Kommentar

Ta høyde for det verste i Solstad Offshore

Solstad Offshores børsmelding om nedskriving av flåteverdiene forteller i klartekst at dagens aksjekapital er fint lite verdt.

Det kom for så vidt ikke som noen overraskelse at Solstad Offshore, etter press fra Finanstilsynet, foretar en nedskriving av flåteverdiene i regnskapet for tredje kvartal.