Aksjeskolen: Aksjemarkedet fra A til Å

Disse aksjeuttrykkene bør du kunne.

BEAR: En person har kledd seg ut som en bjørn og opptrer utenfor The New York Stock Exchange - for å demonstrere at markedet er «bearish». Bildet er fra oktober 2008 da Dow Jones-indeksen fallt under 10.000 poeng for første gang på fire år.

Foto: Timothy A. Clary AFP
 • E24
Publisert: Publisert:

E24 har gjennomgått noen av uttrykkene som ofte dukker opp når det er snakk om aksjemarkedet. Her får du oversikten, fra A til Å:

Lyst til å lære mer om aksjer og aksjemarkedet? Meld deg på Aksje-NM 2017! Konkurransen starter 1. februar.

A- og B-aksjer: A-aksjer er hovedaksjene i et selskap og gir deg stemmerett ved generalforsamlinger. B-aksjer gir deg mindre eller ingen stemmerett, men har samme rett til utbytte som a-aksjen i samme selskap. De fleste selskaper på Oslo Børs har bare én aksjeklasse.

Bull og bear: Børsuttrykk som uttrykker at man er positiv (bull) eller pessimistisk (bear) med tanke på aksjemarkedenes utvikling. Det sies at uttrykkene blir brukt på grunn av hvordan dyrene angriper. Mens en okse stanger oppover, slår bjørnen nedover.

Cash flow: Kontantstrøm per aksje. Selskapets ordinære resultat etter skatt, før ordinære avskrivninger, dividert på årets gjennomsnittlige antall aksjer.

Aksjeforum kan du diskutere enkeltaksjer, markedet og Aksje-NM med andre, hente tips og råd og få ekspertanalyser.

Derivat: Et verdipapir avledet av et annet verdipapir, hvor avkastningen er avledet av den fremtidige prisen på det underliggende objektet som avtalen gjelder for. De enkleste formene for derivater er opsjoner, forwards og futures. Derivater blir brukt i aksjehandel, men også i valutahandel, råvarehandel og annet.

Emisjon: Et tilbud om å delta i tegning av nyutstedte aksjer i en bestemt bedrift til et forhåndsbestemt prisnivå, såkalte førstehåndsaksjer. Aksjene kan selges videre på børsen som annenhåndsaksjer. En emisjon tilfører en bedrift frisk kapital.

Fundamentale faktorer: Faktorer som renteutvikling, samfunnsøkonomiske og politiske forhold og lignende, som påvirkere utviklingen i verdipapirmarkedet.

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Gearing: Også kalt marginhandel. Betyr å belåne investeringer. Du kan tjene mange ganger beløpet du investerer, men løper samtidig en høy risiko for å tape mer.

Hausse: Et begrep som omfatter både det å snakke om kursen på en aksje, men også til å beskrive et sterkt oppadgående marked. Det motsatte er baisse, som beskriver et svakt marked hvor aksjekursene faller.

Indeks: Et mål på verdiutviklingen på aksjene i et spesifikt marked. For eksempel representerer Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) utviklingen på Oslo Børs, mens DAX er en indeks over de største og mest omsatte selskapene på børsen i Frankfurt.

Januar-effekt: Viser til at aksjekursene har en tendens til å stige mer i januar enn resten av året. I senere tid har januar-effekten forflyttet seg nærmere desember og omtales ofte som et nyttårsrally.

BULL: Turister tar bilder sammen med oksen (bull) utenfor The New York Stock Exchange. Bull er et ofte brukt uttrykk om oppgang i aksje- og finansmarkedet.

Foto: Spencer Platt AFP

Kursmål: Den kursen en analytiker mener en aksje vil ha på et gitt tidspunkt i fremtiden.

Likviditet: Det at en aksje er likvid betyr at aksjen omsettes hyppig og med begrenset innvirkning på kursene. Forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten.

Momentum: Hvor fort en aksje akselererer i enten pris eller volum.

Les også

Aksje-NM 2017: Dette kan du vinne

Noteringsbeløp: Det minste beløpet som må omsettes på børsen for at kursen skal bli notert.

Opsjon: En rett til å kjøpe eller selge verdipapirer på et gitt tidspunkt til en på forhånd avtalt pris.

P/E: En forkortelse for Price/Earnings. Viser forholdet mellom en bedrifts markedsverdi/aksjekurs og årsresultatet og brukes for å beregne et selskaps markedsverdi sett opp i mot inntjeningen. P/E kan regnes ut ved å dividere aksjekursen på årsresultat per aksje, eller ved å dividere bedriftens markedsverdi på årsresultatet.

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Refinansiering: Innhenting av ny kapital, som oftest brukt i forbindelse med sammenslåing av flere lån eller lån og fordringer.

Splitt: En oppdeling av en aksje slik at den splittes opp i flere nye aksjer, med den hensikt å redusere kursen per aksje.

Tegningsretter: Angir det antallet aksjer en investor har rett til eller utrykt ønske om å kjøpe ved tegningsperiodens utløp i forbindelse med en emisjon i et aksjeselskap. Tegningsrettene kan være omsettelige. De gir både en rettighet til på delta i en emisjon og er samtidig et verdipapir i seg selv.

Utbytte: Et selskap som har gått med overskudd kan velge å dele ut hele eller deler av overskuddet til aksjeeierne i form av utbytte.

Les også

10 fakta om det norske aksjemarkedet

Volatilitet: Sier noe om graden av svingninger og er egentlig et statistisk mål for svingningene i en tidsserie. En volatil aksje er en aksje som svinger mye i verdi.

Warrant: Et gearet instrument som gir deg rett til å kjøpe eller selge underliggende aktiva til en forhåndsavtalt pris på en forhåndsbestemt dato.

Yield: Ofte også kalt effektiv rente. Den uttrykker hvilken avkastning man kan vente.

Å shorte: Å selge aksjer man bare har lånt. Om kursen synker før aksjene skal leveres tilbake kan man kjøpe tilbake aksjen billigere og slik tjene penger. Å drive med dette kalles gjerne «shorting», og er svært risikabelt.

Les også

Aksjeskolen: Dette må du være obs på med teknisk analyse

Les på E24+

Hvordan fungerer teknisk aksjeanalyse?

Les også

Aksje-NM 2017: Dette kan du vinne

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Aksje-NM

Flere artikler

 1. Tungt fall for Norwegian-aksjen – stuper ni prosent

 2. Betalt innhold

  Slik treffer du nåløyet i Norwegians reparasjonsemisjon

 3. Betalt innhold

  Børskommentar: I dag risikerer sløve småaksjonærer i XXL å påføre seg selv et tap

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Hvordan fungerer teknisk aksjeanalyse?

 6. Betalt innhold

  Slik kjøper du utenlandske aksjer