Pareto-konferansen

Dette venter industritoppene fra den nye regjeringen

Aker, Hydro og Yara satser tungt på grønne jobber innen hydrogen, havvind og grønn ammoniakk. Nå håper de på drajelp fra en ny regjering.

Norsk Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim og toppene i Aker og Yara har alle enorme planer for det grønne skiftet. Nå håper de på drahjelp fra en ny regjering.
 • Kjetil Malkenes Hovland
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Den 28. utgaven av Paretokonferansen startet med en diskusjon mellom noen av Norges største industrilokomotiver, nemlig Hydro, Aker og Yara.

De kom med sine ønskemål for Norges rolle i det grønne skiftet, og hva en ny regjering kan bidra med.

– Det som er viktig for oss er at den nye regjeringen har en veldig aktiv klima- og industripolitikk. Det har man jo snakket mye om i valgkampen, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim til E24.

– Så vi håper at det står ved lag og at Arbeiderpartiet tar ledelsen og sørger for at vi kan bygge videre på det vi er så gode på, men også at vi ser på det vi driver i Norge i en europeisk sammenheng. EU og det at vi har EØS-avtalen blir kjempeviktig, sier hun.

Hydro-sjefen mener Norge må henge seg på EUs støtteordninger for hydrogen og batterier, EUs Green Deal og «Fit for 55»-planen, som skjerper kravene til avkarbonisering og har mekanismer for å sikre industriens konkurranseevne mens skiftet pågår.

– Når CO₂-kvoteprisen stiger, belaster det oss og ikke konkurrentene utenfor Europa, og da er CO₂-kompensasjon viktig, sier Aasheim.

Hydro satser tungt på grønne jobber, og vil trolig børsnotere Hydro Rein som skal satse på fornybar energi, og kanskje også et hydrogenselskap.

Selskapet planlegger også en batterifabrikk i Norge sammen med Equinor og Panasonic, og deltar i kampen om havvindlisenser i Sørlige Nordsjø II.

Les også

Pareto-sjefen venter ny fase i grønn børsboom: – Vi går inn i en industrialisering

Håper på ambisiøs industripolitikk

Også Aker-sjef Øyvind Eriksen har klare forventninger til en ny regjering, etter en valgkamp preget av klima og omstilling.

– Jeg håper at den gode diskusjonen i valgkampen om industriutvikling og omstilling materialiserer seg i en ambisiøs industripolitikk i den nye regjeringserklæringen, sier Eriksen til E24.

– Det er viktig å finne et godt balansepunkt mellom videreføring av eksisterende virksomheter som olje og gass hvor vi har en unik kompetanse og teknologi, og en ambisiøs satsing på nye områder som havvind, hydrogen, karbonfangst og lakseoppdrett til havs, fortsetter han.

Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.
Les også

Hydro bekrefter fire norske batterifabrikk-kandidater

Satser både på olje og grønt

Aker satser både grønt gjennom en rekke selskaper, og i olje- og gassutvinning gjennom selskapet Aker BP.

Den grønne satsingen er samlet i porteføljeselskapet Aker Horizons, som har eierandeler i børsnoterte Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Aker Clean Hydrogen, i tillegg til Mainstream Renewable Power.

Nylig kunngjorde også Aker et partnerskap med laksegiganten Salmar for å etablere et globalt selskap for lakseoppdrett til havs.

– Vi mener ambisjonene må bli mye større. Rammevilkår, støtteordninger, tilgang til areal, infrastruktur og andre forhold må avklares mer utålmodig og proaktivt enn det vi har erfart de siste årene, sier Eriksen.

Han mener Norges rolle i verdens energisystem «langt overstiger befolkningsstørrelsen» som følge av kompetansen innenfor blant annet vannkraft, olje og gass.

– Nå har vi muligheten til å bygge på det ved å satse kraftfullt på hydrogen, havvind, karbonfangst og lakseoppdrett til havs, som noen eksempler av relevans for Akers utvikling, sier han.

Les også

Yara, Statkraft og Aker vil lage grønn ammoniakk: – Et nytt kapittel i norsk industri

– Et veldig stort prosjekt

Også gjødselprodusenten Yara har store planer for å takle det grønne skiftet. Nylig etablerte de selskapet Hegra, som skal satse på grønn ammoniakk sammen med Aker og Statkraft.

Ved å erstatte gass med grønt hydrogen i ammoniakkproduksjonen kan Yara kutte 800.000 tonn utslipp i Porsgrunn.

– Vi tror på dette, det er fremtiden. Så er det et veldig stort prosjekt. Det prosjektet alene er større enn all elektrolysekapasitet installert i verden i dag, så det driver jo skala og driver ned kostnadene, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether til E24.

– Så er spørsmålet hvem som skal ta regningen. Vi tar jo en risiko ved å gjøre det, men det er til alles fordel. Vi ønsker ikke at det skal være en ulempe å være først ute, men det finnes mekanismer som differansekontrakter som kan gi en mer nøytral virkning, sier han.

– Hva trenger du av en ny regjering, er det snakk om milliardstøtte?

– Det jobber vi med nå. Det er flere komponenter, investeringer og løpende kostnader, mens vi parallelt jobber med å utvikle markedene og betalingsviljen, sier Holsether.

– Det jeg trenger er at vi evner å bevege oss raskt fremover, for EU og verden venter ikke på Norge. Vi har et godt utgangspunkt med fornybar kraft og trepartssamarbeidet, men vi må benytte oss av dette for å bevare en tetposisjon, sier Yara-sjefen.

Yara-sjef Svein Tore Holsether.

– Kommer til å gå bra

De siste årene har Paretokonferansen skiftet både navn og karakter, fra «olje- og offshorekonferanse» til en bredere «energikonferanse» preget av det grønne skiftet.

Det store temaet Pareto dro opp på årets konferanse er at industrialiseringen av det grønne skiftet nå er i gang. Meglerhuset mener at denne trenden blir enda mer tydelig etter den dystre rapporten fra FNs klimapanel i høst, og erklæringen om «kode rød» for menneskeheten.

Pareto-sjef Christian Jomaas tror ikke valget vil endre vilkårene for næringslivet vesentlig.

– Vi har sett mange regjeringsskifter tidligere, og industriutviklingen i Norge har gått bra likevel. Vi tror dette kommer til å gå bra. Det viktigste for kapitalmarkedet er forutsigbarhet, og støtte til mer umodne bransjer, sier Jomaas til E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Pareto-konferansen
 2. Pareto
 3. Pareto-konferansen
 4. Yara
 5. Hydro
 6. Norsk Hydro
 7. Yara International

Flere artikler

 1. Ser risiko for dyrere olje og gass etter «massive underinvesteringer»

 2. Pareto-sjefen venter ny fase i grønn børsboom: – Vi går inn i en industrialisering

 3. Betalt innhold

  De slipper ut millioner av tonn klimagasser. Slik skal de bli grønne.

 4. Nå satser ladeselskapene i utlandet

 5. Yara, Statkraft og Aker vil lage grønn ammoniakk: – Et nytt kapittel i norsk industri