Noble og Mærsk Drilling slår seg sammen

Riggselskapet Mærsk Drilling blir en del av Noble Corporation med hovedkvarter i Houston, men vil fortsatt være til stede i Stavanger.

Dette er den tidligere Mærsk Drilling-riggen Mærsk Inspirer, som nylig ble solgt til Havila Sirius og leases av operatøren Repsol for å produsere på Yme-feltet i Nordsjøen.
Publisert:

Det kommer frem i en melding fra selskapene.

Det sammenslåtte selskapet skal hete Noble Corporation og børsnoteres i København og New York. Det skal ha hovedkvarter i Houston, Texas, men vil opprettholde en betydelig tilstedeværelse i Stavanger.

Målet med dette er å beholde nærheten til kundene og støtte opp om driften på norsk sokkel og i Nordsjøen, og sikre fortsatt tilgang til kompetanse, skriver selskapene.

Det blir imidlertid «betydelige nedskjæringer» i Mærsk Drillings hovedkvarter i Lyngby hvor det jobber 400 personer, oppgir styreleder Claus V. Hemmingsen til danske Børsen. Mærsk Drilling har totalt rundt 2.400 ansatte.

Gjennomføres i 2022

Transaksjonen skal skje i form av aksjer, slik at Mærsk Drillings eiere og Nobles eiere vil eie rundt 50 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet. Planen er at sammenslåingen skal gjennomføres innen midten av 2022.

Noble Corporation kjøpte tidligere i år Pacific Drilling.

Mærsk Drilling har vært aktiv i Nordsjøen i nesten 50 år. Selskapet har vært til stede på norsk sokkel i flere tiår, og driver rigger som Mærsk Invincible, Mærsk Intrepid, Mærsk Interceptor, Mærsk Integrator, Mærsk Reacher og Mærsk Innovator.

Shippingkonsernet Mærsk bestemte seg i 2019 for å skille ut og børsnotere riggvirksomheten, og Mærsk Drilling ble det første børsnoterte riggselskapet i København.

Mærsk Drilling har rundt 600 ansatte i Stavanger. Frode Larsen er klubbleder for Industri Energi hos Mærsk Drilling i Norge.

– Vi forventer en vesentlig operasjonell tilstedeværelse i Stavanger framover som en av tre globale huber sammen med Houston og Dubai, skriver Larsen i en melding til Aftenbladet/E24.

Én milliard i synergier

Selskapene påpeker at det nye selskapet vil ha en moderne flåte av flytende rigger og oppjekkbare rigger for blant annet krevende værforhold, og en «robust» ordrebok. Størrelsen vil gjøre dette selskapet svært konkurransedyktig, mener de.

Selskapene venter å hente ut besparelser (synergier) på 125 millioner dollar (1,07 milliarder kroner) som følge av sammenslåingen, som de mener vil skape store verdier for eierne.

Sammenslåingen er enstemmig vedtatt i styrene i begge selskapene, og støttes av de tre største eierne i Noble som til sammen eier 53 prosent i selskapet, samt APMH Invest A/S som eier 42 prosent av Mærsk Drilling.

Stiftelser knyttet til APMH Invest som eier 12 prosent av Mærsk Drilling har også sagt at de vil støtte handelen.

– Sterk industriell logikk

– Denne sammenslåingen har en sterk industriell logikk, sier styreleder Claus V. Hemmingsen i Mærsk Drilling ifølge meldingen.

Det sammenslåtte selskapet vil ha 20 flytende og 19 oppjekkbare rigger, og har et potensiale for en fri kontantstrøm på inntil 375 millioner dollar i 2023, ifølge meldingen.

Til sammen hadde de to selskapene inntekter på rundt 2,1 milliarder dollar i de siste 12 månedene til og med september i år. Det sammenslåtte selskapet har rundt 900 millioner i kontantbeholdning, og en nettogjeld på 600 millioner dollar.

Ordreboken ved utgangen av september er på 2,4 milliarder dollar.

Noble-sjef Robert W. Eifler vil bli konsernsjef i det nye selskapet, mens styret vil bestå av syv personer og folk fra begge selskaper, inkludert Mærsks nåværende styreleder Claus V. Hemmingsen. Det nye selskapets styre vil ledes av Charles M. (Chuck) Sledge.

Les meldingen her
Publisert:
Gå til e24.no