Arctic hentet 1,5 mrd. for solselskap: Investorer uenige om gründerens bakgrunn var relevant

Arctic Securities anså det ikke som relevant for potensielle investorer i Alternus Energy å vite at sjefen var tidligere saksøkt for svindel. Ikke alle som kjøpte aksjer er enig i det.

SATSER PÅ SOL: Alternus Energy har hentet 1,5 milliarder til sin satsing på europeiske solparker.

Jean-Paul Pelissier / Reuters
  • Lage Bøhren
Publisert:

E24 skrev søndag om det irske solselskapet Alternus Energy som har hentet nær 1,5 milliarder kroner fra norske og internasjonale investorer i forkant av en planlagt notering på Euronext Growth.

I 2012 fremsatte en kreditor påstand om blant annet svindel mot Alternus-gründer Vincent Browne og hevdet at selskapet Flint Telecom hadde misligholdt gjeld på totalt ni millioner dollar.

Browne opplyser til E24 at han ikke er kjent med at disse påstandene førte til noe konkret og at han selv aldri ble verken varslet om rettslige prosesser eller dømt for noe som helst i denne forbindelse.

I 2015 ble et annet av hans selskaper, Axiologix, ilagt et forelegg på 7.500 euro for forsinket innbetaling av pensjonsmidler til en ansatt, i forbindelse med en likvidering av selskapet

«Bostyreren besluttet å ikke forsvare saken rettslig på vegne av selskapet, siden kostnaden ved dette trolig ville overstige det som trolig ville bli en mindre bot», har Browne skrevet til E24.

Arctic kjente til disse forholdene fra sin vanlige bakgrunnssjekk, men anså de ikke som relevante for verdivurdering av Alternus, og nevnte de derfor ikke i investorpresentasjonen som ble utarbeidet i forbindelse med emisjonen.

E24 har vært i kontakt med ulike investor som tegnet seg i emisjonen. Noen ønsker ikke å uttale seg, men én investor betegner det som «uheldig» at Arctic Securities ikke på eget initiativ opplyste om de aktuelle detaljene i Brownes tidligere karriere i presentasjonsmaterialet, siden meglerhuset selv hadde kunnskap om disse.

– Det betyr ikke at detaljene som fremkommer er graverende, men de er likevel relevante og burde vært uproblematiske å informere om i forkant, sier investoren til E24.

SNART KLAR FOR BØRS: Alternus Energy og gründer Vincent Browne.

Alternus

KLP er fornøyde

– Vi registrerer at en investor synes dette var «uheldig», men vi fremholder oppfatningen at de forholdene som er trukket frem i E24s artikkel er immaterielle og ikke relevante for evaluering av Alternus og selskapets emisjon, sier Arild Valland, partner i corporate-avdelingen til Arctic til E24.

Han opplyser videre at det var 59 investorer som fikk allokert aksjer i emisjonen.

Den største enkeltinvestoren var det USA-baserte fondet Lucerne Capital Management. Blant de største nordiske investorene var KLP Kapitalforvaltning.

– Med bakgrunn i den informasjonen vi har fått fra Arctic og selskapet, samt egne undersøkelser utført av et irsk advokatfirma knyttet til forholdene du nevner, så ser vi ikke at vi burde hatt mer informasjon i denne saken, sier KLP-forvalter Torkel Aaberg til E24.

Han ser ikke noe graverende i det som er avdekket om Brownes forretningsfortid.

– Han har vært involvert i mange selskaper, noen har gått bra og noen har gått dårlig, og vi ser ingen systematiske uredeligheter, sier Aaberg.

– Arctic er enig i at detaljene ikke er gravende. Hadde de vært det, ville vi ha inkludert det i markedsføringsmaterialet, sier Valland.

KOMFORTABEL: KLP-forvalter Torkel Aaberg investerte i Alternus Energy etter å ha gjort sin egen bakgrunnssjekk av gründerens tidligere karriere.

Privat
Les også

Ubetalte regninger, misligholdt gjeld og søksmål: Nå skal iren på Oslo Børs

DNB Asset Management har ikke investert i Alternus Energy. DNB-forvalter Øyvind Fjell ønsker ikke å uttale seg om den konkrete saken, men skriver i en e-post:

«Generelt skal det i størst mulig grad gis relevant og presis informasjon til investorer i forkant av en mulig investering. Informasjon som kan oppfattes som kontroversiell kan være av spesiell interesse».

