Millisekunder kan gjøre landet til et valutaknutepunkt

Singapore griper en mulighet – som kan måles i millisekunder – til å vinne en større andel av verdens valutamarked der 5.100 milliarder dollar skifter eiere hver dag.

Den sørøstasiatiske nasjonen oppmuntrer store valutaaktører til å bygge opp systemer i landet som vil fjerne forsinkelsen på et brøkdels sekund som oppstår når handler styres via Tokyo eller London.