Aker Horizons vil etablere fornybarfond og hente nesten 10 mrd.

Fornybarselskapet etablerer en batterisatsing i Nord-Norge og jobber med å starte opp et nytt fond på nær ti milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke og Aker satser på fornybarinvesteringer gjennom Aker Horizons.
Publisert:

Nettoverdien av Aker Horizons investeringer (NAV) endte på 16,1 milliarder kroner i tredje kvartal, mot 15,6 milliarder kroner i andre kvartal, ifølge kvartalsrapporten lagt frem tirsdag morgen.

Aker Horizons er Kjell Inge Røkke og Akers grønne investeringsselskap.

Selskapet melder tirsdag også at det starter en grønn satsing i Narvik, samt at det er i fremskredne samtaler med en ledende finansaktør som en potensiell ankerinvestor til et nytt fornybarfond på en milliard euro, eller nær ti milliarder kroner.

Fondet vil investere i infrastruktur knyttet til karbonfangst, hydrogen og elektrifisering.

Aker Horizons nevner tre fordeler fondsforvaltning gir selskapet:

  • Skalerer innflytelsen det har
  • Gir langsiktig kapital som realiserer prosjekter som er positive for planeten
  • En gebyrbasert forretningsmodell

– Aker Horizons er unikt posisjonert til å generere attraktive investeringsmuligheter for institusjonelle investorer basert på tilgangen til prosjekter som er positive for planeten, industriell kompetanse og teknologi, skriver selskapet i et presentasjonsmateriale.

Se hvilke grønne fond som havner på toppen av E24s rangering her.

Aker Horizons-aksjen stiger rundt seks prosent fra start på Oslo Børs tirsdag.

Kjøper tomter for 200 mill.

Satsingen i Nord-Norge gjelder i hovedsak batteriproduksjon, og Aker Horizons, gjennom et nytt selskap kalt Aker Narvik, har inngått en avtale på 200 millioner kroner med Narvik kommune om å kjøpe tomtene Ballangsleira og Framneslia.

Samtidig vil Aker Narvik investere 90 millioner kroner gjennom en rettet emisjon for å få 75 prosent av aksjene i Narvik Batteri as, et selskap som planlegger å drive batteriproduksjon på Hergot-anlegget i Narvik.

– Vi er begeistret over å kunngjøre våre investeringer og planer for en grønn industriell hub i Narvik, uttaler Aker Horizons-sjef Kristian Røkke, og trekker blant annet frem billig strøm som et konkurransefortrinn for Nord-Norge.

Stolt-Nielsen Holding, som er heleid av rederarving Jacob Stolt-Nielsen, eier i dag 50 prosent av Narvik Batteri.

Aker Horizons opplyser at neste steg er å forberede og utvikle tomtene og modne de enkelte prosjektene sammen med partnere og myndigheter - for å kunne ta investeringsbeslutninger i løpet av 2022.

Aksjefall

Aker Horizons ble børsnotert på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Growth i begynnelsen av februar. Aksjekursen har fått et løft de siste månedene, men ikke nok til å hente inn fallet som er på nesten 30 prosent fra toppnivået.

Markedsverdien til Aker Horizons er på 20,4 milliarder kroner per børsslutt mandag.

I høst ble det kjent at investor Celina Midelfart falt ut av listen over de 50 største aksjonærene. Folketrygdfondet er tredje største aksjonær med 1,93 prosent av de utestående Aker Horizons-aksjene.

Publisert: