Oslo Børs mot noteringsrekord: Sjefen tror ikke det skjer så mye «gambling»

Under coronapandemien har det vært hektisk på Oslo Børs. Selskapene har hentet inn over 20 milliarder friske kroner i år og det strømmer inn nye selskaper som vil noteres.

Børsdirektør Øivind Amundsen
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Vanligvis pleier juli å være en stille noteringsmåned, men i år er førstehåndsmarkedet rekordhett. Emisjonsvolumene de siste månedene har vært sjelden høye, samtidig som nye selskaper strømmer til Børsen, sier børsdirektør Øivind Amundsen.

E24 møter børsdirektøren like etter at han har overværet børsnoteringen av Ayfie Group. Teknologiselskapet fikk æren av å bli det tiende selskapet som børsnoteres på Oslo Børs i år.

Til sammen hadde disse selskapene en markedsverdi på til sammen 32,4 milliarder kroner da de gikk på børs, ifølge data fra Oslo Børs.

Selv om det har vært stille i gatene, på hoteller, restauranter og fly denne våren, har det vært hett på børsen på mange måter. Kursene kollapset fra februar og nådde bunnen i mars. Deretter har mye av det tapte blitt hentet inn igjen.

Samtidig svinger markedet også kraftig dag til dag.

– Det er mye volatilitet og det blir det ofte i et forholdsvis lite marked som Norge. Men vi har også sett dette ellers rundt i Europa. Det er ikke bare småsparere og småinvestorer som står bak dette, for også blant de store er det flere som ønsker å handle mer aktivt, sier børsdirektøren.

Les også

Meglertopp om digitale børsnoteringer og markedet: – Nå er det full fart

Flere eksperter og kommentatorer har beskrevet de kraftige kurssvingningene i flere aksjer som de reneste «gamblingtilstandene». Det er børsdirektøren uenig i:

– Vi har lite tro på at det er mye «gambling» der ute. Vi tror det er mer rasjonelle forklaringer, sier Amundsen og lister opp årsakene han tror ligger bak økt aktivitet og svingningene:

 • Det er rekordlav rente i Norge og aksjemarkedet har falt mye, noe som gjør det attraktivt å flytte penger over fra banksparing til aksjemarkedet
 • Det er noe mer usikkerhet i boligmarkedet
 • Myndighetene har lagt til rette før økt aksjesparing gjennom blant annet Aksjesparekonto
 • Folk har mer tid til aksjer nå, for eksempel fordi man sitter på hjemmekontor eller fordi man har tatt en gjennomgang av sparestrategien sin under krisen

Nordnet største meglerhus i juni

Børsdirektøren peker blant annet på at meglerhuset Nordnet har meldt om en stor pågang av nye kunder. Nordnet retter seg hovedsakelig mot privatkunder og de som handler mye.

– Vi har fått noe flere privatinvestorer. Vi lå på rundt 4,0 prosent før corona og nå har vi økt til rundt 4,4 prosent, sier børsdirektør Øivind Amundsen om de totale investorandelene.

Nordnet sendte onsdag morgen ut en pressemelding der de konstaterer at de i juni klatret opp til å bli Norges største meglerhus målt i omsetning og antall handler på Børsen – foran både DNB og JP Morgan.

– Det har vært et ellevilt første halvår i finansmarkedet generelt, og hos Nordnet spesielt med bokstavelig talt en eksplosjon i aktivitet og nye kunder. Det er utrolig gøy at vi avslutter første halvår som Norges største meglerhus, sier sjef i Nordnet Norge Anders Skar, i en uttalelse.

Meglerhusets kunder sto i juni for 9,35 prosent av omsetningen på Oslo Børs, mot 4,44 prosent i juni i fjor. Nordnet sto samtidig for 12,81 prosent av handlene på Børsen, opp fra 7,04 prosent.

– Bakgrunnen for den ekstreme omsetningen skyldes generelt økt volatilitet og høyere aktivitet i hele kundestokken, ekstreme kursutslag i enkeltaksjer som har bidratt til økt trading, spekulasjon og interesse, og ikke minst at det har tilkommet et veldig stort antall nye kunder (45.000 i første halvår, journ.anm.), forteller Skar.

Les også

Røkke tapte over en halv milliard etter børsnotering

Børsdirektøren sikter mot noteringsrekord

Det er ikke bare i handelen (annenhåndsmarkedet) at det har gått hett for seg i det siste, det har det også gjort i det såkalte førstehåndsmarkedet, med mange emisjoner der kapital hentes inn og med mange nye selskaper som børsnoteres.

Nå i feriemåneden juli venter Oslo Børs å slå sin gamle børsnoteringsrekord fra juli 1994. Den gang ble det notert fem selskaper i juli måned. I 2006 var man oppe i fire. I 2020 regner man med å få inn minst seks.

Aker BioMarine og Ayfie er allerede børsnotert denne uken. Mercell fulgte etter torsdag. I tillegg jobber Sikri og Elop mot en børsnotering. I tillegg er det ventet at et ikke-navngitt selskap til vil komme seg på børs (se faktaboks).

Til sammenligning ble det børsnotert 15 selskaper i 2019 og 20 i 2018.

