24.000 bankkunder rammet av feil i selvangivelsen

Fokus Bank rapporterte feil til Skatteetaten.

SYSTEMSVIKT: I Fokus Banks innrapportering av data til Skatteetaten for skatteåret 2011, har det skjedd en feil. Konsekvensen av dette er at det på selvangivelsen for 2011 kan være feil opplysninger for 24.000 kunder i Fokus Bank.
Publisert: Publisert:

Mandag ettermiddag måtte Fokus Bank informere flere tusen av sine kunder om at en feil har oppstått i forbindelse med bankkonsernets rapportering av kundeopplysninger til Skatteetaten for ligningsåret 2011.

Det betyr at opplysningene som står i disse kundenes selvangivelse om formue og gjeld rett og slett kan være feil.

Totalt er 1 av 10 kunder i Fokus rammet av feilen, og det betyr at 24.000 personer nå blir bedt om å gå nøye gjennom opplysningene i selvangivelsen og kontrollere opp mot årsoppgaven de har mottatt fra banken.

I Fokus legger de seg paddeflate etter feilen, og jobber nå med å informere kundene.

- Vi gjør vårt ytterste for å varsle en svært beklagelig feil vi har gjort, sier informasjonssjef Stian Arnesen i Fokus Bank til E24.

Han forklarer at det har skjedd en systemfeil under uthenting av data for oversending til Skattedirektoratet.

- Vi har innrapportert feil opplysninger på fire poster. Det betyr at på en eller flere av postene så har kundene feil på selvangivelsen som de mottar i disse dager, sier Arnesen.

Kontroller
Alle de 24.000 kundene oppfordres derfor om å kontrollere selvangivelsen for 2011 ekstra nøye opp mot årsoppgaven fra Fokus.

Dette gjelder postene 3.1.1 Sum innskuddsrenter, 3.3.1 Sum gjeldsrenter, 4.1.1 Sum formue, og 4.8.1 Sum gjeld.

Arnesen understreker at årsoppgaven som kundene tidligere har mottatt fra Fokus inneholder de korrekte opplysningene.

Årsoppgaven ble sendt til kundene i posten eller i nettbanken 1. januar 2012. Den kan også finnes ved å klikke på linken «Årsoppgave 2011» på høyre side på forsiden i nettbanken din.

- Vi vil gjerne påpeke at vi er fryktelig lei oss, og at slikt ikke skal skje, sier Arnesen.

Han sier at Fokus har rettet feilen og at de har gått gjennom alle sine rutiner.

Publisert:
Gå til e24.no