Makrellsmell trekker ned norsk fiskesalg

Sesongen fortsatt ikke skikkelig i gang.

TREKKER NED: Salget av makrell falt med 70 prosent i september sammenlignet med fjoråret, men i år kommer makrellen med full tyngde først i oktober.
Publisert:

- Sjømateksporten i september måned er sterkt preget av en verdinedgang på eksporten av makrell, uttaler direktør for markedsinformasjon Egil Ove Sundheim i Norges Sjømatråd.

Totalt ble det eksportert fisk for 4,1 millioner kroner i september, noe som er en nedgang på 969 millioner kroner sammenlignet med september i fjor.

Mesteparten av eksportfallet skyldes et stupbratt salg av makrell, som falt med over 70 prosent. Eksportverdien av makrell falt med 711 millioner kroner til 287 millioner kroner.

- Dette er et resultat av sesongsvingninger. I år kommer ikke makrelleksporten med før på oktober-regnskapet. Det er så langt ingenting som tyder på at makrellfisket skal særlig dårligere i år enn i fjor, sier Sundheim til E24.

Mesteparten av makrellen som eksporteres går til Russland og Kina.
Men det store sluttmarkedet er Japan.

- Det meste av makrellen som selges til Kina bearbeides der for videre eksport til Japan, sier Sundheim.

Det anstrengte politiske forholdet mellom Kina og Norge, slår i liten grad inn på denne typen fiskeeksport.

- Der hvor Kina bare bearbeider fisken for videre eksport merker vi mindre til problemene, enn for fersk laks, som skal konsumeres i Kina. Her opplever produsentene at veterinærkontroll tar veldig lang tid, sier Sundheim.

Les også: Kinas Nobel-raseri rammer norsk fisk knallhardt

Ved utgangen av tredje kvartal var det eksportert norsk sjømat for 36,3 milliarder kroner, noe som er en nedgang på fem prosent.

Nesten halvparten av eksportfallet skyldes fallende priser på laks.

- I første halvår i fjor var det en unormalt høy pris på laks, noe som gir en nedgang i eksportverdien i år, sier Sundheim.

En god del av prisfallet er kompensert ved høyere volum. De største markedene for laks er Russland og Frankrike.

- Laksemarkedene er veldig gode. Fallende priser gir gode utslag i høyere volum, sier Sundheim.

I årets tre første kvartaler er det eksportert laks for 21,2 milliarder kroner.

Les også:

Publisert: