Kort forklart: Tre ting å tenke over før XXLs reparasjonsemisjon

XXL kriseemisjon svir for de minste eierne. Selskapet henter penger direkte fra de største, men slipper småaksjonærene til i en mindre runde som et plaster på såret. Er det noe vits i å prøve å reparere?

XXL henter 400 millioner i en rettet emisjon og 100 millioner i en påfølgende reparasjonsemisjon.

Kun storaksjonærer som Altor, Dolphin, Ferd, Odin og Arctic får delta i den rettede emisjonen.

Her kan du lese mer om