Folketrygdfondet trapper ned obligasjonskjøp

Folketrygdfondet passerte 300 millioner kroner i første kvartal. Samtidig fortsetter fondet å kjøpe obligasjoner fra norske selskaper, men trapper ned kjøpene fra de sikreste utstederne.

Kjetil Houg er administrerende direktør i Folketrygdfondet.
  • Ine Brunborg
Publisert: Publisert:

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge, og investerer pengene på de nordiske børsene.

Resultatet for første kvartal landet på 11,3 milliarder kroner, med en kapital på 303,4 milliarder kroner.

– Aksjemarkedet har klart seg godt på tross av en viss renteoppgang i perioden, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet, i en uttalelse.

Les også

Folketrygdfondet bommer på børsdebutanter – 215 millioner i minus

Stor tilbakevekting

Avkastningen på investeringene landet på 3,9 prosent, noe som er 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen.

Avkastningen for aksjene alene var på 7,5 prosent, og avkastningen på renteporteføljen var på −1,8 prosent.

– Etter en betydelig oppgang i aksjemarkedet har vi solgt aksjer i Statens pensjonsfond Norge for 22,6 milliarder kroner for å bringe aksjeandelen tilbake til 60 prosent av porteføljen, slik mandatet vårt krever. Dette er den største tilbakevektingen vi har hatt siden finanskrisen, sier Kjetil Houg.

Trapper ned obligasjonskjøp

Siden mars i fjor har Folketrygdfondet også forvaltet Statens obligasjonsfond i møte med viruskrisen, der det kjøper obligasjoner fra norske selskaper.

Verktøyet ble også brukt under finanskrisen, og gjør at selskapene fortsatt kunne få lån i obligasjonsmarkedet i krevende tider, til tross for økt risiko og usikkerhet.

Rammen for fondet var i utgangspunktet 50 milliarder kroner, men Folketrygdfondet har brukt langt mindre.

I første kvartal alene er det kjøpt obligasjoner for 446 millioner kroner. Ved utgangen av kvartalet var markedsverdien av investert kapital 8,7 milliarder kroner.

– I takt med en positiv markedsutvikling har vi trappet ned kjøpene av de sikreste utstederne i Statens obligasjonsfond, sier Houg.

Det gjenopprettede obligasjonsfondet er et midlertidig tiltak, som etter planen skal bygges ned i takt med at obligasjonene forfaller og markedet vender tilbake til normalen etter coronakrisen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kjetil Houg
  2. Folketrygdfondet

Flere artikler

  1. Folketrygdfondet om bonusmøte med Norwegian: – Antar at våre synspunkter er forstått

  2. Folketrygdfondet bommer på børsdebutanter - 215 millioner i minus

  3. Folketrygdfondet selger seg ut av Entra for 4,5 milliarder kroner

  4. Staten var tidlig ute med Entra-salg – kunne fått 615 mill. mer for aksjene

  5. Vil at Oljefondet skal eie færre selskaper