Fredriksens mann i Archer om restrukturering:  – Selskapet er nå «back on track»

Lettelser i milliardgjelden og friske penger fra blant annet John Fredriksen skal gi finansielt pusterom frem til 2020, håper oljeserviceselskapet Archer.

RESTRUKTURERING: Oljeserviceselskapet Archer varsler finansielle grep som skal gi pusterom i flere år fremover.
Publisert: Publisert:

Oljeserviceselskapet Archer varslet tirsdag ettermiddag om en omfattende restrukturering, der lettelser i milliardgjelden og tilførsel av friske penger er noen av elementene som skal gi finansielt pusterom i tre år fremover.

Det skjer ikke mange timene etter at hovedeier i Archer, John Fredriksens Seadrill, presenterte et forslag i kvartalsrapporten der riggselskapet kommer seg ut av garantiene det har gitt til Archers banker.

Som andre leverandører til oljeindustrien har Archer, som blant annet har aktivitet i det amerikanske landmarkedet, blitt hardt presset av de tøffe tidene etter at oljeselskapene slipte sparekniven i kjølvannet av oljenedturen.

«Back on track»

Men med gjennomføringen av flere finansielle grep, mener styreleder Ørjan Svanevik, John Fredriksens mann i Archer-styret, at selskapet er tilbake på rett spor.

– Archer har vært igjennom en omfattende snuoperasjon. Som styreleder må jeg få gi ros til både det nye lederteamet og de ansatte, som virkelig har tatt en hestekur det seneste året og fått gjort de riktige grepene, sier han til E24.

– Selskapet er nå «back on track» og opplever en sterk støtte fra gjelds- og egenkapitalsiden, noe som bekreftes av den solide interessen i emisjonen vi annonserte nå i ettermiddag, mener Svanevik.

Hestekuren gjenspeiles i kuttene som er gjort i selskapets bemanning. Ifølge finansdirektør Dag Skindlo har Archer gått fra 6.700 til 5.100 ansatte på ett år, fra slutten av 2015 til slutten av 2016.

Fremover venter Skindlo økt aktivitet, og viser blant annet til bedringen i oljeprisen.

– Vi ser nå grønne spirer av positive tegn, hvor også oljeprisen har stabilisert og fremtidsprisene har styrket seg, sier han.

Fra en bunn på under 30 dollar fatet i starten av 2016 har oljeprisen blitt løftet til opp på 50-tallet. I USA har det utløst økt aktivitet i landriggmarkedet, der antallet aktive rigger har steget til det høyeste på over et år.

– Vi ser sterk vekst i vår operasjon i USA samt økt aktivitet for plattform boring i Nordsjøen. I resten av verden er det fortsatt usikkerhet om oppgangen har slått rot, sier finansdirektøren.

Les også

Eksperter om «forvirret» oljemarked: – Det strider mot all forstand

Grepene som skal gi pusterom til 2020

Ifølge Archer gir restruktureringen selskapet finansielt pusterom frem til 2020 gjennom følgende grep:

● Archer har fått på plass enighet om restrukturering med 94 prosent av långiverne i en rullerende kredittfasilitet på 625 millioner dollar. I henhold til denne avtalen økes lånerammen med 55 millioner til 680 millioner dollar. Samtidig forlenges forfallet frem til 30. september 2020, og alle faste avdragsbetalinger stanses frem til 30. mars samme år. Avhengig av den finansielle utviklingen kan det blir aktuelt med variable avdragsbetalinger. Lånebetingelsene blir enten opphevet eller justert.

● Med Seadrill, som er største eier med en andel på nærmere 40 prosent i Archer, er det inngått en avtale der 125 millioner dollar av gjelden og 21 millioner dollar i påløpte renter byttes til et nytt lån på 45 millioner dollar som kan konverteres til aksjer i 2021.

● I tillegg til lån har Seadrill også gitt garantier til Archers banker som omfatter 278 millioner dollar. Disse garantiene skal oppheves, i bytte mot en nedbetaling på 10 prosent, rundt 28 millioner dollar, av størrelsen på garantiene til bankene.

Les også

Oljeselskapene vil bruke mer

● Blant betingelsene for restruktureringen av gjelden er innhenting av friske penger. Selskapet har hyret inn en rekke meglerhus for å legge til rette for en emisjon på 60 til 120 millioner dollar rettet mot eksisterende aksjonærer og potensielle nye norske og internasjonale investorer. Tegningsperioden i emisjonen starter i dag og lukker onsdag klokken 08, men kan bli forkortet eller forlenget. Prisen blir fastsatt i en såkalt bokbyggings-prosesse. Det er mottatt betydelig interesse for deltagelse i emisjonen fra investorer, blant annet fra John Fredriksen-selskapet Hemen Holding, for et beløp som overgår minstebeløpet på 60 millioner dollar.

● Etter gjennomføring av planen blir Archers netto rentebærende gjeld redusert fra 796 millioner dollar til 628 millioner dollar. I den opprinnelige avdragsprofilen skulle det betales 127 millioner dollar i 2017 og 695 millioner dollar i 2018, noe som nå blir redusert til omtrent null.

Les også

Investeringsøkonom om børsrakett: – Frykter at dette ikke ender godt

Les også

Kapret konkurrentens plattformer – aksjen går til himmels

Les også

Statoil deler ut milliardkontrakter

Publisert:

Her kan du lese mer om