ØNSKER RELEVANT OG PRESIS INFORMASJON: «Informasjon som kan oppfattes som kontroversiell kan være av spesiell interesse», skriver Øyvind Fjell generelt om informasjon i forbindelse med emisjoner.

DNB

Lavere krav på Euronext Growth

Sindre Støer, adm. direktør i Verdipapirforetakenes forbund (VPFF), sier at han ikke kan kommentere den omtalte saken konkret.

– På generelt grunnlag er det slik at verdipapirforetak er underlagt strenge og omfattende lovkrav i all sin virksomhet, sier Støer.

Han viser til at det for eksempel er krav til innhold i et såkalt EØS-prospekt som spesifiserer at utsteder skal «framlegge opplysninger om medlemmer av selskapets styre og ledelse som gjør det mulig for investorene å vurdere deres erfaring, kvalifikasjoner og vederlag, samt deres tilknytning til selskapet».

Krav om et prospekt godkjent av Finanstilsynet gjelder imidlertid kun for notering på Oslo Børs.

– STRENGE KRAV: Adm. direktør Sindre Støer i Verdipapirforetakenes forening (VPFF) understreker at meglerhusene har «opplysningsplikt for å sette investorer i stand til å fatte balanserte investeringsbeslutninger».

Svein Erik Furulund

For en uregulert markedsplass som Euronext Growth, som Alternus sikter mot i første omgang, er det lavere dokumentasjonskrav.

Derfor hviler det også et tyngre ansvar på det aktuelle meglerhuset for å kvalitetssjekke selskapet.

– Verdipapirforetak er underlagt generell undersøkelsesplikt og opplysningsplikt for å sette investorer i stand til å fatte balanserte investeringsbeslutninger. I sitt virke vil et verdipapirforetak måtte forholde seg til disse kravene og å utvise ansvarlig skjønn for å oppfylle disse, og det samme kravet om godt skjønn gjelder for utstederselskapet, sier Støer.

– Kalkulert risiko

Forvalter Thomas Nielsen i First-fondene har ansvar for fondene First Veritas og First Nordic Real Estate.

– Jeg tenker vel som utgangspunkt at det ikke er nødvendig fra meglerhusets side å opplyse om dette. Egne analyser er alltid nødvendige, sier Nielsen.

Ifølge beskrivelsen på egen hjemmeside, investerer First Veritas «utelukkende i selskaper med bevist overlegen kvalitet».

EGET ANSVAR: First-forvalter Thomas Nielsen mener investorer ikke kan lene seg utelukkende på informasjonen de får fra meglerhusene.

First Fondene

– Litt av grunnen til at First Veritas kun investerer i selskaper med lang historikk er nettopp det som påpekes her. Med kort historikk må en i større grad stole på menneskene som står bak, og da blir denne type problemstillinger viktige, og der tror jeg andre er flinkere enn meg, sier Nielsen.

Han peker på at det er mange forhold ved et selskap som er relevante for investeringsbeslutningen som ikke er opplysningspliktige.

– Kanskje er det en konkurrent som akkurat har funnet opp et genialt produkt, kanskje den største kunden deres har økonomiske problemer? Bakgrunnen til ledelsen kan ofte falle i samme kategori. En CV ser alltid bra ut fordi en selv velger hva som skal stå på den. Derfor må man gjøre sin egen analyse, sier Nielsen.

– Mange investorer lener seg vel på tilliten til meglerhuset siden de ikke har kapasitet til å gå i dybden på alle selskaper?

– Om det samme meglerhuset gang etter gang gjør plasseringer som går i dass fordi det er tvilsomme folk som står bak selskapene, så er vel det også en del av de undersøkelsene du som investor bør gjøre. Og om en investor ikke har tid til å gå i dybden, da er jo det en kalkulert risiko fra investorens side, sier Nielsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. KLP
  2. Arctic Securities
  3. Oslo Børs

Flere artikler

  1. Ubetalte regninger, misligholdt gjeld og søksmål: Nå skal iren på Oslo Børs

  2. Nesten bare kjøpsanbefalinger på Euronext Growth: - Den spiralen vi er inne i nå, vil få en stygg slutt

  3. Arctics nye analysesjef kjøpte aksjer rett før positiv analyse

  4. Paretos analysesjef kjøpte aksjer: Tre uker etter kom kollegaens kjøpsanbefaling

  5. – Dette er ikke analyse, det er markedsføring