STATOIL/HYDRO-FUSJONEN: Krangler om kontorer

Nye Statoils internasjonale satsing skal ledes ut fra Oslo. Det skaper bråk i Stavanger.

Publisert:

Etter noen uker med navnekrangel rundt den nye norske oljegiganten, er det nå duket for en annen norsk spesialøvelse: lokaliseringsstrid.
Tre av forretningsområdene skal ledes ut fra Stavanger, to fra Oslo og ett fra Bergen. I Stavanger rustes det til kamp mot at hovedbasen for den internasjonale blir Oslo. 400 personer jobber ved Statoils internasjonale avdeling på Forus. Vel 200 jobber ved Hydros tilsvarende virksomhet i Sandvika utenfor Oslo.

Fra Stavanger-lobbyen vises det til at Statoil i mye større grad enn Hydro har lykkes utenfor norsk sokkel. Statoil satser i år på en daglig produksjon internasjonalt på 240 000 fat. Det tilsvarende tallet for Hydros vedkommende er bare 60 000 fat.
For begge selskaper utgjør den internasjonale virksomheten ennå bare 10-15 prosent av hva de produserer på norsk sokkel. Men det er altså internasjonalt at vekstenangivelig skal komme for Norges nye oljegigant.
Ifølge Stavanger Aftenblad fikk Statoil-sjef Helge Lund "kjørt seg" på en NHO-konferanse på Sola i går. Rogalands-politikere, som fylkesordfører Roald Bergsaker, energipolitisk talsmann Tore Nordtun i Ap. og stortingsrepresentant Bent Høie fra Høyre skal ha advart mot at vekstområdet i det nye selskapet legges til Oslo. Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland er ifølge avisen helt sentral i arbeidet med å hindre at Stavangers betydning som Norges oljehovedstad reduseres.

- Det er av nasjonal betydning at Stavanger kommer godt ut av denne fusjonen. Norge har lykkes med å bygge opp et internasjonalt energicluster med hovedbase i Stavanger-regionen. Det ønsker vi å styrke fremover, sier Sevland til Aftenposten. Han sier videre at man nå er i fase hvor man stiller spørsmål, og man er i en god dialog med både politikere og selskap.
Oslo får også området "Prosjekter", som skal ledes av Hydro-direktør Morten Ruud. Også Statoil har en prosjektorganisasjon i Oslo.
- Dette var noe som kom ut av fusjonsforhandlingene. Grunnen til at man valgte å dele opp litt, er at man ønsker å få mest mulig flinke folk til å bli med videre. Da er det viktig at det ikke legges opp til prosesser hvor det blir masseforflytninger av folk, sier Statoils informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad om den geografiske fordelingen av de ulike områdene.

Stavanger får til gjengjeld området "Undersøkelse og produksjon Norge", som skal ledes av Hydro-direktøren Tore Torvund. Norsk sokkel vil i overskuelig fremtid fortsatt dominere "Nye Statoil".
I tillegg skal de to områdene "Naturgass" og "Foredling og markedsføring" ledes fra Stavanger. Fra før er det kjent at forretningsområdet "Teknologi og ny energi", med Margrethe Øvrum som sjef, skal ledes ut fra Bergen.

Publisert:

Her kan du lese mer om