Røkke og Fredriksens Solstad Offshore tapte en milliard i tredje kvartal

Kriserederiet fortsetter å skrive ned skipsverdiene sine.

Konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore.
Publisert:

Det hardt pressede offshorerederiet Solstad Offshore, der Kjell Inge Røkke og John Fredriksen er storeiere, legger torsdag frem tall for årets tredje kvartal som viser et underskudd før skatt på 998 millioner kroner.

Tapet dytter underskuddet i årets ni første måneder til 1,9 milliarder kroner.

Ni skips verdier skrives ned for samlet 250 millioner kroner i kvartalet etter en såkalt nedskrivningstest, fremgår det. Samtidig går rederiet på en kronesmell på 441 millioner kroner i kvartalet knyttet til sin milliardgjeld.

Den bokførte egenkapitalen per 30. september barberes dermed til minus 2,7 milliarder kroner.

– Selskapets finansielle situasjon er uholdbar ettersom egenkapitalen er negativ og likviditeten er under press, skriver Solstad i rapporten. Det påpekes samtidig at rederiet går en «utfordrende vintersesong» i møte i Nordsjøen.

Samlede inntekter i kvartalet var på 1,5 milliarder kroner, mot 1,4 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Resultatet fra driften endte på minus 114 millioner kroner i årets tredje kvartal, en betydelig bedring fra minus 871 millioner kroner tredje kvartal 2018.

Les på E24+

Derfor kan det lønne seg å gjøre Solstads skip til spiker

Omfattende forhandlinger

Solstad Offshore-aksjen er det siste året ned 58 prosent til kurs 87 øre på Oslo Børs. Det tilsvarer en markedsverdi på rundt 254 millioner kroner.

Offshorerederiet sliter tungt etter oljekrisen som strupet oljeselskapenes investeringer, barberte ratenivåene og sendte båtene i opplag.

For øyeblikket er det i omfattende forhandlinger med sine kreditorer om videre overlevelse. Det er ventet å resultere i betydelig restrukturering av balansen, som også vil vanne ut aksjonærene.

Selskapet er i brudd med sine lånebetingelser, og i høst fikk det en ny renteutsettelse til 31. mars 2020. Den samlede rentebærende gjelden er nå på rundt 34 milliarder kroner.

Solstad Offshores bokførte egenkapital ble negativ i fjor etter en kraftig barbering av skipsverdier.

LES OGSÅ: Derfor kan det lønne seg å gjøre Solstads skip til spiker (+)

Slo seg sammen

Offshorerederiet ble landets største i 2017 etter en sammenslåing av Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply i kjølvannet av oljekrisen.

Hovedproblemet til Solstad Offshore og andre offshorerederier er kombinasjonen av lave rater og en høy gjeld, som gjør at de ikke får inn nok penger til å dekke utgiftene til renter og avdrag.

Selskapet påpeker i torsdagens rapport at det merker noe bedring i den globale offshoreaktiviteten.

«Det kan påvirke etterspørselen etter offshoreskip positivt, men med sesongvariasjoner».

Det store antallet skip som ligger i opplag globalt kan imidlertid fortsette å legge press på ratenivåene, spår rederiet.

Også offshorerederiet Dof, som tidligere torsdag la frem et underskudd på 2,1 milliarder kroner for tredje kvartal, sliter tungt.

Publisert:
Gå til e24.no