Oppdretter risikerer milliardsmell på omstridt satsing

Norway Royal Salmon kan miste konsesjoner verdt nær tre milliarder kroner hvis Mattilsynet setter foten ned for satsingen på steril laks.

I DET BLÅ: Laksekonsernet Norway Royal Salmon må fortsatt vente på en avklaring om sin bruk av steril laks.
 • Lage Bøhren
Publisert: Publisert:

Produksjon av triploid laks har gitt eventyrlig vekst for Norway Royal Salmon (NRS). Triploid laks er steril og skal derfor gi en gunstig miljøeffekt, siden den ikke kan pare seg med villaks hvis den rømmer.

Vedvarende bekymringer rundt fiskehelse gjør imidlertid at Mattilsynet fortsatt ikke har godkjent metoden for bruk i kommersiell oppdrett.

«Vi har i 2021 vedtatt at utprøving av metoden triploid laks skal avsluttes i 2023», skriver avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann i Mattilsynet i en e-post til E24.

Vedtaket rammer NRS og et knippe andre oppdrettere som har bruk av triploid fisk som et konsesjonsvilkår. Disse har dermed fått dispensasjon av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til å sette ut vanlig (diploid) laks i merdene inntil videre.

«Denne avklaringen vil gi NRS god forutsigbarhet for planlegging av fremtidig produksjon», heter det i en børsmelding fra selskapet 29. april.

Det som ikke nevnes, er at det er usikkert om selskapet i det hele tatt får lov til å drive videre på sine triploid-konsesjoner etter 2023. For NRS utgjør dette 18 av totalt 40 konsesjoner.

«Departementets vedtak vil kompensere for at oppdrettere i en periode fra 2021/2022 vil ha tillatelser de ikke kan benytte, og som det vil være uklart om de kan benytte etter 2023», skriver Wilmann.

STOPPER PRØVEPERIODEN: Mattilsynet og avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann.

Protester og advarsler

Planen om å satse på triploid laks var sentral da NRS fikk kjøpe ni «grønne» oppdrettskonsesjoner av staten i 2014 med kraftig rabatt.

Vedtaket utløste klagestorm fra konkurrenter og sterke advarsler fra eksperter, som mente det var uforsvarlig å starte kommersiell produksjon av triploid laks.

– Det kan gå ut over fiskevelferden. Man får en større dødelighet og større grad av misdannelser, som er i overkant av det man kan karakterisere som forsvarlig, uttalte Mattilsynet-veterinær Paul Nergård til Nord24 i desember 2014.

Våren 2016 nektet Mattilsynet å godkjenne utsett av triploid laks på flere NRS-lokaliteter. Til slutt grep NFD og daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) inn og omgjorde vedtakene.

I ettertid har NRS konvertert ytterligere ni av sine konsesjoner til «grønn» status, slik at antallet som benytter triploid fisk er doblet.

Les også

Mattilsynet varsler tvangsmulkt for fiskeoppdrettere

– Vi har sett forbedringer i produksjonen av triploid fisk siden vi startet. Samtidig har vi vært åpne på at den triploide fisken har høyere dødelighet, i all hovedsak på grunn av at den synes å være mer eksponert for bakterie- og virussykdommer, sier NRS-sjef Charles Høstlund til E24.

– VIKTIG AVKLARING: Ifølge NRS-sjef Charles Høstlund.

De siste årene har Havforskningsinstituttet (HI) samarbeidet med NRS og andre næringsaktører for å dokumentere velferden til triploid laks i kommersiell oppdrett.

– Det er tydelig at triploid laks er en mindre robust fisk enn diploid laks, sier HI-forsker Lars Helge Stien.

Han understreker at de siste årene har gitt viktig erfaring fra storskala produksjon, men at det nå er en klok avgjørelse å ta et skritt tilbake.

– Så kan vi gjøre den nødvendige forskningen for å finne ut hvordan triploid laks kan bli mer robust, før en eventuelt prøver igjen i en kommersiell setting, sier Stien.

– Priser inn en viss usikkerhet

– Dette utgjør jo nesten 50 prosent av lisensene til NRS, så det er jo åpenbart at om de skulle mistet dem, så hadde det hatt en stor negativ innvirkning på verdsettelsen, sier Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen.

