Det norskes Johan Sverdrup-klage avvises

Opprettholder Olje- og energidepartementets vedtak om fordelingen på kjempefeltet.

AVVIST: Det norske har fått avvist sin klage om fordelingen av Johan Sverdrup. Nå utelukker ikke oljeselskapet at det kan komme til å gå rettens vei.
Publisert:

Kongen i statsråd har besluttet å å opprettholde Olje- og energidepartementets fordeling av Johan Sverdrup, opplyser Olje- og energidepartementet i en pressemelding publisert på deres hjemmesider mandag.

«I forbindelse med klagebehandlingen har det ikke framkommet noe som foranlediger endring i departementets vedtak», heter det i den korte meldingen.

Det betyr at klagen fra Kjell Inge Røkke-dominerte Det norske oljeselskap, som mente at det hadde fått en for liten bit av gigantfeltet Johan Sverdrup, avvises.

Utelukker ikke rettens vei

Rolf Jarle Brøske, konserndirektør for kommunikasjon i Det norske, opplyser at oljeselskapet fikk beskjeden sent søndag kveld.
– Foreløpig registrerer vi vedtaket fra departementet. Nå er det slik at dette kommer midt i julehøytiden, så nå vil vi vi bruke den tiden som er nødvendig til å sette oss grundig inn i dette, sier Brøske til E24

– Utelukker Det norske rettslige skritt?

– Nei, så langt utelukker vi ingenting.

Rolf Jarle Brøske, konserndirektør for kommunikasjon i Det norske

– Nå skal vi først sette oss grundig inn i hva som ligger i vedtaket. Deretter vil vi forberede saken til styret. Til syvende og sist er det styret som tar beslutningen om hva vi eventuelt skal gjøre videre, om vi eventuelt skal gjøre noe, sier Brøske.

Uenighet mellom partnerne

Allerede i forkant av at partnerne på Johan Sverdrup leverte planen for utbygging og drift var det kjent disse ikke var enige om fordelingen, og før godkjenningen av denne forelå var det klart at Det norske hadde levert inn en klage.

Bakgrunnen for klagen er at partnerne er uenige om i hvilken grad volum og verdier skal vektes når de totale verdiene på storutbyggingen skal fordeles.

Johan Sverdrup utgjøres av lisensene PL265, PL501 og PL502, og Det norske mener at oljen som ligger i førstnevnte er mer konsentrert, billigere å utvinne og dermed burde vektes tyngre.

– Prinsipielt viktig

Andelene er som følgende: Statoil Petroleum 40,0267 prosent, Lundin Norway 22,6000 prosent, Petoro 17,3600 prosent, Det norske oljeselskap 11,5733 prosent og Maersk Oil Norway 8,4400 prosent.

Disse ble fastsatt av departementet i juli, og gir Det norske en lavere andel en de opprinnelig hadde. Selskapet ble i utgangspunktet tilbudt 11,8933 prosent. Også Petoro i fikk i denne runden sin andel nedjustert. Svenske Lundin og danske Maersk ble «vinnere» i departementets fordeling.

– Vi har kjempet for det vi mener har vært et prinsipielt viktig standpunkt; fordeling av eiendeler må reflektere de reelle verdiene som ligger i de ulike delene av lisensen. Det mener vi ikke er blitt gjenspeilet, og derfor har vi dratt saken så langt som vi har gjort, sier Brøske til E24.

Les også

Departementet ville stanse Det norskes Sverdrup-klage

Les også

– Bortimot gratis

Les også

Tror oppkjøpsvegringen i oljebransjen kan gi seg neste år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om