Storebrand åpner utbyttekranen etter seks års tørke - kan bli enda mer neste år

Høy avkastning i renter og aksjer bidrar til til årsresultat på over to milliarder for forsikringsselskapet, som deler ut nærmere 700 millioner etter flere år med oppbygging av kapital.

DELER UT: Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, åpner utbyttekranen igjen.
Publisert: Publisert:

Etter flere år med oppbygging av kapital har Storebrand igjen kapasitet til å dele ut utbytter, og fremover lover forsikringsselskapet at en enda større andel av overskuddet vil tilfalle aksjonærene.

Det er også mange år med utbyttetørke som nå avsluttes. Det første utbyttet siden 2011 blir på nærmere 700 millioner kroner, noe som utgjør 27 prosent av nettoresultatet pluss amortisering.

Utbytte og børsfest

Men når regnskapene for 2017 skal gjøres opp skal denne utbetalingsprosenten jekkes opp til over 35 prosent. Fra 2018 skal den gradvis økes videre.

– Vi gir ikke noe punktestimat, men over 35 prosent betyr at vi løpende kan øke utbyttet etter hvert som solvensposisjonen forbedres. Vi skal fortsatt bygge solvenskapital, men kan gjøre det i kombinasjon med økende utbytter i tiden fremover, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad til E24 etter onsdagens resultatpresentasjon.

Der presenterer forsikringsselskapet et høyere overskudd enn analytikerkorpset hadde sett for seg, med hjelp fra blant annet sterke finansresultater, samtidig som utbetalingen til eierne topper forventningene.

På Oslo Børs svarte investorene med å sende aksjen opp 3,28 prosent til 53,6 kroner onsdag, som er tett på den høyeste kursen siden 2008 for forsikringsselskapet.

Les også

Trøim og Midelfart med storsatsing på Storebrand: Eier aksjer for 500 millioner

Med hjelp fra resultat- og utbytteforventninger har kursen steget fra lavt 30-tall siden sommeren i fjor.

Åpner opp for utbytter

Som hos mange andre aktører i bank og forsikring har Storebrand brukt flere år på å sette til side mer kapital for å oppfylle myndighetskrav. EU-direktivet Solvens II, som omfatter forsikringsselskaper og blant annet stiller kapitalkrav, ble innført fra 1. januar i fjor.

Storebrands målsetting er en såkalt solvensmargin etter det nye regelverket på mini­mum 150 prosent inkludert bruk av overgangsregler. Denne kapitaldekningsgraden ble ved utgangen av 2016 beregnet til 157 prosent inklusiv overgangsregel og etter foreslått utbytte.

Når kapitalmålet oppfylles åpner det opp for at overskuddet i større grad kan betales ut som utbytte.

Les også

Selskapet har betalt utbytte i 100 år på rad

– Det er tilfredsstillende å være tilbake i en normalisert kapitalsituasjon med årlige utbytter etter så mange år med kapitalbygging i selskapet, sier Grefstad, som trekker frem flere endringer i selskapet:

– Vi har gått ut av kapitaltung virksomhet vi var inne i tidligere, som offentlig tjenestepensjon i Norge og Sverige, vi har avviklet vår næringsbankvirksomhet. Kostnadsreduksjonene vil være på rundt 800 millioner kroner over en tidsperiode fra 2012 til og med 2018.

– Høyere avkastning enn normalt

Med hjelp fra avkastningen i renteinstrumenter og aksjer ble finansresultat på 924 millioner kroner i fjor, mot minus 107 millioner året før. Det bidrar til at årsresultatet i Storebrand økte til 2,14 milliarder kroner fra 1,38 milliarder.

– Det er et veldig sterkt finansresultat for året. I den individuelle porteføljen er avkastningen på om lag 6,5 prosent. Det er høyere enn hva man normalt kan forvente, sier Grefstad.

– Grunnen er at vi har hatt et år med en kombinasjon av økte aksjeverdier, reduserte kredittspreader på kredittpapirene og obligasjonene vi holder. Så har eiendomsverdiene fortsatt steget. Det har ført til et finansresultat som slår ut i gode resultater i Sverige og spesielt de individuelle porteføljene i Norge, fortsetter han.

I en æra med stadig lavere renter har en utfordring for pensjonsforvaltere vært de såkalte garanterte pensjonene, der det er lovet en viss avkastning. I Storebrand satses det nå heller på områder som krever mindre kapital. Segmentet for garantert pensjon er i en langsiktig avvikling og utgjør en stadig lavere andel av den samlede kapitalreserven.

Les også

DNB-Bjerke om forbrukslån: – Greit å få regulering

– I de garanterte forpliktelsene er det forpliktelser som strekker seg over mange år. Vi forsøker å investere i aktiva som speiler dette mest mulig, typisk lange obligasjoner. Når sentimentet i markedet blir bedre og risikoen mindre for bedriftene som utsteder obligasjonene faller kredittspreadene. Det er kanskje den viktigste delen av dette resultatet, sier Storebrand-sjefen.

Renteoppgang

Gjennom høsten i fjor begynte imidlertid rentene å tikke oppover igjen. I Norge klatret tiårsrenten med nesten 0,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal, noe som ga utslag i en forbedret kapitalsituasjon for Storebrand.

– Styrket solvens er delvis på grunn av en oppgang i rentene. Samtidig er det ikke så store bevegelser i rentene sett gjennom året. Fra begynnelsen til slutten av året er det ganske nøytralt. Når vi har forbedret vår solvensmargin med 20 prosentpoeng er det mye som følge av resultatskapning og intern forbedring. Men en fortsatt renteoppgang vil medføre en ytterligere styrking av solvens og utbytteposisjon, sier Grefstad.

Les også

Derfor kan disse friste med økt utbytte

Les også

– Smitteeffekten har blitt mindre enn man kunne frykte

Les også

Derfor overrasker fem av seks amerikanske storbanker

Publisert:

Her kan du lese mer om