Elkem vil kutte klimautslippene med nær en million tonn på ti år

Økt bruk av biomasse og fornybar kraft skal bidra til at industriselskapet når sine nye mål.

VIL KUTTE UTSLIPP: Elkem vil nå «netto null» i 2050.
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Industriselskapet legger onsdag frem en plan for å kutte direkte og indirekte CO2-utslipp fra produksjonen med nær en million tonn fra 2020 til 2031, og videre til «netto null» i 2050.

Elkem er en stor produsent av silisium og produserer dessuten silikon i mange former til ulik industriell bruk. Produktene brukes blant annet i kosmetikk, energi, luftfart, bilbransjen, byggebransjen, og helsevesenet.

Legger frem kuttplan

Direkte utslipp fra produksjonen, hvor mye kom fra smelteverkene i Norge og Island, var på 2,4 millioner tonn i 2020, ifølge Elkem.

I tillegg kommer indirekte utslipp fra blant annet innkjøp av elektrisitet på 0,9 millioner tonn. Selskapet er en stor kraftforbruker, mye basert på fornybar elektrisitet, men også fra fossile kilder.

Planen innebærer at disse direkte og indirekte utslippene skal kuttes fra 3,3 til 2,4 millioner tonn, tilsvarende 28 prosent.

Les også

Elkem-selskap tyvstarter på Herøya: Vil produsere batterigrafitt fra 2022

Elkem har også anslag for såkalte «scope 3»-utslipp, som blant annet omfatter utslippene knyttet til innkjøp av andre varer og tjenester, transport og bruk av produktene.

Disse anslagene er mer usikre, men var ifølge selskapet på til sammen 7,4 millioner tonn i 2020.

Vil bruke mer biomasse

Fungerende Elkem-sjef Helge Aasen sier at Elkem har jobbet med en klimastrategi lenge og selskapet har også hatt et mål om «karbonnøytral metallproduksjon innen 2050».

Aasen trekker frem planene om å øke andelen biomasse som såkalt reduksjonsmiddel i silisiumproduksjonen på selskapets smelteverk.

– Målsettingen nå er å øke den betydelig, sier han.

Fungerende konsernsjef Helge Aasen.

De neste ti årene vil Elkem øke andelen biomasse i produksjonen fra 20 til 50 prosent, øke bruken av fornybar energi i Kina, kjøpe inn silisiummetaller basert på fornybar energi og senke utslippene i transportleddet.

Videre mot 2050 skal karbonfangst ved smelteverkene og resirkulering kutte de samlede utslippene til null.

I fjor meldte Elkem om byggingen av et pilotanlegg for biokarbon i Quebec i Canada, hvor resirkulert bark, sagflis og annet trevirke fra sagbruk skal brukes i produksjon av silisium og ferrosilisium.

Les også

Elkem vurderer CO₂-fangst i Norge med Aker

– Dette har vært såpass vellykket at vi kan øke ambisjonene våre, sier teknologidirektør Håvard Moe, som peker på målet om å øke andelen biomasse til 50 prosent.

Moe sier også at Elkem skal kunne levere silisium- og silikonprodukter, hvor utslippene er størst, med i gjennomsnitt 39 prosent lavere CO2-utslipp i 2030.

– Som et eksempel skal vi øke silisiumproduksjonen med 50 prosent ved Elkem Xinghuo, et av våre anlegg i Kina. Og det gjør vi uten å øke CO2-utslippene. Når vi klarer å vokse leveransene til det grønne skiftet uten å øke utslippene gir det en kraftig forbedring av karbonavtrykket på disse produktene.

Les også

IEA etterlyser grønt taktskifte: – Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov

Åpner for økte ambisjoner

– Norge og EU har lagt frem mål om opptil 55 prosent utslippskutt. Er dette dere legger frem for lite ambisiøst?

– Vi forholder oss naturligvis til de avtalene som er inngått for de ulike markedene vi er til stede i. For oss er det viktig å ha en global strategi, ikke en norsk strategi, fordi vi er et globalt selskap. Vi har norsk virksomhet, kinesisk virksomhet, en amerikanske virksomhet, sier Moe.

– Som hovedmål tok vi utgangspunkt i Parisavtalen. Den inkluderer målene til Norge og EU, men også veldig mange land som har andre mål. For eksempel i Kina, hvor målsettingen er å øke CO2-utslippene frem mot 2030, før de skal reduseres. Summen av tiltakene globalt utgjør avtalen for å redusere verdens klimautslipp, og utgjør rammen for Elkems klimastrategi, sier Moe.

Han åpner likevel for at Elkem kan øke ambisjonene, og peker blant annet på det kommende klimatoppmøtet COP26 i Glasgow.

– Hvis det kommer noe nytt nå i Skottland i november går vi kjapt i gang med å jobbe. Kommer det nye føringer i EU i 2023 så vil vi også oppdatere med det, på samme måte som vi vil gjøre det i Canada, USA og Kina.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Elkem

Flere artikler

 1. Oljeselskaper setter klimamål: – Grønnvasking

 2. Betalt innhold

  Han kjøper inn utslippsfrie lastebiler. Det må flere gjøre for å nå klimamålene.

 3. Betalt innhold

  Slik vil Equinor kutte 10 prosent av Norges CO₂-utslipp

 4. Oljekjempen Chevron varsler nye klimagrep

 5. Betalt innhold

  Dette må verden gjøre hvis målet om 1,5 graders oppvarming skal nås