Northland vil konkursbeskytte enda flere selskaper

Og nå henter selskapets ledelse inn eksperthjelp for å rydde opp.

Publisert:

Gruveselskapet Northland Resources varslet fredag at de har gått til tingretten i Luleå for å be om gjeldsforhandlinger, eller konkursbeskyttelse for sin svenske virksomhet, som har gruvevirksomhet både i Nord-Sverige og Finland.

Nå ber imidlertid ledelsen i Northland om beskyttelse for ytterligere to av sine datterselskaper, Northland Sweden AB og Northland Logistics AB.

Selskapet har begrunnet dette med at Northland Resources AB ble begjært konkursbeskyttet som en konsekvens av manglende likviditet, og at det er et nødvendig grep for å gi selskapet tid til å sluttføre forhandlinger for å finne en langsiktig finansiell løsning.

Handelen i aksjen ble pauset før Oslo Børs åpnet tirsdag formiddag, men kom i gang igjen fra klokken 10.

Får hjelp utenfra
I tillegg til dette har styret i Northland engasjert eksterne rådgivere - Recore AS. Selskapet skal bistå ledelsen med å innhente sårt tiltrengt langsiktig finansiering.

Det er nå opprettet et prosjektkontor som skal ledes av Runar Nilsen, som nå blir en del av ledelsen.

Northland skriver at avgjørelsen har støtte blant obligasjoneiernee, og at intensjonen er å støtte opp om to ting: sikre langsiktig finansiering samt å sikre transporten av jernmalmkonsentrat via havnen i Narvik.

Konkursbeskyttet
Selskapet fikk innvilget konkursbeskyttelse av sitt svenske datterselskap før helgen. Under denne «rekonstruksjonen» vil de ansatte få full lønn og at driften vil fortsette i henhold til opprinnnelig plan.

Gjennom rekonstruksjonsperioden vil ikke noen betalinger bli foretatt til leverandører av varert og tjenester relatert til datoen før konkursbeskyttelse.

Leverandører vil imidlertid bli betalt for tjenester og varer som leveres mens selskapet er under beskyttelse.

Publisert:
Gå til e24.no