Kvartalsrapporter

Solstad Offshore tar nedskrivning på 960 millioner kroner

Solstad gikk på en resultatsmell i andre kvartal. Store nedskrivninger gjorde at rederiet tapte over 800 millioner kroner.

Kjell Inge Røkke og John Fredriksen er begge storeiere i Solstad Offshore gjennom sine systemer.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Det kriserammede offshorerederiet Solstad fikk et underskudd etter skatt på 804,8 millioner kroner i andre kvartal, etter store nedskrivninger i perioden, viser regnskapet mandag.

Det er en forverring fra underskuddet på 342,5 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Les på E24+

Derfor går kriserammede rigg- og supplyselskaper «aldri» konkurs

Nedskrivning på 960 millioner

Selskapet viser til at det svake markedet og fall i markedets prising av selskapets verdier har gitt et behov for å vurdere flåten.

Resultatet er at Solstad skriver ned verdiene med 960 millioner kroner. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en bokført egenkapital på negative syv milliarder kroner.

Øverst i regnskapet falt driftsinntektene til 1,33 milliarder kroner fra 1,37 milliarder i tilsvarende periode i fjor.

På grunn av nedskrivningen falt driftsresultatet kraftig, til minus 996,5 millioner kroner fra negative 26 millioner kroner.

Les også

Analytiker: Riggkjempenes verdier vil barberes langt mer

Landet redningspakke

Solstad har i flere år vært i finansielle vanskeligheter på grunn av høy gjeld og et tøft offshoremarked. Etter at forhandlingene med kreditorene trakk ut i tid fikk selskapet på plass en redningspakke i mai.

Avtalen innebærer at 10,9 milliarder kroner av selskapets drøyt 33 milliarder i gjeld skal gjøres om til aksjer.

Den går blant annet også ut på at resten av selskapets pantsikrede gjeld skal legges i et nytt lån med fire år til forfall. En del på 900 millioner kroner av dette lånet skal så godt det går nedbetales med penger fra skip som skal selges eller skrapes, mens det som eventuelt gjenstår av denne delen vil bli gjort om til aksjer.

Les også

Ny smell for kriserammede Dof – tapte 675 millioner i andre kvartal

Kriserammet

Coronakrisen har gjort en allerede vanskelig situasjon enda tøffere for oljeleverandører, etter at oljeprisen falt kraftig og oljeselskapene strammet inn på budsjettene.

Solstad skriver at det var ventet et gradvis bedre marked ved inngangen til 2020, basert på høy, stabil oljepris og oljeselskapenes budsjetter.

Deretter kom coronautbruddet.

«Dermed kunngjorde de fleste oljeselskapene revurderinger av planlagt aktivitet i 2020, som førte til en betydelig og umiddelbar reduksjon i aktivitet», skriver Solstad.

Rederiet skriver videre at det er usikkert hvordan olje- og gassmarkedene vil utvikle seg fremover, men at aktiviteten samlet sett trolig blir lavere enn tidligere antatt.

Kvartalsrapporten til Solstad
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kvartalsrapporter
  2. Solstad Offshore
  3. Resultatrushet
  4. Offshore

Flere artikler

  1. Dof barberte verdier for 3,7 milliarder i fjor

  2. Dof tapte 389 millioner kroner i tredje kvartal

  3. Ny smell for kriserammede Dof – tapte 675 millioner i andre kvartal

  4. Solstad Offshore økte underskuddet til 1,1 milliard kr

  5. Borr Drilling tapte 970 millioner kroner