– Etter planen ligger vi an til seks noteringer i juli når vi er ferdige med neste uke. Det vil være rekord. Man vet jo aldri helt sikkert, men hvis markedet holder seg og ingenting helt spesielt inntreffer, så ser det ut som vi klarer seks. Det gleder vi oss til, sier børsdirektøren.

Les også

Teknologiselskapet Ayfie er børsnotert: – Nå er det skalering og vekst som er det sentrale

Ifølge tall fra Børsen hentes det også inn frisk kapital inn til de børsnoterte selskapene i sort monn – selv om det har vært krise.

Så langt i år og frem til 7. juli har det blitt hentet 21,2 milliarder kroner. 16,6 milliarder av disse har blitt hentet fra mars og utover, altså etter at Norge stengte ned. I tillegg kommer de 450 millionene Mercell hentet før sin notering torsdag.

I fjor ble det fra januar til og med juli hentet inn 28 milliarder.

– Vi hadde nok ikke sett for oss en utvikling der markedet skulle komme seg så raskt tilbake, sier børsdirektøren.

Han sier at de ventet en økning i handelen under krisen, siden det også har skjedd historisk.

– Men så har det vedvart. Det har vært stor handelsaktivitet som har stabilisert seg gjennom vinteren. Førstehåndsmarkedet har kommet sterkt tilbake denne våren og vi hadde ikke sett for oss at det skulle sette seg på så høye nivåer som nå.

Les også

Mercell med knallsterk børsdebut – vil ta Europa med storm

Coronapandemien satte midlertidig stopp for de fysiske bjelleseremoniene på Oslo Børs. Under børsnoteringen av Pexip i midten av mai steppet børsdirektøren inn som bjelleringer på vegne av Pexip-ledelsen, som var med på video.

Forbereder seg på hektisk høst

Selv om det har vært hektisk nå, regner ikke børsdirektøren med at det roer seg.

– Vi tror det vedvarer utover høsten. En grunn til at det er et så godt marked nå er nok at mange vil gjøre noteringer og transaksjoner nå, fremfor å vente til over sommeren. Slik det ser ut nå er det ingenting som tyder på at det ikke skal vedvare utover høsten, sier børsdirektøren.

Av de 10 første børsnoteringene i år har tre blitt listet på Oslo Børs og syv på Markedsplassen Merkur Market.

– Hva tenker dere selv om at det flokker seg rundt Merkur?

– Vi synes det er utrolig moro. VI har alltid hatt tro på den listen. At den nå har fått det fotfestet den har, at det hentes så mye kapital og at den nesten har blitt «standardveien» inn på børsen synes vi er veldig hyggelig, sier børsdirektøren.

– Noen selskaper skal på Merkur og bli der fordi de hører hjemme der, men for andre er det et startpunkt hvor sluttpunktet er hovedlisten. Slik Aker BioMarine og andre snakker om, fortsetter han.

Merkur Market ble etablert i 2016 som et supplement til Oslo Børs og Oslo Axess.

I forbindelse med at Oslo Børs skal over på handelssystemet Optiq til den nye eieren Euronext, skal man også bytte navn på Merkur Market til Euronext Growth, mens Oslo Axess skal bytte navn til Euronext Expand.

– Vi ligger fortsatt i rute til å implementere Optiq for aksjer, renter og derivater i tredje eller fjerde kvartal, sier børsdirektøren.

Ifølge børsdirektøren vil ikke overgangen til Optiq bety så mye for selskapene som er notert, fordi regelverket er omtrent det samme.

Han tror imidlertid gevinsten for selskapene blir stor.

– Da får alle medlemmene (meglerhusene, journ.anm.) som handler på Optiq, som er Europas største likviditetspool, tilgang til norske selskaper, sier Amundsen og fortsetter:

– Det er vi ganske sikre på at vil øke interessen for å handle i de børsnoterte selskapene i Norge, at vi får opp likviditeten, strammer inn spreadene (forskjell mellom kjøp- og salgspriser, journ.anm.) og bedrer likviditeten.

Les også

Kjente investorer vil børsnotere kryptoselskap – ser for seg verdsettelse på over 300 mill.

Les også

Stor interesse for Akers krill-emisjon: Både selskapet og sjefen gjør opp lån fra Aker

Les også

Andfjord Salmon verdsettes til milliarder etter børsdebut: – Lar oss bygge verdens mest miljøvennlige anlegg

Under børsnoteringen av Ayfie Group kunne børsdirektør Øivind Amundsen innta sin mer tradisjonelle rolle på bjelleseremonien. Etter å ha geleidet Ayfie Group opp på balkongen og forklart opplegget fikk selskapets finansdirektør ringe i børsbjellen klokken 09:00.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Børs og marked
 2. Euronext
 3. Elop
 4. Nordnet
 5. Oslo Axess
 6. Ayfie Group
 7. Axess

Flere artikler

 1. Stadig flere til Oslo Børs-lillebror Merkur Market

 2. Meglertopp om digitale børsnoteringer og markedet: – Nå er det full fart

 3. Oslo Børs falt videre: Børsdebutant klatret

 4. Småinvestorer kaster seg over kursraketten Pexip

 5. Mercell med knallsterk børsdebut – vil ta Europa med storm