosent av Dof, mens bankene får 43 prosent og dagens aksjonærer får 4 prosent.

– Stor usikkerhet om verdiene

– Selskapet har nok rett i at aksjonærene ligger under vann. Obligasjonseierne må ta tap og får veldig stor usikkerhet om verdiene fremover, sier Lødemel.

– Det skal ikke så mye til for at obligasjonene er nærmest null verdt. Men på den andre siden kan det tenkes et mer positivt scenario der en kommer gunstig ut, sier han.

Lødemel peker på den store andel av obligasjonene som vil bli omgjort til aksjer, som betyr at verdiene vil avhenge av hvordan selskapet blir priset på børsen fremover og hvor mye penger det vil tjene.

– Det store utfallsrommet gjør at verdien av obligasjonene trolig ligger et sted mellom 20 og 120 prosent, sier han, og sikter til gjeldsverdien i forhold til pålydende kurs, sier han.

Les også

Tok millionveddemål på Dof før aksjeras: – Kanskje litt mye ønsketenkning

Aksjesmell

På Oslo Børs faller Dof-aksjen rundt 40 prosent etter nyhetene om kriseplanen som legger opp til en kraftig utvanning av dagens aksjonærer.

Blant aksjonærene i Dof er privatinvestor Nicolay Grove, som i mai kjøpte seg inn og står oppført som 20. største aksjonær gjennom investeringsselskapet Ørn.

Grove gjorde et veddemål på at selskapet istedenfor en løsning som nå, heller ville konvertere mindre gjeld og hente inn penger gjennom en såkalt emisjon for å holde seg flytende.

– Det var kanskje litt mye ønsketenkning og litt lite realisme fra min side, sier han.

Privatinvestoren mener kreditorene i Dof nå har «fått et veldig stort selskap veldig billig», og viser til oppturen som nå er i gang i offshoremarkedet.

Positiv til planen

– Dette er en veldig fornuftig og god restrukturering, sier forvalter Erik Hagerup i Heimdal Forvaltning.

– Selskapet kommer ut av det med en sunn balanse og kanskje den beste balansen av alle norske børsnoterte supplyrederier, sier han.

Hagerup kjøpte Dof Subsea-obligasjoner til fondet Heimdal Høyrente i fjor høst til en stor rabatt fra den pålydende kursen.

– Det er kjekt at vi fikk rett i investeringstesen vår, sier han.

Han mener planen innebærer at Dof blir lavere priset enn andre norske offshorerederier som Siem Offshore og Solstad Offshore.

Han peker på forholdet mellom brutto driftsresultat (EBITDA) og selskapsverdi (enterprise value), en mye brukt metode for å verdsette selskaper.

Forvalteren beregner at obligasjonseierne kan få tilbake 90 prosent av pålydende verdi i lånene, hvis Dof for eksempel vil bli priset til det han mener er et konservativt anslag på syv ganger brutto driftsresultat.

Publisert:

Her kan du lese mer om