Oljepengene

Oljefondet har solgt seg kraftig ned i Saudi-Arabia: – Tar det som en seier

Oljefondet har kvittet seg med rundt to tredjedeler av sine investeringer i Saudi-Arabia. – Ser ut til at norske myndigheter har skjønt at Saudi-Arabia er et for problematisk marked å være inne i, sier Ina Tin i Amnesty.

Saudi-Arabias leder Mohammed bin Salman.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Oljefondet kvittet seg i fjor med rundt to tredjedeler av de omstridte investeringene sine i Saudi-Arabia, som har fått kritikk av blant andre Amnesty.

– Vi er glade for at OIjefondet har solgt seg kraftig ned i aksjer i Saudi-Arabia. Dette tar vi i Amnesty International som en seier, sier seniorrådgiver Ina Tin.

Fondet satt på aksjer og obligasjoner for ni milliarder kroner i Saudi-Arabia ved utgangen av 2018, men i løpet av 2019 solgte det seg ned til 3,65 milliarder kroner.

Det viser fondets beholdningstall, som ble lagt frem sammen med årsrapporten denne uken. Fondet hadde sin kraftigste oppgang noensinne i fjor, og endte året med en verdi på 10.088 milliarder kroner.

– Det ser ut til at norske myndigheter har skjønt at Saudi-Arabia er et for problematisk marked å være inne i på grunn av systematiske brudd på menneskerettighetene, inkludert mangel på ytringsfrihet. Dette gjør det svært vanskelig å være en ansvarlig eier, sier Tin.

– Ut fra at verdien av investeringene har økt i andre fremvoksende markeder, som Russland og Kina, er det åpenbart at dette handler om Saudi-Arabia spesielt, legger hun til.

Les også

Oljefondet vil eie mer aksjer i USA: – Et godt råd

Kunne ha femdoblet investeringene

Regjeringen ba i 2018 Oljefondet om å vente med å øke de omstridte investeringene i Saudi-Arabia til etter at regjeringen har gått gjennom investeringene i fremvoksende økonomier.

Amnesty mener Saudi-Arabia har et problematisk forhold til menneskerettigheter og kritiserte i fjor regjeringen etter at fondet hadde økt sine plasseringer i landet kraftig i 2018, og sa at investeringene i landet kunne bli doblet.

Fondet kunne ha investert rundt 20 milliarder kroner i Saudi-Arabia hvis landet var med i «veikartet» som fondet følger, den såkalte referanseindeksen. Saudi-Arabia skulle i utgangspunktet bli inkludert i fjor, men regjeringen satte prosessen på pause.

– Betyr kuttet i investeringene i Saudi-Arabia at dere ikke venter at dette markedet vil bli inkludert i referanseindeksen, så dere ikke trenger en så stor eksponering?

– Ja, det er riktig. Vi ville jo, hadde vi fulgt indeksen, hatt en investering som er nærmere 20 milliarder. Vi hadde bygget opp mot halvparten i forkant, som vi ofte gjør, sier Oljefondets leder Yngve Slyngstad til E24.

– Men når det da ser ut som Saudi-Arabia ikke kommer inn i indeksen, så er ikke en så stor investering i et enkeltland utenfor det som er investeringsuniverset som vi blir målt mot, noe som vi ser på som hensiktsmessig, sier Oljefondets leder.

Les også

Oljefondets saudiske aksjemilliarder: Kan bli doblet

Venter på utvalg

Finansdepartementet har ikke tatt noen avgjørelse om rammene for Oljefondets aksjeinvesteringer i fremvoksende økonomier, så inntil videre er det usikkert om fondet vil få kjøpe seg opp i Saudi-Arabia.

– Det tas ikke inn nye markeder i fondets aksjeindeks før det er tatt en beslutning om sammensetningen av denne. Saken vil omtales i meldingen om Statens pensjonsfond som legges frem til våren, skriver statssekretær Kari Olrud Moen (H) i en epost til E24.

Regjeringen har i tillegg satt ned et utvalg ledet av Ola Mestad som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for Oljefondet, og som leverer svar innen 15. juni. Dersom regjeringen ønsker å vente på dette utvalget før den bestemmer seg, vil trolig fremtiden for fondets saudiske investeringer først bli avgjort i 2021.

– I mandatet er det blant annet bedt om en vurdering av etiske hensyn knyttet til fondets investeringer i enkeltland med lovgivning og regelverk som bryter med anerkjente internasjonale konvensjoner og standarder, samt hvordan disse kan håndteres, skriver Moen.

– Vi har også bedt om en vurdering av om dagens retningslinjer er egnet ved investeringer i land med svak informasjonstilgang, legger hun til.

Les også

Etikkrådet om Oljefondets saudi-aksjer: – Kan ikke ha noe syn

– Et svært interessant år

Etikkrådet i Oljefondet har tidligere sagt at det er vanskelig å vurdere etikken i saudiske selskaper fordi det er vanskelig å finne informasjon om eventuelle uetisk opptreden i et land hvor det er begrenset tilgang på uavhengige nyheter. Dette kan føre til etisk forskjellsbehandling mellom saudiske og vestlige selskaper, ifølge rådet.

Men regjeringen satte en ytterligere økning i Saudi-Arabia på vent i fjor, og ba Oljefondet vurdere risikoen i fremvoksende markeder, «slik som særskilt politisk risiko og ustabilitet».

I et brev til regjeringen fjor viste Norges Bank til at det er nedsatt et utvalg som skal vurdere de etiske retningslinjene i fondet. Derfor ville ikke banken kommentere spørsmål knyttet til investeringene i Saudi-Arabia.

– I år er et svært interessant år å sende dette signalet fra det norske statlige investeringsfondet, siden 2020 er året hvor Saudi-Arabia har formannskapet i G20, med en tydelig ambisjon om å tiltrekke seg utenlandske investorer, sier Ina Tin i Amnesty.

– Vi håper at andre store investorer plukker opp det samme signalet og ser kritisk på sine investeringer i Saudi-Arabia, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljepengene
 2. Saudi-Arabia
 3. Oljefondet
 4. Amnesty International
 5. Menneskerettigheter
 6. Fremvoksende markeder
 7. Yngve Slyngstad

Flere artikler

 1. Store forventninger til etikk-rapport: – Dette er egentlig historisk

 2. Utvalg vil ikke be Oljefondet vurdere etikk før aksjekjøp: – Ikke ambisiøse nok

 3. Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

 4. Oljefondet tungt inne i selskap svartelistet av FN

 5. Oljefondet syvdoblet investeringene i Qatar i fjor