NRS prises til 8,3 milliarder kroner på børs, etter at aksjen har doblet seg de siste fem årene. Kursen står nå 24 prosent under toppnoteringen på 250 kroner fra i fjor sommer.

Ordinære laksekonsesjoner ble i fjor sommer solgt på auksjon for 166 millioner i gjennomsnitt, noe som gir en implisitt verdi på tre milliarder kroner for de 18 NRS-konsesjonene som står på spill.

Ifølge Johannessen har det ikke vært så mye oppmerksomhet i markedet rundt risikoen for at NRS kan miste retten til å bruke sine konsesjoner.

MENER RISIKOEN ER LAVERE NÅ: Pareto-analytiker Carl Emil Kjølås-Johannessen.

– Men det har vært usikkerhet rundt hva som skjedde om de ikke fikk lov å produsere triploid fisk. Selskapet fikk jo blant annet avslag på å produsere triploid smolt på settefiskanlegget sitt i februar i år, sier Johannessen.

– Er denne usikkerheten etter ditt syn reflektert i dagens aksjekurs?

– Aksjen prises billig i forhold til sammenlignbare selskaper, så sånn sett synes jeg fortsatt at aksjen priser inn en viss usikkerhet. Jeg mener derimot at meldingen de kom med nylig om at de skal få produsere vanlig laks på disse lisensene frem til 2023 bør ta ned denne usikkerheten, sier Johannessen.

Tar ikke selvkritikk

Uansett hva Mattilsynet konkluderer med etter 2023, er det til slutt den sittende fiskeriministeren som avgjør skjebnen til oppdrettere med triploid-konsesjoner.

– Bruk av steril fisk, som triploid fisk, reduserer risiko for genetisk påvirkning av ville laksebestander. Mattilsynet har vedtatt at vi ikke vil tillate flere prosjekter for utprøving av metoden triploid laks enn det påbegynte prosjektet NRS TripWell. Når prosjektet er ferdig, skal myndighetene avgjøre om triploid laks er en metode som er egnet til å ivareta fiskevelferden, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til E24.

SITTER MED SISTE ORD: Nærings- og fiskeridepartementet, her ved fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Han svarer ikke direkte på E24s spørsmål om NFD tar selvkritikk i saken, etter å ha sett bort fra advarslene fra fageksperter da konsesjonene ble delt ut i 2014.

Hvis sagaen ender med at NRS og andre oppdrettere får endret sine konsesjonsvilkår til vanlig laks, vil det neppe falle i god jord hos konkurrentene.

De «grønne» konsesjonene ble nemlig tildelt etter en søknadsprosess basert på miljøkriterier, der «vinnerne» fikk kjøpe konsesjoner til ti millioner per stykk.

I en parallell auksjonsrunde det samme året gikk andre konsesjoner for mellom 50–60 millioner kroner.

Satsingen på triploid laks ga dermed NRS alene en umiddelbar gevinst på over 400 millioner kroner, som har steget med ytterligere én milliard etter sterk utvikling i laksemarkedet de siste årene.

– Nye tillatelser til laks og ørret har i all hovedsak blitt fordelt i tildelingsrunder der et begrenset antall tillatelser har blitt lyst ut på bestemte vilkår. Vilkårene har variert fra gang til gang, blant annet fordi ulike regjeringer har ønsket å oppnå ulike mål i tildelingsrundene. De fleste tillatelsene mellom 2002 og 2017 ble tildelt til fastpris, sier Ingebrigtsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. NRS
 2. Norway Royal Salmon
 3. Oppdrettsnæring
 4. Laks
 5. Mattilsynet
 6. Nærings- og fiskeridepartementet
 7. Havforskningsinstituttet

Flere artikler

 1. Oppkjøpskandidat spår kraftig laksevekst

 2. Betalt innhold

  Tre eksperter: Dette er de mest attraktive sjømataksjene nå

 3. Ministeren om egen utredning av nullutslippskrav: – Ikke aktuell politikk

 4. Milliardresultat for Cermaq: Mener verdien er nær tredoblet etter at staten solgte

 5. Betalt innhold

  MDG vil fase ut alle åpne oppdrettsanlegg innen 2025