Røkke: Knalltøft for de ansatte

Det har vært knalltøft for de ansatte i oljeservice, påpeker Kjell Inge Røkke. Han frykter jobbkutt kan føre til økte kostnader hvis aktiviteten igjen stiger.

KUTTER HARDT: Akers oljeserviceselskaper Kværner, Aker Solutions og Akastor har måttet kutte kostnader og antallet ansatte på grunn av svakere aktivitet på sokkelen de siste årene. Situasjonen for de ansatte har vært knalltøff, sier Akers styreleder Kjell Inge Røkke, som frykter at kuttene kan gi økte kostnader hvis aktiviteten tar seg opp igjen.
Publisert: Publisert:

Akers styreleder og eier Kjell Inge Røkke har sympati for de mange som har mistet jobben i oljeservice på grunn av lavere aktivitet i bransjen.

Det skriver han i sitt årlige brev til aksjonærene i Aker.

– Situasjonen for de ansatte i oljeserviceselskapene Aker Solutions, Akastor og Kværner har vært knalltøff de siste par årene, skriver Røkke.

– Usikkerhet og frykt for arbeidsplasser har preget hverdagen. Mange har forlatt oss på grunn av nedskaleringer. Jeg føler med dem, skriver Røkke.

Årsrapportene fra Akers tre oljeserviceselskaper viser at sektoren fortsatte kuttene på grunn av svak aktivitet i bransjen etter kraftig oppgang frem til 2014:

  • I Aker Solutions falt antallet ansatte i subsea-enheten fra 7.449 på slutten av 2015 til 5.407 ved utgangen av fjoråret. Innen feltdesign økte antallet derimot fra 7.772 til 8.664 ansatte i samme periode, ifølge selskapets årsrapport
  • Antallet ansatte i Akastor falt fra 4.069 til 2.702 i samme periode, ifølge selskapets årsrapport
  • Kværner har kuttet 390 ansatte på to år, og har planer om å kutte 40 til 50 ansatte i første halvår i år, ifølge årsrapporten for 2016. Gjennom fjoråret falt antallet ansatte fra 2.811 til 2.663.

Jobbkuttene i de store lokomotivene innen oljeservice har også store ringvirkninger for underleverandørene deres og lokalt næringsliv generelt.

Les også

Røkke om Ivar Aasen-utbyggingen: – Det gikk som jeg håpet, ikke som jeg fryktet

Ved inngangen til 2017 var det nesten 50.000 færre sysselsatte i oljeselskapene og oljeservice enn det var i 2013, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Antallet sysselsatte falt til 183.800 fra 232.100, ifølge byrået.

Årsaken er hovedsakelig lavere oljepriser, som fører til utsettelser av prosjekter og kontrakter.

Etter fire år med priser på over 100 dollar fatet falt oljeprisen mot slutten av 2014. I fjor var prisen helt nede under 30 dollar fatet, før den økte igjen. Brent-olje handles nå til 53 dollar fatet.

– Vi har som mange andre håpet og trodd på bedring, men samtidig sett at prosjekter utsettes eller skrinlegges, skriver Røkke.

– Ordreinngangen er for lav, og ordrereserven reduseres fra kvartal til kvartal. Konsekvensen av et lavere aktivitetsnivå er at kapasiteten må justeres ned, og det betyr dessverre at dyktige medarbeidere mister jobben, skriver han.

Les også

Røkke om konsolidering i oljebransjen: - Vi er åpne for å selge

– En tøff periode

– Det har utvilsomt vært en tøff periode. Mange har følt på usikkerhet om fremtiden når det gjelder egen jobbsituasjon, og mange har sett at kolleger må gå, sier konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker ASA til E24.

– Tror du at det verste er over?

– Det er ikke noe entydig bilde, men for enkelte bedrifter er man på vei opp igjen. I Kværner-bedriftene går det bedre, og de har fått noen kontrakter. I Aker Solutions er bildet mer delt, det er fortsatt store utfordringer i subsea og på verftet i Egersund, sier Tranøy.

– Man trenger nye ordre i engineeringsvirksomheten også. Det samme i Akastor, MH Wirth har fremdeles en tøff situasjon. Men investeringsviljen i bransjen synes å være stigende, sier han.

Les også

Røkke i aksjonærbrev: – Spiller i Champions League

Frykter økte kostnader

I årets aksjonærbrev Røkke påpeker at kuttene gjør at kostnadene i oljesektoren igjen kan skyte i været hvis aktiviteten øker, noe flere eksperter har understreket tidligere.

– Når oppturen kommer skyter kostnadene i været. Jeg frykter at det samme skjer igjen. Om to-tre år kommer mest sannsynlig en ny oppgang, og på det tidspunktet er det sannsynlig at leverandørene vil mangle nødvendig kapasitet og kompetanse, skriver Røkke.

– Det fører erfaringsvis til kostnadsvekst – selv om de fleste i dag snakker om det motsatte, skriver han.

Til tross for at aktiviteten fortsatt er svak, har høyere oljepris bidratt til at olje- og oljeserviceaksjene har bedret seg.

Blant Aker-selskapene var det i oljeselskapet Aker BP og oljeservice-firmaet Kværner at aksjekursen steg mest i fjor. Aker BP steg med hele 180 prosent, mens Kværner-aksjen var opp 47 prosent.

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy tror ikke at bransjen vil oppleve et tilsvarende kostnadspress som under forrige opptur.

– Men det er viktig å være våken så du ikke får den samme spiralen. Der jobber bransjen med tiltak for å unngå det, som Konkraft-prosjektet som nå er iverksatt, sier Tranøy.

– Nedturen har gitt bransjen verdifull læring for å unngå lignende kostnadsspiraler, sier han.

Les også

Røkke ber politikerne passe bedre på skattebetalernes kredittkort

– For dårlig

Røkke mener at oljeserviceselskapene må bli flinkere til å tjene penger gjennom syklusene.

– Summeres resultatene gjennom syklusene – fra de store toppene til de dype dalene – har de fleste leverandørenes evne til å tjene penger vært for dårlig, skriver han.

Røkke understreker også at det har vært mulig å gjøre store endringer i Aker-selskapene på grunn av godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte.

Selskapet Akastor har frigjort 2,6 milliarder kroner gjennom transaksjoner det siste året, påpeker Røkke.

– Datterselskapet MHWirth har tilpasset seg et globalt nybyggingsmarked for borepakker som fortsatt er knusktørt. Selskapet har kuttet kostnader til beinet, skriver han.

Sentral eier i Aker

Kjell Inge Røkke er Aker ASAs største eier, via selskapet TRG Holding som eier 67 prosent av Aker. Nest største eier i Aker er Folketrygdfondet med 3,5 prosent.

Akers eierskap er verdt 35,14 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret. Det inkluderer Aker BP som er verdt 20,9 milliarder kroner, Ocean Yield som er verdt 6,4 milliarder og Aker Solutions verdt 3,9 milliarder, ifølge Akers årsrapport.

Selskapet har også eierskap i selskapene Aker BioMarine, Kværner og Akastor.

Les også

– Vi er åpne for å selge

Les også

Røkke ber politikerne passe bedre på skattebetalernes kredittkort

Les også

Røkke om Ivar Aasen-utbyggingen: – Det gikk som jeg håpet, ikke som jeg fryktet

Publisert: