Kronefall gir Oljefondet-rekord

Oljefondets verdi har steget med 670 milliarder på to måneder til nye rekordnivåer. Men mye skyldes trolig en svekket krone, som fort kan snu.

KRONENS KRAFT: En kraftig svekkelse av kronekursen har løftet Oljefondets verdi med 670 milliarder kroner på to måneder, til nye rekordnivåer. Svingningene i fondets verdi gjennom året viser hvor sårbar fondsverdien nå er blitt for valutamarkedenes luner.
Publisert:

Oljefondet nådde nye rekordnivåer denne uken.

Tirsdag var fondet oppe i nærmere 8.270 milliarder kroner, takket være en kraftig svekkelse av kronen den siste tiden.

Det er høyere enn noensinne.

Noe av årsaken til verdiøkningen i høst er den kraftige veksten i mange aksjemarkeder.

Men en god del skyldes trolig at kronen har svekket seg. Da blir fondet verdt mer i kroner, uten at det påvirker fondets verdi målt i dollar eller euro.

Den 29. august var verdien av fondet på under 7.600 milliarder kroner, 670 milliarder mindre enn fondets verdi tirsdag.

Siden da har fondet lagt på seg 10,6 milliarder kroner hver dag, målt i kroner.

Kronen handlet tirsdag til 8,19 mot dollar og 9,54 mot euro. To måneder tidligere var en dollar verdt 7,75 kroner og en euro var verdt 9,27 kroner.

Fondet oppdaterer tallene offisielt hvert kvartal, men har også et løpende telleverk på sine nettsider som gir et inntrykk av fondets verdi, minus endringer i eiendomsporteføljen.

NYE REKORDER: Tirsdag var Oljefondet en stund verdt rundt 8.270 milliarder kroner. Dette er ny rekord, men skyldes særlig midlertidige svingninger i kronekursen. Fondet har variert med over 700 milliarder kroner i verdi gjennom dette året, og vil trolig fortsette å svinge mye i verdi i kommende år.

Har variert mye

Fondet har svinget kraftig i verdi gjennom året. Ved inngangen til året var det verdt 7.510 milliarder kroner. I april passerte det 8.000 milliarder, og i juni steg det til opp mot 8.200 milliarder.

Men i sommer styrket kronen seg, og fondets verdi falt til under 7.600 milliarder kroner. Siden da har kronen svekket seg, og løftet fondet igjen.

Dette viser hvordan størrelsen på fondet kan gi ville variasjoner i verdien. Fondet har firedoblet seg i verdi det siste tiåret, og mye av det skyldes en svak krone og god avkastning.

Dette kan også snu, selv om fondet hittil har vokst i verdi år for år og sjelden opplevd noen større nedturer.

Les også

Så mye er Oljefondet egentlig verdt

Kan begrense pengebruken

Kroneverdien av fondet er viktig fordi det er den som avgjør hvor mye regjeringen har tilgjengelig til å bruke innenfor handlingsregelen.

Dette er en «rettesnor» som begrenser regjeringens bruk av oljepenger til tre prosent av fondets verdi hvert år, over tid.

Hvis fondet holder seg på rekordnivået rundt 8.270 milliarder, vil tre prosent tilsvare 248 milliarder kroner, som er godt over regjeringens pengebruk neste år.

Hvis fondets verdi derimot faller til 7.600 milliarder igjen, vil tre prosent tilsvare 228 milliarder.

Det er mindre enn de 231 milliarder kronene regjeringen legger opp til å bruke neste år.

Et varig fall i fondets verdi kunne potensielt kunne gi behov for å begrense regjeringens pengebruk.

Alternativet vil være å bryte med rettesnoren for bruken av pengene, noe det er bred politisk enighet om at regjeringen ikke bør gjøre over tid.

Les også

Oljefondet tjente 192 milliarder kroner i tredje kvartal

Slik påvirkes fondet

For å illustrere denne effekten kan man ta utgangspunkt i det selskapet hvor fondet eier sin største aksjepost, nemlig Apple.

Apple-aksjen har steget fra 162,91 dollar den 29. august til 169,04 dollar tirsdag, en oppgang på 3,8 prosent.

Måler man derimot Apple-aksjen i kroner etter kursen på de respektive datoene, så har den steget fra 1.262 kroner den 29. august til 1.376 kroner tirsdag.

Det er en oppgang på hele ni prosent.

Dette viser hvordan en svakere krone bidrar til å «blåse opp» fondets verdi, ved at stigningen i kroner blir mye kraftigere enn stigningen målt i dollar.

Kronen har for øvrig styrket seg noe i løpet av det siste døgnet, og dermed har fondets verdi falt noe fra rekordnivåene tirsdag.

Fondets verdi har falt med rundt 40 milliarder kroner fra i går, til 8.230 milliarder kroner.

Publisert: